Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Velnias

Velnias yra gundymai, pavojai, spąstai, neištikimybė. Su neapgalvotais veiksmais galite užsitraukti gėdą, visuotinį pasmerkimą. Ar bus dėl to didesnių nuostolių, parodys šalimais einančios kortos.

Velnio taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties:

KORTA IŠKRITUSI TIESIAI:

Reiškia grynai materialių ir fizinių gėrybių troškimą, praturtėjimo troškimą (turtai suprantami kaip noras valdyti). Taip pat gali reikšti dideles pastangas, kurių tikslas – materiali sėkmė, įžymumas, sėkmingas įvykis. Kartais korta kalba apie tai, kad esate savo jausmų nelaisvėj, apie geidulingumą, erotiškumą. Kai kada traktuojama kaip svarbių sprendimų arba galutinio pasirinkimo ženklas. Nusiaubimai, žiaurumas, karštumas – aistra, nepaprastos pastangos, fizinė jėga, nelaimė, mirtis, lemtis;

KORTA IŠKRITUSI APVERSTA:

Tai piktnaudžiavimo jėga simbolis, pastangų koncentravimas išskirtinai materialiom gėrybėm gauti. Jei šioje pozicijoje korta sujungta su gerom kortom, tai gali pranašauti malonius meilės ryšius, naudingus reikalus, gerus santykius su priešingos lyties atstovais. Blogis, nelaimė, mirtis lemtis, silpnybė, smulkmeniškumas, aklumas.

PAGRINDINIAI REIKŠMINIAI ASPEKTAI:

Vergovė, materializmas, gyvenimas mele, pagunda, ignoravimas santykiuose, valdžios ir pinigų troškulys, pasąmoningas elgesys – vaikiškas atsakas, paties pasiskirta priklausomybė, būti apsėstam, kontrolės atsisakymas, surakinimas prie priklausomybių elgsenos šablonų, būti manipuliuojamam kitų, negatyvus mąstymas, ribotas suvokimas, apibendrinimas.

Velnias

Paveikslėlyje vaizduojama Taro korta, priklausomai nuo šaltinio įvardijama kaip “velnias” / “nuosprendis”.

Add Comment