Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gyvenimo kelio skaičius 8

AŠTUONETUKAS – tai energoinformacinis ryšys; pasiekimų, materialios sėkmės ir likimo skaičius. Globoja Saturno planeta, kuri kartais vadinama Likimo planeta.

Skaičius dar reiškia patikimumą, sukoncentruotą iki tobulybės, nes atstovauja dvigubam kvadratui. Aštuonetas, padalytas per pusę, turi dvi lygias dalis (4 ir 4). Jeigu jį dar padalytume, tai dalys taip pat bus lygios (2,2,2,2), įgyjančios keturiakartinę pusiausvyrą. Tinginiaujančiam – skaičius reiškia žlugimą ir bankrotą.

Kabalistikoje skaičius 8 – begalybės simbolis.

Aštuonetukai žmonės nuolat balansuoja savo viduje. Viena jų pusė reiškia perversmą, revoliuciją, anarchiją, kaprizingumą, nepastovumą, ekscentriškumą. Kita – filosofinį mąstymą, okultizmo garbinimą, potraukį į religiją, susikaupimą tikslui pasiekti, veržlumą, uolumą bet kokioje veikloje, fatališkumą.

Aštuonetukai nuolat jaučia, kad jie „ne tokie” kaip kiti žmonės, nepanašūs į juos. Širdies gilumoje – vienišiai. Po mirties juos dažnai prisimena ir išaukština, jų darbus išgiria, pareiškia didžiulę pagarbą jų gyvenimui. Tačiau šiame gyvenime dažnai aplinkinių pasmerkti bei nesuprasti ir dėl to širdyje jaučia nuoskaudą.

Jeigu Aštuonetukai atsiduoda kokiai nors idėjai ar religijai, tai tampa tiesiog fanatikais. Tada stengiasi savo idėjas realizuoti, nekreipdami dėmesio į jokius prieštaravimus ir opoziciją. Taip elgdamiesi jie įsigyja daug priešų.

Aštuonetukai arba tikri laimės kūdikiai, arba skausmingi nevykėliai; jie neturi aukso viduriuko. Jeigu ambicingi, tai bando prasibrauti į visuomeninį gyvenimą arba vyriausybinius postus ir kartais pasiekia aukštumų, tačiau tai jiems kainuoja labai daug energijos.

Daugumos nuomone, aštuonetukas – visai ne tas laimingas skaičius, su kuriuo svajojama gimti (tėvai taip norėtų), nes daugeliui šių žmonių tenka patirti nepelnytus likimo smūgius, netektis, pažeminimą.

Aštuonetukai apsukrūs, bebaimiai visose gyvenimo srityse, ypač komercijos ir industrijos. Su savo pavaldiniais gali būti žiaurūs, priekabūs, tačiau kita vertus, jie ir uždega kitus noru dirbti, todėl labai svarbu teisingai anksti įvertinti jų gerąsias puses, žinoma, jeigu tai pasiseka pastebėti.

Aštuonetukai pasižymi ekstremistinėmis ir radikaliomis pažiūromis ir dažniausiai nepripažįsta kompromisų. Jiems viskas-balta arba juoda, jie nori turėti viską arba nieko, dabar arba niekados. Jie didžiuojasi, jeigu pavyksta gyvenime ir niekina bet kokią vidutinybę.

Drąsa, drausmė ir mokėjimas susikoncentruoti yra jų didžiausias pranašumas. Kad ir kas būtų, verslas, darbas ar pasilinksminimai, atiduoda visas jėgas, dėmesį ir ryžtą, tuo stebindami mažiau „užsisukančius” žmones.

Aštuonetukai itin aktyvūs fiziniame ir intelektualiniame darbe. Labai kompetentingi ir kruopštūs. Be to, jiems charakteringas nuoširdumas, sąžiningumas, tiesiaeigiškumas ir nepriklausomumas. Jie nepakenčia melo, veidmainiavimo ir intrigų. Jais galima visiškai pasitikėti, nes nevengia atsakomybės už savo žodžius ar darbus.

Aštuonetukai savarankiškai priima sprendimus ir yra užgimę lyderiai. Turi puikių organizacinių savybių, mėgsta vadovauti ir įsakinėti. Taip pat turi talentą įtikinėti ir išmano žmonių psichiką.

Įtikėjimas, kad Aštuonetukai visada teisingi, nemokėjimas pripažinti savų klaidų ir neįsiklausymas į kitų patarimus, taip pat siekis dominuoti bet kokia kaina, gali juos nuvesti į visišką žlugimą.

Aštuonetukai labai daug dėmesio skiria pinigams, sėkmei, visuomeninei padėčiai ir materialinėms gėrybėms. Kartais jie nesugeba pasitenkinti esamu, o trokšta vis daugiau ir daugiau. Jie darbuojasi iki devinto prakaito, kad tik įgyvendintų savo tikslus, o jų pasiekę, griebiasi naujų darbų, numato naują viršūnę, kurią būtinai reikia pasiekti. Tokio elgesio rezultatas – jie ima nejausti pasitenkinimo bet kokiu darbu ir amžinai niurzga ant viso pasaulio.

Aštuonetukai mano, kad jie gali valdyti savo emocijas, tačiau jeigu juos kas išprovokuoja, gali netikėtai „sprogti”. Tokiais atvejais praranda savikontrolę ir reaguoja agresyviai ir impulsyviai, visiškai negalvodami apie būsimas pasekmes.

Negatyvūs Aštuonetukai egoistiški, nepamirštantys skriaudų, nepasitikintys iki kraštutinumų, godulingi pasalūnai ir kerštuoliai. Tai šiurkštūs materialistai. Jie išjuokia kitų moralinius principus, piktnaudžiauja valdžia, negailestingi ir pikti. Jie nepripažįsta pasigailėjimo ir atjautos, šalti, egocentriški ir taupūs. Tokie žmonės turi tramdyti savo stiprų charakterį, kad netaptų piktavaliai ir žinotų, jog ši savybė atveda tik į nesėkmę.

Kita negatyvių Aštuonetukų grupė yra priešinga anksčiau paminėtai – jie bailūs, drovūs ir neryžtingi.

Aštuonetukai gali pasiekti bet kokį tikslą, kurį sau užsibrėžia. Tačiau didžiausias pasisekimas – didelių pinigų pasaulyje, politikoje ir versle. Jie apdovanoti ne tik fiziniu, bet ir ypatingu psichiniu ištvermingumu. Tai jiems suteikia galimybę įveikti tą nuolatinę įtampą, kurioje gyvena.

Aštuonetukai – mentalinio plano žmonės, turintys aiškų, šaltą protą, taip pat savybę matyti bet kokio reikalo aspektus. Tai užgimę lošėjai, šalti ir apskaičiuojantys. Jie mėgsta rizikuoti pasikliaudami savo neklystamu instinktu.

Geriausiai save Aštuonetukai realizuoja kaip advokatai, teisėjai, firmų direktoriai, dėstytojai, politiniai lyderiai, finansininkai, inžinieriai, chirurgai, išradėjai, mokslo darbuotojai, patarėjai. Jie taip pat geri kariškiai ir diplomatai, sportininkai (automobilių bei žirgų lenktynės), lakūnai bandytojai ir… skautai. Gali dirbti ir buhalteriais, ekonomistais, informatikos srities ekspertais, valstybės vadovais.

Su Aštuonetukų vibracija susietos tokios veiklos sritys: ginklai, sprogstamosios medžiagos, chirurginiai instrumentai, statybinės medžiagos, elektronika.

Aštuonetukai tvarkydami asmeninius santykius ir meilės reikalus laikosi puolamosios taktikos. Jie turi mažai artimųjų. Dėl nuolatinio užimtumo dažnai lieka viengungiai. Savo jausmuose, kaip ir visur kitur, jie vadovaujasi principu „viskas arba nieko”, todėl iš partnerio reikalauja visiško atsidavimo. Jiems reikalinga Meilė iš didžiosios raidės, totalinė ir visuotinė. Jų santykiai su partneriais primena sūpuokles. Tačiau viena galima būtų tvirtinti – nuobodžiauti su jais netenka.

Dvejetukai ir Šešetukai jaučia nenumaldomą trauką prie Aštuonetukų kaip stiprių asmenybių. Dvejetukams ir Šešetukams nesvarbu, kad jiems tektų gyventi šešėlyje. Jie moka būti nuolaidūs ir mielai suteiks Aštuonetukų gyvenimui ramybę ir pusiausvyrą.

Nors Ketvertukai, Septynetukai ir Devynetukai nelabai atviri jausmams ir moka susivaldyti, jų ryšiai su Aštuonetukais gali būti patenkinami, tačiau tik esant abiejų pusių pagarbai ir išlaikant atitinkamą nuotolį.

Trejetukai ir Penketukai yra kitokio charakterio ir interesų, tačiau gali būti laimingi papildydami vienas kitą su Aštuonetukais, apdovanodami gyvenimo džiaugsmu, tačiau iki pirmo konflikto.

Mažiau šansų vienas kitą suprasti yra dviem Aštuonetukams arba Aštuonetukui ir Vienetukui. Nors atskirais atvejais du Aštuonetukai gali pasiekti tarpusavio harmonijos, tačiau jie dažnai konfliktuoja; tas pat atsitinka ir tarp Aštuonetuko ir Vienetuko.

Add Comment