Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gyvenimo kelio skaičius 3

TREJETUKAS – tai aktyvumas, saviraiška, sintezė, tobulumo, įvairiapusiškumo ir augimo simbolis harmoningas skaičius, gimęs per kovą. Globoja Jupiterio planeta.

Senovės Kabalos knygoje skaičius 3 – „absoliutas, atskleidžiantis save žodžiu”. Akumuliuoja savyje praeitį, dabartį ir ateitį, o žmogui suteikia valią, protingai jam vadovauja ir kūrybiškai jį formuoja. Dalumas į tris lygias dalis lemia išviršinį grožį, susijusį su gamtos harmonijos dėsniais.

Šis skaičius dar simbolizuoja Trejybę, sutinkamą daugelyje religijų ir kultūrų, taip pat kalba apie priešingybių susijungimą, papildant viena kitą.

Trejetukai – patys spontaniškiausi iš visos numerologinės skalės, gyvenimą mylintys ir linksmi žmonės. Jie mėgsta blizgėti ir spinduliuoti savo šviesą aplinkiniams. Jie išradingi ir itin judrūs. Apdovanoti daugybe talentų. Juos skiria iš kitų milžiniški interesai supančiam pasauliui ir daugybė pomėgių. Paprastai jie yra smalsaus ir tiriančio proto.

Trejetukai žmonės talentingi, gabūs, tačiau dirbdami vieni nepajėgia visu ryškumu atskleisti savo talentų, nes eina pačiu lengviausiu ir mažiausiai investicijų reikalaujančiu keliu. Jie sugeba prisitaikyti prie bet ko ir tai jų sėkmės galimybė.

Trejetukai gyvena tik šia diena. Ateitis jų nedomina. Pasisekus startui, jie gali labai daug ko pasiekti, nes neabejoja savo jėgomis ir kompetencija darbe. Tačiau iš gamtos gautas nekantrumas, veržimasis į lengvą ir nesudėtingą veiklą, kaip ir trumpalaikė sėkmė, gali jiems sutrukdyti surasti kitą pelningesnį ir perspektyvesnį darbą.

Žmonės Trejetukai, kaip ir Vienetukai, tuščiagarbiai. Jie nemėgsta būti pavaldiniais. Jų tikslas – iškilti pasaulyje, siekti kontrolės bei valdžios kitiems. Todėl jie išsiskiria iš kitų vykdydami įsakymus, nes mėgsta visur tvarką ir discipliną. Tačiau jie lengvai pasiduoda ir kitų valdomi, bet to paties reikalauja ir iš savo pavaldinių; mėgsta hierarchiją; jų nurodymai turi būti vykdomi.

Trejetukai nuovokūs, išradingi ir apsukrūs. Jie lengvai mokosi ir lengvai pasiekia laimėjimų bet kokioje disciplinoje, kuri juos sudomina. Tokį puikų Trejetukų portretą gali sugadinti tik materializmas, vidutiniškumas ir varginanti monotonija.

Trejetukai labai imlūs aplinkai, stiprią įtaką jiems padaro santykiai, nuotaikos ir kitų žmonių reakcijos, taip pat vietos, kurioje jie būna, atmosfera.

Gyvenimą mylintys ir žavingi Trejetukai turi didžiulį populiarumą, nes įkvepia visus, su kuo tik susitinka. Jie turi ypatingą būdą sukelti įspūdį, jei to tik užsimano; jie impulsyvūs ir nenuilstantys ieškodami meilės ir grožio, pasitenkinimo ir džiaugsmo.

Tai romantikai, idealistai, įspūdingi ir įkvėpti žmonės, kurie svajoja apie idealų pasaulį, ir nors jie nelabai mėgsta kovoti su problemomis ir nori būti laimingi bei nešti laimę kitiems, kartais gali paaukoti save dėl idealų.

Trejetukai labai rūpinasi savo išvaizda, elegantiški, patrauklūs ir moka sužavėti.

Iš negatyvių veiksnių reikėtų pažymėti Trejetukų norą gyventi ne pagal pajamas. Siekdami, kad ir kitiems būtų gerai, jie atiduoda daugiau negu gauna. Žmones uždega jų sugebėjimas save pateikti tokius, kokie jie yra. Būdami nekantrūs, sunkiai pakelia buities sunkumus ir bet kokius prieštaravimus. Iki skrupulingumo nepriklausomi.

Trejetukams būdingas per didelis pasitikėjimas savimi, pasipūtimas ir puikybė. Norėdami sukelti įspūdį ir patikti, jie žada daugiau, negu gali ar tiki įvykdyti. Dažnokai paleidžia į apyvartą savo žavumą ir patrauklumą, kad užkariautų kažkieno simpatijas ir taip lengvai pasiekia savo tikslą.

Jie sugeba ir meluoti. Pasitaiko tokių melagių, kurie patys galų gale ima tikėti savo išsigalvojimais ir fantastiškoms istorijoms. Jie kartais nesugeba atskirti fantazijos nuo realybės ir stipriai laikosi savo išgalvoto pasaulio tobulumo.

Pasitaiko išlepintų ir kaprizingų Trejetukų. Jie lengvai gauna to, ko nori, ir gali bet ką įtikinti, kad jiems viskas pasiseka, o tai dažnokai pakenkia jiems patiems.

Neretai Trejetukai bando save išreikšti religijoje, filosofijoje, menuose, mokslinėse teorijose. Jie būna puikūs aktoriai. Pasisekimą turi daugelyje sričių, nes jie inteligentiški, ambicingi ir turi turtingą vaizduotę. Vienintelio jie turėtų išmokti, jei nori greitai pakilti tarnybos laipteliais,- tai koncentracijos ir ištvermės.

Trejetukai geri aktoriai, dainininkai, šokėjai, komikai. Beje, jie gali įsitvirtinti bet kokioje sceninio meno srityje. Jie geri modeliai, dizaineriai, dekoratoriai, architektai, taip pat suvenyrų, žaislų, meno kūrinių pirkėjai bei pardavėjai.

Mokėdami reikšti savo mintis, Trejetukai tampa talentingais rašytojais, poetais ir žurnalistais.

Trejetukai kilniaširdžiai ir jaučia potraukį tarnauti kitiems, auklėti. Kadangi jie tobulai jaučia spalvas ir proporcijas, gali tapti puikiais dailininkais.

Nors kantrumas ir meilė žinioms nėra būdingi Trejetukų charakterio bruožai, jie gali tapti gerais specialistais tokiose srityse kaip pediatrija, ginekologija, chemija, farmakologija, dietologija, plastinė chirurgija, su sąlyga, jeigu visiškai atsiduos toms specialybėms. Kai kurie Trejetukai gali imtis ir jurisprudencijos.

Jeigu Trejetukams jų atliekamas darbas sukelia tam tikrą nepasitenkinimą, tai jie savo laisvalaikį turėtų skirti užsiėmimams, kompensuojantiems kasdieninę rutiną ir monotoniją. Todėl jiems tinka piešti, ypač karikatūras, vaidinti mėgėjiškame teatre arba lankyti šokių kursus.

Kaip viršininkai arba vadovaujantys žmonės, jie niekada negniuždo ir neterorizuoja savo pavaldinių, įsiklauso į jų nuomones ir stengiasi sužadinti jų iniciatyvą. Su jais visada malonu dirbti. Dažna šių žmonių klaida – potraukis į diktatūrą, siekimas įvesti tik savas taisykles, užsispyrimas įgyvendinant savo užmačias. Štai dėl ko jie dažnai turi daug priešų, nors patys nėra linkę ginčytis.

Trejetukai entuziastingi, mylintys gyvenimą ir visą savo meilę įdeda į pasirinktąjį darbą. Jie mėgstantys bendrauti ir patrauklūs, visada turi daugybę pažįstamų ir bendraminčių. Jų prieraišumas nėra labai stiprus, nes savo laiką paskirsto potraukiams ir įvairiems reikalams. Jie idealūs draugai poilsiaujant ar linksminantis, nes įkvepia ir pakelia aplinkiniams nuotaiką. Su jais nereikėtų kalbėti apie savo problemas, nemalonumus ar sunkumus, nes jų ypatingoji gyvenimo filosofija neleidžia gilintis į savo ir kitų problemas. Trejetukai paprastai vengia nemalonių situacijų ir paniurusių ar per daug rimtų žmonių.

Jie romantikai ir svajotojai, metų metus ieškantys tobulos meilės. Jie idealizuoja savo partnerius, lengvai įsimyli, todėl jie kartais laikomi lengvabūdžiais ir nepastoviais žmonėmis. Tačiau įsimylėję iš tikrųjų visiškai atsiduoda savo jausmams.

Trejetukai audringi, jautrūs ir atviri, išreiškiantys savo meilę darbais ir žodžiais. Gyvenimas su jais susiklosto puikiai, nes būdami su savo partneriais paprastai jie nesiekia dominuoti.

Trejetukai sutinka su visais skaičiais, tačiau geriausios harmonijos pasiekia su kitais Trejetukais, taip pat su Vienetukais, Penketukais ir Devynetukais, su kuriais sieja panašus entuziazmas ir aktyvus gyvenimo būdas.

Nors Dvejetukai, Ketvertukai, Šešetukai, Septynetukai ir Aštuonetukai išsiskiria savo didesniu rimtumu ir gilumu, Trejetukų tas nebaugina. Jie žino, kad gali prisitaikyti prie bet kokio žmogaus.

Add Comment