Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pakaruoklis

Pakaruoklį galima aiškinti dviem skirtingais būdais. Pirmas – tai pokyčiai, susiję su praeities mirtimi. Tai, ko negalima gražinti, kad ir kiek ilgėtumėtės praeities. Antras, tai auka, labdara, pasiaukojimas aukštesniam tikslui.

Pakaruoklio taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties:

KORTA IŠKRITUSI TIESIAI:

Ši korta yra “stovėjimo ant galvos” simbolis, išgarsėjęs kaip visos turtinės sistemos persivertimas. Geras aspektas – tai atsinaujinimas ir atgimimas. Reiškia norą priimti permainas, gyvenimišką lankstumą, mąstymo lankstumą. Vienok, taip pat gali reikšti svyravimą ir su tuo susijusį pavėluotą sprendimo radimą. Gali reikšti svarstymą, įsigilinimą į savo problemas, protingumą. Išmintis, apdairumas – atsargumas, įžvalgumas – nusimanymas, teismai, byla, pasiaukojimas, intuicija, būrimas – pranašavimas.

KORTA IŠKRITUSI APVERSTA:

Reiškia per didelį susidomėjimą savo reikalais (egocentrizmas), praleistas galimybes, o taip pat nereikalingą kažko, kas tėra fantazija, nepasiekiama svajonė, gaudymą. Tuščias jėgų eikvojimas, iniciatyvos praradimas. Savanaudiškumas, egoizmas, minia, kūno politika.

PAGRINDINIAI REIKŠMINIAI ASPEKTAI:

Perėjimas, prisitaikymas, suvaržymas, paradoksas, pasiaukojimas gali būti būtinas, jaučia nuobodulį gyvenimui – progreso laukimas, nejudantys santykiai, gyvenimo matymas iš kito kampo, besikeičiantys prioritetai, kontrolės atsisakymas, atsitrauk atgal prieš judant į priekį.

Pakaruoklis

Paveikslėlyje vaizduojama Taro korta, priklausomai nuo šaltinio įvardijama kaip “pakaruoklis”.

Add Comment