Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gyvenimo kelio skaičius 2

DVEJETUKAS – tai adaptacija; bendradarbiavimas; elgesio ir nuotaikų pusiausvyra; amžinos tobulybės ieškojimas; nuolatinė priešybių kova; sutuoktinių simbolis. Dvejetukus globoja Mėnulis.

Šis skaičius simbolizuoja gerumą, taktiškumą, diplomatiškumą, atsargumą, paslaugumą ir aplinkinių pagarbą.

Senovėje Dvejetukas buvo tapatinamas su protingumu. Jis jungė intuiciją ir protą, būdamas lyg ir kliūtis nesąmoningam Vienetuko veržimuisi.

Simbolizuojamas Mėnuliu, virpančiu naktiniame danguje, dvejetukas sugeba sutramdyti ir duoti atsvarą tam, kas stichiška, valdyti naktinį gyvenimą ir žmonių sapnus.

Dvejetukai parodo dvasios patirtį, sukauptą ankstesniuose gyvenimuose. Išmokti tai panaudoti – štai pagrindiniai tų žmonių uždaviniai.

Dvejetukai yra draugiški, svetingi ir geranoriai, nuolat ieško artimųjų pritarimo. Jie niekada nesiekia išsiskirti arba pasireikšti;

netgi gali paaukoti savo svajones ir ambicijas, jeigu tai bus naudinga kitiems. Tokie žmonės lengvai bendrauja su aplinkiniais. Juos visų pirma domina žmogaus asmenybės moralinis aspektas. Jie jaučia pasišlykštėjimą bet kokiu šiaudadvasiškumu ar amoralumu. Dažniausiai domisi menais ir intelektualiais dalykais. Romantiškumas paskatina tokius žmones tikėtis kontaktų su kitų civilizacijų humanoidais, jie netgi įsivaizduoja esą ateiviai ir serga ligomis, kutuos neišgydomos Žemėje. Visi pagrindiniai jų gyvenimo įvykiai vyksta vakarais arba naktį, todėl jie mėgsta pamiegoti dieną ir kitiems atrodo, kad tai patys neveikliausi ir tingiausi žmonės.

Ramūs, susilaikantys ir atsargūs priimdami sprendimus, Dvejetukai ieško paramos ir kitų paskatinimo, o kadangi labai vertina visuomenės nuomonę, tai niekada nesivelia į ką nors neištirta, kol neįsitikina, su kuo turi reikalą. Yra analitinio mąstymo būdo, todėl prieš priimdami bet kokį sprendimą, pirmiausia surenka informaciją apie dominantį klausimą ir tik po to labai atsargiai ir diplomatiškai pradeda veikti. Nuosaikumas ir išmintingumas, nuovokumas ir sveikas protas, kurį jie panaudoja kritiniu atveju, suteikia Dvejetukams aplinkinių pagarbą ir pasigėrėjimą.

Išskirtinis Dvejetukų gerumas, minkštumas, širdingumas, taip pat mokėjimas atleisti tampa priežastimi, dėl ko juos kiti myli ir skaitosi. Kaip tik todėl, nors tai vyksta nesąmoningai ir dažnai netyčia, jie gali – jeigu užsinori – lengvai manipuliuoti kitais ir priversti juos žiūrėti į pasaulį savosiomis akimis. Dėl tokios savybės Dvejetukams atsidaro daugelis durų, kurios uždarytos kitiems.

Dvejetukai dažniausiai pasiekia sėkmės, jeigu tik dirba kolektyve. Iš išorės jie atrodo ramūs, pusiausviri ir nesijaudinantys, tačiau tai beveik visada melagingas įspūdis, nes jie nuolatos jaučia didžiulę vidinę įtampą. Jie gana bailūs ir problemiški, galima tiesiog teigti, kad gyvenimas jiems sukelia skausmą, nes jie nesugeba konkuruoti su drąsesniais ir energingesniais. Netgi pasiekę brandos amžių, jie pasilieka vaikiškai patiklūs ir negudrūs. Žmonėmis pasitiki iš vieno žodžio ir todėl gana dažnai tampa svetimo egoizmo aukomis. Jie labai retai pasimoko iš gyvenimo pamokų. Dvejetukai geriau sutinka būti šešėlyje, todėl jie nuostabūs vykdytojai, o ne vadovai.

Dvejetukas yra vienintelis skaičius, kuris siekia harmonijos su visais, todėl žmonės Dvejetukai niekada nesistengia išsiskirti, dominuoti arba primesti savo valią. Jie moka suprasti kitų žmonių vidinį pasaulį, visada saugoja jiems patikėtas paslaptis ir niekada neapvilia tų, kurie jiems ką nors patiki. Vidiniai prieštaravimai ir per didelis racionalumas, amžini patarimai aplinkiniams bei draugams dažnai gyvenime sukuria jiems įvairių problemų. Drovūs, kuklūs, atviraširdžiai, mandagūs ir nepretenzingi Dvejetukai yra idealūs arbitrai, sugebantys spręsti įvairius ginčus ir konfliktus. Vienu žodžiu, žmonės su tokia vibracija skleidžia aplinkui save harmonijos ir ramybės atmosferą. Kaip gilios natūros, išvaizdūs ir atidūs Dvejetukai yra užsigimę psichologai, apdovanoti išskirtine intuicija.

Labai svarbu Dvejetukams pasisaugoti varginančio ir be poil­sio darbo, turėti perspektyvius planus ir idėjas, neatskirti savęs nuo visuomenės. Partneriai bei žmonės, kurie juos myli, turi žinoti Dvejetukų jautrumą ir neužgaulioti jų išpuoliais bei veiksmais, nes jie labai žiauriai pasmerkia ir baudžia save. Kad įtvirtintų pasitikėjimą savimi, Dvejetukai turi suprasti, jog žmonės nėra idealūs. Kitu atveju jie nepasitikės savo galimybėmis ir svarstys „už” ir „prieš” užuot veikę. Nepasitikėjimas ir kompleksuotumas gali tapti nesėkmių priežastimi, o to pasekmė – nusivylimas gyvenimu.

Kadangi Dvejetukai slepia savo jausmus, jiems būtinai reikia išmokti reikšti savo emocijas. Taip pat – išmokti atsipalaiduoti.

Negatyvūs Dvejetukai turi nemažai blogų savybių. Jie greitai užsigauna, įtarūs. Dažnai jiems atrodo, kad juos įžeidė, pažemino, jog jiems gresia pavojus, nors nebuvo nė mažiausio ketinimo. Jie lengvai pasiduoda slogiai nuotaikai ir pesimizmui. Užleisdami savo pozicijas vadovauti kitiems, jie kartais per daug priklauso nuo kitų nuomonės, sutinka, kad juos išnaudotų. Dvejetukai bijo stipresnių arba „aukštesnio rango” žmonių, todėl jie stengiasi bet kokia kaina išvengti konflikto.

Jie per daug jautrūs, todėl juos lengva pažeisti. Kai jaučia, kad negali susidoroti su realybe, Dvejetukai užsisklendžia savo pasaulyje, jausdami milžinišką vidinę įtampą, o nuo to gali susirgti fizinėmis arba psichinėmis ligomis.

Dvejetukai – tai rimti žmonės, atsakingi ir mėgstantys darbą, visada vykdantys savo įsipareigojimus. Kaip susilaikantys ir geri strategai, jie pasireiškia politikoje, tarptautinėje arenoje, diplomatiniame-darbe. Jie taip pat puikūs gydytojai, socialiniai darbuotojai, globėjai, kadangi pasižymi ypatingu sąžiningumu. Dėl savo kantrumo ir užsispyrimo jie gali tapti garsiais medicinos srities tyrėjais.

Ideali veikla Dvejetukams ikimokyklinis ir žemesnių klasių vaikų mokymas. Nuoširdūs ir sąžiningi Dvejetukai sugeba užsitarnauti paauglių pasitikėjimą, nes supranta vaikų psichologiją, būna kantrūs.

Apdovanoti kūginėmis ir taikomosiomis savybėmis, Dvejetukai gali save išreikšti plastiniu menu, dizainu, muzika, literatūra ir scenoje.

Dėl savo intuicijos Dvejetukai gali pasiekti aukštumų parapsichologijoje, kuriai turi išskirtinį potraukį. Ir dar, jie sėkmingai gali dirbti pardavėjais, firmų atstovais, buhalteriais, administratoriais, draudimo agentais, turistinių biurų agentais, nekilnojamojo turto prekybos tarpininkais, pirkimo, pardavimo ir antikvarų darbuotojais bei archeologais.

Dvejetukai niekada nerizikuoja ir turbūt dėl to neturi skolų. Paprastai jie didelių turtų neužgyvena, tačiau jei fortūna nusišypso, savo šanso nepraleidžia. Jie gana kuklūs žmonės. Nelabai rūpinasi savo poreikių tenkinimu, tačiau dosnūs savo artimiesiems.

Kaip lengvai suprantantys, giliai jaučiantys, jautrūs ir širdingi žmonės Dvejetukai trokšta meilės, supratimo ir artimųjų palaikymo. Jie ištikimi, romantiški ir pasitikintys mylėdami ir draugaudami. Jausmams atsiduoda visa širdimi, nieko už tai nereikalaudami. Jie pasižymi milžiniška kantrybe, supranta ir atleidžia netgi už tai, ką sunku kitiems įsivaizduoti. Gaila, tačiau tai neatneša laimės ir ramybės, kurios jiems taip reikia, ypač kai sutinka žmogų, piktnaudžiaujantį jų kantrumu.

Dvejetukams namai, šeima ir harmoningi ryšiai ypač svarbūs. Tačiau ir nesukūrę šeimos, jie daug lengviau prisitaiko prie tokių sąlygų negu kitų skaičių turėtojai. Dauguma Dvejetukų – tai vienišiai.

Jeigu Dvejetukai nori laimės ir harmonijos santuokoje, jie turi žiūrėti į pasaulį blaiviau ir išmokti kontroliuoti savo susižavėjimą.

Dvejetukai šeimos laimės turėtų ieškoti santuokoje su tokia pat vibracija (Dvejetuku). Taip pat jiems tinka gyvenimas su Ketvertukais ir Šešetukais, nes jų jausmai ir reakcijos labai panašios-tie žmonės ramūs, subtiliai jaučiantys ir rimti.

Vienetukai ir Aštuonetukai dažniausiai per daug smarkūs ir

užgniaužia Dvejetukų valią. Nieko nepaisydami Dvejetukai susižavi jų ryškiu individualumu ir lengvai jiems paklūsta.

Trejetukai ir Penketukai pagyvina Dvejetukų gyvenimą, gali išmokyti juos daugiau naudotis laisve, aktyviau gyventi.

Ryšys tarp Dvejetukų ir Septynetukų patenkina jų dvasinius ir intelektualinius poreikius. Toks ryšys gali būti pažeistas vien todėl, kad abu skaičiai per daug rimti, melancholiški ir intravertai.

Dvejetukai ir Devynetukai abu kilnūs, romantiški ir dvasiškai įkvėpti, tačiau Devynetuko atviras šiurkštumas ir ūmus charakteris gali išardyti tą ryšį.

Add Comment