Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Didieji arkanai

Magas: Tai klastingas likimo lemėjas – metantis kauliukus, prasimanantis visokių pokštų. Kartais jis simbolizuoja vienybę, netgi vienovę su Dievu. Kiti aiškintojai sako, kad magas reiškia valią.

ŠventikėTai moteris – popiežius. Vieni vadina ją popiežiene, popiežiaus žmona, kiti sako, jog ji simbolizuoja motiną. Ji reiškia Dieviškąją tvarką, slaptas tradicijas ir paslaptis.

Imperatorienė: Ji paprastai vaizduojama visu ūgiu iš priekio, o imperatorius – šonu. Ji simbolizuoja produktyvumą, aktyvią veiklą kasdieniniame gyvenime.

Imperatorius: Imperatorienės vyras, pasipuošęs riterių ordinais. Imperatorius ir imperatorienė yra seno ir naujo mišinys, taigi šią kortą galima aiškinti tiek naujomis, tiek senomis prasmėmis.

Hierofantas: Tai vyriausiasis žynys, simbolizuojantis dvasinį Tėvą ir popiežių. Jis vadinamas dar ir abatu – o vyriausioji žynė – abate. Tuomet Vyriausioji žynė galėtų reikšti Bažnyčią – popiežiaus nuotaką. Tai būtų tiksliausias simbolinis šių dviejų kortų aiškinimas.

Įsimylėjeliai: ši korta nuo XVIII amžiaus kalba apie santuoką, taigi yra šeimos korta. Kupidonas kortoje simbolizuoja vos pražydusią meilę – pačią jos pradžią, kai įsimylėjėliai susitinka. Korta reiškia santuokinę ištikimybę, tiesą, garbę ir meilę, taip pat aukštesnįjį religinės meilės aspektą.

Vežimas: Tai kovos ir iškilimų vežimas, traukiamas dviejų sfinksų – taigi senovėje turėjo slaptą reikšmę, kurią žinojo tik Egipto žyniai. XVIII amžiuje kortos reikšmė pasikeitė, sfinksus pakeitė žirgai. Tiksliausias kortos aiškinimas – “mažesnysis reiškia didesnįjį”. Antrinė reikšmė, pridėta vėliau – triumfuojantis karalius, mūšyje laimėta karalystė. Kai kurie sako, kad ši korta simbolizuoja Ozirio pergalę – Saulė ateina pavasarį, nugalėjusi žiemą.

Stiprybė: Ši korta žymi vieną iš pagrindinių dorybių. Joje pavaizduota moteris, užčiaupianti liūtui nasrus. Tai galios ir valdžios simbolis. Moters figūra simbolizuoja moralinę jėgą, fizinę bei dvasinę meilę.

Atsiskyrėlis: Dar vadinamas Kapucinas arba išminčius. Jis simbolizuoja tiesos ir teisingumo ieškojimą. Tačiau iš esmės tai veikiau pasiekimo, o ne ieškojimo korta. Šviesa atsiskyrėlio rankoje – okultinio mokslo šviesa, jo lazda – magiškasis skeptras. Čia simbolinės prasmės sutampa su ateities būrimo prasmėmis. Visi šios kortos keliai veda aukštyn; aukščiausiame taške – pats Dievas.

Saulė: Čia, kaip ir Mėnulio kortoje, be Saulės spindulių, pavaizduoti rasos lašai – vaisingumo, gausos simbolis. Antuanas Kortas (Court de Gebelin), Taro kortų aiškintojas, rasos lašus tapatino su Izidės ašaromis. Šioje kortoje dar pavaizduotas siena apjuostas sodas (Rojaus sodas), kur žaidžia du nuogi vaikai. Saulė būrime yra gera korta, bylojanti apie sėkmę.

Fortūnos ratas: Ratas turi septynis stipinus, gyvūnai, pavaizduoti ant jo, leidžiasi ir kyla. Tarp jų yra sparnuota pabaisa su karūna, letenose laikanti du skeptrus. Ši korta reiškia ne ką kitą, kaip Fortūnos ratą.

Teisingumas: Moters figūra šioje kortoje, kaip manoma, yra Astrėja, kuri įkūnija oficialiąsias okultines misterijas. Teisingumas yra viena iš trijų pagrindinių Didžiųjų Arkanų dorybių (kitos dvi – nuosaikumas ir stiprybė).

Pakaruoklis: Ši korta simbolizuoja protą ir mokinį, surištą savo ieškojimų. Joje pavaizduotas žmogus, pakartas žemyn galva už vienos kulkšnies. Jo rankos surištos už nugaros, kojos sukryžiuotos. Kiti aiškina, kad jis simbolizuoja auką, pasiaukojimą.

Mirtis: Ši korta rodo gyvenimo lauką, kuriame iš žemės kyšo galvos ir rankos. Vieną iš galvų vainikuoja karūna; kaip tik tą galvą taikosi kirsti giltinė su dalgiu. Simbolinė šios kortos reikšmė – mirtis, ypač karalių mirtis. Tačiau praktikoje mirties korta nėra tokia dramatiška kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Mirties korta dažnai praneša apie tam tikro periodo ar dalyko pabaigą. Ji taipogi gali reikšti pokyčius, transformaciją.

Nuosaikumas: šioje kortoje pavaizduota sparnuota moteriškos lyties būtybė – dvasia – liejanti skystį iš vieno ąsočio į kitą. Vienintelę sąsąją su nuosaikumu, santūruu, saikingumu galima būtų įžvelgti pilstyme iš vieno indo į kitą. Taigi simbolinė šios kortos reikšmė apgaubta paslapties.

Velnias: XVIII amžiuje ši korta simbolizavo paleistuvystę. Šėtonas pavaizduotas kortoje nuogas, su šikšnosparnio sparnais, naguotomis letenomis vietoje kojų ir rankų. Dešinėję letenoje jis laiko skeptrą su ugnies simboliu. Prie pjedestalo, ant kurio stovi Šėtonas, grandinėmis už kaklų prikaustyti du demonai – vyriškos ir moteriškos lyties. Nuo 1856 metų ir Elifo Lei (Eliph Levi), garsaus okultinių mokslų žinovo, teismo, velnias vaizduojamas su ožios ragais, tarp kurių styro deglas. Demonus pakeitė vyro ir moters figūros, bet simbolinė kortos reikšmė nepasikeitė.

Bokštas: ši korta dar vadinama Dievo namais ir Babelio bokštu. Vėliausiame variante figūros, krentančios iš bokšto, yra Nimrodas (Šėtonas) ir jo žnys. Korta reiškia sąmyšį. Jeigu ši korta vadinama Dievo namais, tuomet ji reiškia, kad Dievas neteko savo galios, ir jo šventykla sugriauta.

Žvaigždė: Ši žvaigždė – tai Sirijus, Šuns žvaigždė. Aplink Sirijų pavaizduoti dar septyni šviesuliai, o apačioje  – nuoga moters figūra, pilanti vandenį iš dviejų indų. Jos kairysis kelis remiasi į žemę, dešinė pėda – vandenyje. Tai apreiškimo, vidinės išminties simbolis.

Mėnulis: Kortoje pavaizduotas pilnas Mėnulis žvaigždėtame danguje. Mėnulio šviesa krenta žemėn rasos lašais. Apačioje yra du bokštai ir du kaukiantys šunys. aiškintojas Ši korta simbolizuoja gausą, pilnatvę.

Paskutinysis teismas: Čia angelas pučia trimitą ir prisikelia mirusieji, ši korta, be abejo, simbolizuoja apokalipsę. Kai kurie teigia, jo ji reiškia evoliuciją, tačiau joje nėra jokių simbolių, kurie pagrįstų tokią versiją.

Pasaulis: Keturios apokaliptinės būtybės (vėl apreiškimas) išdėstytos kortos kampuose, o viduryje, vainike, šoka moteris su šaliu. Ji laiko rankose po lazdelę. Tai siela, apsvaigusi nuo Rojaus. Moteris galėtų būti Ieva. Pasak Elifo Levi, ji simbolizuoja tiesą, o vainikas – karūną. Manyta, jog šioje kortoje simboliškai pavaizduota pati žmonija ir atlygis už dorai nugyventa gyvenimą.

Kvailys: Kortas de Gebelinas, Taro žinovas, šią taro kortą vadina nuline korta. Kadangi kortos buvo numeruojamos hebrajiškais terminais, de Gebelino interpretacija šiuo atveju netiko – hebrajų alfabete nėra nulio simbolio. Kai kas šią kortą vadino šin, tai yra, du šimtai, bet koks aiškinimas nėra pagrįstas. Kvailys stovi ant prarajos krašto, ant peties užsimetęs kelionmaišį. Jį puola žvėris, o kvailys žiūri per petį į užpuoliką ir nemato, kad tuoj nukris. Kartais jis vaizduojamas kaip rūmų juokdarys. Kelionmaišin sudėtos ydos ir kvailystės, kurias ši korta simbolizuoja.

Add Comment