Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gyvenimo kelio skaičius 6

ŠEŠETUKAS – tai įvertinimas ir pasirinkimas; atsakingumas; vilties ir patikimumo simbolis; vaivorykštės švytėjimas. Globoja Veneros planeta.

Kabalos knygoje apie skaičių 6 galima perskaityti: „Perkūnija: žaibai, grožis – spinduliuojanti pusiausvyros koncepcija įvairiose formose, perėjimas nuo karūnos į karalystę, tarpininkas tarp kūrėjo ir kūrybos”. Neatsitiktinai 6 visada lygindavo su vaivorykšte, tuo iš dalies galima paaiškinti meilės spinduliavimą, gimstantį veikiant Venerai.

Šešetukai žmonės sąžiningi, atviraširdžiai, patikimi, šeimos žmonės. Jie emocingi, įsidėmėtini, romantiški ir idealistai. Paprastai sukelia aplinkinių susižavėjimą savo gerumu ir minkštumu. Šešetu­kai tolerantiški, susilaikantys ir kilniadvasiai, jų pagrindinis gyvenimo tikslas – rūpintis savo artimaisiais. Jie mėgsta bendrauti ir atidūs aplinkiniams, todėl kad ir kur jie būtų, sukuria namų jaukumo ir ramybės atmosferą. Žmonės širdingi ir paprasti, jie palaiko draugiškus santykius su juos supančiais ir reaguoja tik tada, kai gresia pavojus jų saugumui ir artimųjų laimei.

Kartais šio skaičiaus vibracijos pasireiškia netikėtu būdu, todėl žmonės Šešetukai skirstomi į du priešingus charakterių tipus. Dažniausiai jie patraukia aplinkinius savo jautrumu, kilnumu ir gerumu; jie pilni meilės, paaukoja save šeimai ir artimiesiems, noriai dalyvauja įvairiose labdaros akcijose. Kaip negudrūs ir geros dvasios žmonės jie nepamato kitų negerų poelgių ir nesugeba būti šiurkštūs ar agresyvūs. Jais galima pasitikėti, nes jie kilniaširdžiai, sąžiningi ir patikimi. Jie labai pareigingi, o jeigu užmiršta savo pareigas, patiria sąžinės graužimą. Tačiau kitos rūšies Šešetukams būdingi visiškai priešingi bruožai: intrigantai, linkę į apkalbas ir įvairias destrukcijas. Toks dvilypumas pasireiškia jų vaidmeniu visuomenėje.

Kaip inteligentiški, protingi ir veiklūs žmonės Šešetukai dažnai pasiekia visuomenės hierarchijos viršūnę arba profesinę karjerą. Be to, jie sveikai protaujantys ir drąsūs, metodiški ir atsakingi, o jų tarnystė logiška, racionali ir subalansuota. Šešetukai stipriau negu kiti prisirišę prie šeimos pareigų ir tradicijų, todėl jie kartais priversti nepaisydami savo asmeninių siekių ir norų, daryti tai, ką laiko pirmaeile pareiga: rūpintis ir globoti žmones, priklausančius nuo jų. Tačiau kartais Šešetukai, kurie išsiskiria savo pasyvumu (antrasis tipas), bando apgauti save, prisidengdami tomis pareigomis, kad paslėptų savo išglebimą ir neryžtingumą. Konfliktai ir kova dėl išgyvenimo juos baugina, todėl pasirenka mažiausio pasipriešinimo kelią. Jie per daug myli save ir saugoja ramybę, o savo materialinę gerovę vertina aukščiau už konfliktus, kuriuos primeta jiems visuomenė. Kai reikia pasirinkti, Šešetukai linksta į ramų šeimyninį gyvenimą, o ne riziką ir permainas.

Šešetukai moka kentėti tylėdami ir susitaiko su lemtimi, gali labai daug ištverti ir daug ką paaukoti. Jie turi jautrią ir atjaučiančią širdį. Verti pagarbos, ryžtingi, laikosi tvirtų moralės principų. Šešetukai dėkingi, kilniadvasiai, negudrūs, lengvai patikintys ir geri, todėl dažnai kiti jais pasinaudoja savo interesams.

Šešetukai, ir moterys, ir vyrai, jautrūs ir imlūs, todėl visada giliai (iki ašarų) išgyvena susidūrę su kitų ar savo nelaimėmis.

Negatyvūs Šešetukai yra fatalistai, hipochondrikai ir pesimistai. Jie nuodija savo gyvenimą išgalvotomis ligomis ir neegzistuojančiomis problemomis.

Šešetukai linkę į kraštutinumus ir gana dažnai nesugeba suvaldyti savo emocijų, pasineria į įkyrias būsenas ir neadekvačiai reaguoja.

Jausmai yra Šešetukų „Achilo kulnas”, o šeimos arba susiję su ja problemos gali sukelti skaudžią fobiją ir paversti „aklais kačiukais”. Kartais bejėgiškumas ir nuolaidžiavimas sau, konfliktų baimė ar kova dėl išgyvenimo paralyžiuoja juos ir neleidžia atsiskleisti.

Meilė ir noras rūpintis savo artimaisiais juos pavergia ir pasitaiko, kad prieinama iki kraštutinumų, jie tampa pavydūs, valdingi, agresyvūs, vergia kitus, neleisdami jiems gyventi pagal jų norą. Be ceremonijų, linkę į sukčiavimą ir intrigas, jie gali paslapčia peikti kitus arba manipuliuoti jais.

Jeigu nenugali tokių savybių kaip pasyvumas, inercija, skausminga reakcija ir pažeidžiamumas ar nesugeba blaiviai ir objektyviai pažvelgti į kasdieninio gyvenimo problemas, gali susirgti nervų ligomis.

Žmonės Šešetukai apdovanoti kūrybiniais ir meniniais gabumais, subtiliu harmonijos, ritmo ir grožio jausmu.

Šios vibracijos atstovai geriau negu kiti vykdo bet kokias užduotis, susietas su materialinių sąlygų gerinimo būdais, tiek savų, tiek ir artimųjų.

Žinodami, kad Šešetukų gyvenime dažnai būna nepasitikėjimo ir dvejonių periodų, jie turi stiprinti pasitikėjimą savo galimybėmis, kovoti su neryžtingumu. Paprastai Šešetukams skirta gyvenime pasiekti sėkmės daugelio sričių veikloje.

Kadangi Šešetukai turi didžiulį užuojautos jausmą, jie reiškiasi profesijose, susietose su socialinėmis tarnybomis, taip pat medicinoje, ypač pediatrijoje. Jie geri ligoninių direktoriai, chemikai ir bakteriologai.

Šešetukai sėkmingai darbuojasi mokymo srityje, literatūroje, kaip rašytojai, vertėjai, knygynų savininkai, dėstytojai, kuratoriai, meno mokyklų direktoriai. Tarp Šešetukų yra daug psichologų, psichiatrų, konsultantų ir šventikų, nes turi didžiulius sugebėjimus bendrauti su žmonėmis, o jų išorinis ramumas sukelia aplinkinių pasitikėjimą.

Kaip menininkai jie gali būti pripažinti tokiose meno srityse kaip poezija, proza, vaizduojamasis ir taikomasis menas, skulptūra, kinas, teatras, taip pat dainavimas ir muzika. Visos žinių šakos, mokslas ir religija Šešetukams pasiekiami.

Didelį talentą Šešetukai gali realizuoti srityse, susietose su patalpų dizainu, madomis ir kosmetika. Ir moterys, ir vyrai Šešetukai geri kulinarai bei virėjai.

Kadangi Šešetukai labai rimti ir sąžiningi, jie būna geri valstybės tarnautojai. Kaip vadovai jie plačios širdies ir dosnūs, tačiau kartu ir reiklūs iki smulkmenų.

Pinigai Šešetukams svarbūs, nes gali užtikrinti šeimos patogumus ir stabilumą. Jie dosnūs, kai kalbama apie laiką, patarimus, tačiau tik ne tvarkydami piniginius reikalus. Materialių vertybių įgyja savo atkakliu darbu. Dažnai jie tampa turtingi paveldėjimo keliu.

Šešetukai kai kuriais atvejais atitinka Veneros savybes: mėgsta gražius daiktus, kuria buto meninį apipavidalinimą, dažnai gana turtingą, kupiną spalvų, taip pat patys turi gabumų piešti, skulptūrai.

Jeigu Šešetukai turtingi, tai labai dosnus, mėgsta linksminti savo draugus. Vienintelio dalyko jie nepakenčia – tai įvairaus pobūdžio kivirčų ir pavyduliavimo.

Šešetukai nuoširdūs, lojalūs ir labai simpatiški. Nors ir turi polinkį skirti pernelyg daug dėmesio į smulkmenas, apskritai jie draugiški ir optimistiškai žiūri į gyvenimą.

Meilę vertina labai rimtai. Ieško didžiulės, tikros meilės ir, kol tokios nesutinka, gali atrodyti nepastovūs savo jausmais. Tačiau kai įsimyli, tai siekia pastovumo. Šeimoje stabilūs ir dvasiškai subalansuoti.

Idealūs partneriai Šešetukams gali būti žmonės su tokia pat vibracija, turintys panašų charakterį, artimų interesų ir panašaus gyvenimo būdo.

Neblogai Šešetukai sutinka ir su Dvejetukais, nes jie taip pat taktiški, siekia stabilumo ir vidinės pusiausvyros.

Trejetukai ir Penketukai suteikia Šešetukams daug džiaugsmo ir išmoko juos džiaugtis gyvenimu, tačiau nesubalansuotumas gali padaryti jų gyvenimą nepakeliamą.

Ketvertukas per daug šaltas ir užsisklendęs, todėl Šešetuko gyvenimas su juo gali tapti labai nuobodus.

Vienetukai ir Aštuonetukai, tie valdingi ir autoritariniai žmonės, atitinka Šešetuko charakterį, nes jie pasijunta saugiai.

Šešetukų ryšiai su Septynetukais arba Devynetukais gana problemiški ir gali tęstis bei būti tvirti tik pareiškus abiejų pusių gerą valią.

Add Comment