Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gyvenimo kelio skaičius 1

VIENETUKAS – tai individualumo, veiklos ir garbės troškimo simbolis; sėkmės, asmenybės, energijos ir aktyvumo skaičius. Jį globoja Saulė.

Senovės Kabalos knygoje skaičius 1 buvo vadinamas „vainiku” arba subalansuojama jėga. Jo simbolis – saulė ir kardas. Tai Visata, supresuota į tašką, nesubalansuota būtis, kuri kažkada atvedė į pasaulio sukūrimą. Buvo vaizduojamas ir kaip šviesos šaltinis, skleidžiantis į visas puses spindulius. 1 – tai pradžia, iš kurios išsivystė viskas, taip pat ir kiti skaičiai.

Žmonės Vienetukai iš prigimties lyderiai. Šios vibracijos turėtojai realizuoja pačias drąsiausias idėjas, kartu nutiesdami kelius kitiems. Savo teisybę gina vadovaudamiesi proto jėga. Jiems reikalinga erdvė mintims ir veiksmams. Patarimas – nebandyti staigiais šuoliais užbėgti įvykiams už akių. Jie pasieks naujų aukštumų tik tiesioginiu ir progresyviu keliu.

Vienetukai – sėkmės žmonės. Jie apdovanoti sveika ir pakilia dvasia, turi daug jėgų ir ryžto. Todėl nepatartina maišytis jų kelyje, kai siekia tikslo. Jie sugeba priimti atsakingus sprendimus ir veiksmus, aprūpindami savo gyvenimą. Taip pat reikalauja pagarbos ir dėmesio; tampa suirzę ir netgi despotiški, kai svarbūs gyvenimo įvykiai klostosi ne taip, kaip to nori. Visada siekia vadovauti stambiems projektams ir labai nemėgsta būti pavaldiniais, trokšta būti visų dėmesio centre.

Jų dinamizmas ir kūrybingumas leidžia gyvenime nuveikti daug ką neįprasto ir nekasdieniško. Amžinai yra judantys, daug laiko praleidžia keliaudami, lanko vietas, kuriose nėra buvę. Ir netgi kai jų kūnas ilsisi – idėjos keičia viena kitą, o nuobodulys jų gyvenime iš viso neegzistuoja.

Vienetukai visada drąsūs, nebanalūs, ekstravertiški ir kupini entuziazmo, didžiuojasi savimi ir savo pergalėmis. Jie įsitikinę, kad yra aukščiau už vidutinybes; jaučia, jog išsiskiria iš juos supančiųjų, ir tai suteikia jiems ypatingo pasitenkinimo.

Tikri „gryni” Vienetukai nepažįsta nepilnavertiškumo jausmo, save laiko tobulais. Mokėdami valdytis (apie tai primena esant bet kokiam palankiam įvykiui), sukelia aplinkiniams pasitikėjimo jausmą.

Daugelio Vienetukų gyvenimas pilnas rizikos ir jie dažnai atsiduria „prie bedugnės krašto”, tačiau niekada nenustoja vilties. Nepaisydami amžiaus, Vienetukai visada jauni dvasia ir gyvena intensyvų bei kupiną nuotykių gyvenimą.

Vienetukai vadovaujasi ir diegia praktikoje principą: „Gyvenk ir leisk gyventi kitiems” ir stengiasi nesikišti į kitų reikalus. Kaip minėjome, Vienetukai išsiskiria iš kitų savo ekstravertiniu charakteriu, tačiau asmeniniame gyvenime, atvirkščiai, labai dažnai primena intravertus. Jie gyvena savame pasaulyje ir aplinkinių nuomonė absoliučiai jų nedomina. Jeigu kartais ir kritikuoja kitus, tačiau kerštingi būna retai. Daugeliu atvejų Vienetukai kilniaširdžiai ir sąžiningi. Be to, jie pasižymi puikiu humoro jausmu, visada moka greitai ir nuovokiai sureaguoti. Todėl nors ir garsėja neginčytinu griežtumu bendraujant su žmonėmis, o kartais tiesiog ir šiurkščiu tiesmukiškumu, jie lengvai susiranda tikrų ir ištikimų draugų. Jų draugystė išsiskiria lojalumu, geraširdiškumu ir netgi pasiaukojimu. Tačiau ir tada Vienetukai turi tendenciją pajungti kitus. Tokia savybė kartais padaro juos tikrus diktatorius. Kaip priešai – nesutaikomi.

Nors Vienetukai nesiskaito su kitų jausmais, jie vis dėlto labai pažeidžiami. Jie negali susitaikyti su kitų kritika jų atžvilgiu – tai juos žeidžia.

Kalbėjome apie pozityvius Vienetukus. Tačiau neužmirškime, kad kaip ir kiekvienas kitas skaičius, jie gali būti ir negatyvūs. Tokių Vienetukų veiksmai neryžtingi, jie nepasitiki savimi, yra tingūs ir ypač konservatyvūs. Jų charakterio negatyvumas pasireiškia nekantrumu, egoizmu, cinizmu, agresyvumu, noru bet kokiais būdais pavergti kitus. Ir dar, jie visiškai nesugeba pripa­žinti savo klaidų, siekdami neribotos laisvės sunkiai prisitaiko prie bendražmogiškų gyvenimo normų, todėl dažnai tampa kuo tikriausiais anarchistais.

Ypatingas Vienetukų natūros dinamizmas gali sukelti jiems stresą. Reikėtų pasirinkti tinkamą maitinimosi racioną, pastovią sporto šaką. Labiausiai tinka varžybinės sporto šakos. Bėgimas ir plaukimas geriausiai atitinka jų temperamentą.

Kad neliktų vieniši, Vienetukai neturi pasiduoti puikybei ar pernelyg save aukštinti. Prisiminti reikia, kad talentai ir galimybės suteikiamos iš viršaus, todėl reikia daugiau būti dėkingiems, o ne pasikelti į puikybę. Jiems kelias į pergales atsiveria tik tada, jei išnaudoja tokias savybes kaip energingumą, kūrybiškumą, originalumą ir atradėjo dvasią. Taigi į sėkmę būdų nemažai, tik reikėtų juos tinkamai panaudoti.

Vienetukai apdovanoti gyvu, puikiu protu ir galingu išradingumu. Nepaisant jų kūrybiniu sugebėjimų, didžiausios sėkmės jie pasiekia kaip vadovai, direktoriai ar banko valdytojai. Galingas dinamizmas, mokėjimas planuoti ir realizuoti tai, kas sugalvota, padeda jiems pasiekti aukščiausių pareigybių.

Vienetukams priimtinausios profesijos: medicinoje – gydytojo chirurgo, neuropatologo, psichiatro; meno pasaulyje – dailininko, fotografo, žurnalisto; rizikos srityje – kosmonauto, lakūno bandytojo, parašiutininko. Taip pat gali save išreikšti architektūroje, konstravimo, mokslo tiriamajame darbe.

Vienetukai pasižymi tarp kitų skaičių išskirtiniu talentu „daryti” pinigus. Beje, šis talentas pasireiškia visur, kad ir ko jie imtųsi. Jeigu jie laikinai neturi pinigų, ima paskolas ar skolinasi iš draugų, nes labai trokšta gyventi „ne pagal pajamas”, todėl nuolat gresia pavojus prarasti viską, bankrutuoti. Ką darysi, tai Vienetukų bruožas ir jį ignoruoti sunku.

Vienetukai labai jausmingi, veržlūs ir aistringi. Jie lengvai užkariauja priešingos lyties širdis ir todėl turi būti dėkingi savo patrauklumui ir išskirtinei įtikinėjimo dovanai.

Meilėje, kaip ir kitose gyvenimo srityse, Vienetukai nepasotinami, valdingi, ir kuo labiau jie jaučia prieraišumą savo pasirinktam partneriui, tuo labiau stengiasi pajungti jį sau. Jie labai permainingi: švelniausias ir giliausias jausmas gali tuojau pat virsti šaltumu ir netgi šiurkštumu.

Vienetukai laimę ir savitarpio supratimą geriausiai gali patirti su Dvejetukais arba Šešetukais, taip pat su Trejetukais ir Ketvertukais, jeigu sugeba nugalėti kai kuriuos savo trūkumus, tokius kaip valdžios troškimas ir per didelis kritiškumas.

Vienetukai turi vengti vedybinių ryšių su Aštuonetukais ir Devynetukais, taip pat su Vienetukais.

Vienetukų gyvenimiškoji misija – ne vien mokėti pasikliauti savo jėgomis ir tobulinti individualiąsias savybes. Jiems taip pat būtina įkvėpti kitus ir vadovauti žmonėms, „užkrečiant” juos savo entuziazmu ir sužadinant veiklai.

Add Comment