Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Astrologijoje kiekvienas dangaus kūnas turi savo reikšmę – kai kurios planetos pagal tam tikrus įvykius gali turėti įpatingą svarbą vieno ar kito žmogaus gyvenime. Dažnai tai siejama su tikslia gimimo data ir dangaus kūnų išsidėstymu tuo metu.

Norėdami geriau pažinti kiekvieną dangaus kūną galite pasidomėti jo charakteristikomis. Planetų reikšmės astrologijoje aprašomos po žemiau pateikiama lentele.

 

Dangaus Kūnas
Simbolis
Charakteristikos
Būtis; Centras; Valia; Budrumas; Gyvenimas
Siela; Jausmas; Motina; Namai; Saugumas
Protas; Mintis; Logika; Kalba; Idėja
Meilė; Žavumas; Menas; Erotika; Harmonija
Jėga; Grumtynės; Seksas; Veiksmas; Troškimai
Idealai; Turtai; Sėkmė; TIkėjimas; Pasitikėjimas
Forma; Pareiga; Mirtis; Atsakomybė; Ritualas;
Laisvė; Įkvėpimas; Utopija; Individualumas; Pasikeitimas
Mistika; Priklausomybės; Sapnai; Aukštis; Iliuzijos
Gydymas; Stiprybė; Magija; Atsinaujinimas; Paslaugumas

 

Saulė
Be šviesos ir šilumos, kurias Saulė dovanoja Žemei, nebūtų ir gyvybės. Pagrindinis kosminės įtakos Žemei fenomenas yra įvairių rūšių spinduliavimai, kuriuos siunčia Žemei planetos. Svarbiausi iš jų-Saulės. Ji per metus pabūna kiekviename iš 12 Zodiako žvaigždynų ir dangaus skliaute apsuka visą 360 laipsnių apskritimą.
Saulė mums gimstant sukuria vidinę esmę, suteikia kūrybinį impulsą, konkretų tikslą, valdžios troškimą, potraukį į azartinius lošimus, pasilinksminimus, nulemia netektis, santykius su tėvu (arba vyru). Tai savarankiškumo ir individualumo simbolis, dvasingumo vystymosi pradžia.

Mėnulis
Tai nuostabusis naktinio dangaus svečias, kuriam dar žiloje senovėje lenkėsi žmonės, pastebėję jo fazių veikimą.
Mėnulis suteikia žmonėms emocingumo ir intuicijos. Jis daug papasakoja apie mūsų reakciją i įvykius, sąlygoja atsipalaidavimą, vaikiškas būsenas, santykius su motina (arba žmona). Jis taip pat žmogaus susidvejinimo ir pasirinkimo simbolis, charakterizuoja mūsų vidinio pasaulio pokyčius, likimo pobūdi, norus, aistras, instinktus, dvasines būsenas, sveikatos būklę, moters Įtaką. Mėnulis paryškina emocingumą, nepastovumą, potrauki į šeimynini gyvenimą, motiniškus jausmus.

Marsas
Tai valios energijos, pasitikėjimo savimi ir agresyvumo planeta. Susijęs su seksualumu, vyriškumu, aistromis, aktyvumu darbui, tačiau dažniausiai pasireiškiantis impulsyvumas neleidžia užbaigti to, kas pradėta. Tai ir karo, chirurgijos bei verslo planeta.

Merkurijus
Jis sąlygoja protinius sugebėjimus, intelektą, sugebėjimą bendrauti, prekybinius gabumus ir… vagystes. Tai kontaktai ir informacija, lengvumo būsenos, paslankumas, bendravimas su šeimos nariais ir kaimynais; nauji įspūdžiai, gandai, trumpos kelionės; domėjimasis technika, matematika, okultiniais mokslais. Tai ir prisitaikymas, imlus mąstymas, fiziniai duomenys, jaunystė.

Venera
Tai planeta, suteikianti sugebėjimų mylėti, bendrauti su aplinkiniais, žmogiškų vertybių sistema – pinigais. Venera sąlygoja romantiškas būsenas, perdėtą jautrumą ir pasyvumą, santykius su draugėmis ir seserimis, užsiėmimą menu, madas, drabužius, harmonijos jausmą, estetinį skonį, vaisingumą. Tai ir laimės planeta.
Neigiamas planetos poveikis: nusivylimas meile, netektys, negarbė, iškrypimai, geidulingumas, išlaidumas.

Jupiteris
Astrologijos ir numerologijos požiūriu, tai labai svarbi planeta Ji sąlygoja žmonių augimą, orientaciją, didybę, visuomeninę padėtį, taikingumo būsenas, pasitikėjimą savimi, socialinį aktyvumą, saviraišką, ryšius bei augimą; santykius su vyresniais broliais ir seserimis, pagalbos suteikimą, aukštąjį išsimokslinimą, santykius su mokytojais; moralę, etiką ir pasaulėžiūrą. Taip pat valdo artistus, politikus ir religiją; atneša turtus.
Neigiamas poveikis: veidmainystė, noras negarbingais būdais praturtėti, savęs pervertinimas.
Jupiteris būna retrogradinis apie 4 mėnesius per metus ir apeina visą zodiaką per 13 metų.
Normaliomis sąlygomis Jupiteris yra išminties, inteligencijos ir laimės šaltinis. Retrogradinis Jupiteris kompensuoja save treniruodamas mistiškas jėgas ir stiprybę. Žmonės turintys stiprų Jupiteri savo kundalėje, geba atlikti visas užduotis, kurių normalus žmogus negali net pagalvoti, kad tai darytų savo gyvenime. Tokie žmonės pasiekia garbę ir įžymumą darydami neįprastus darbus.
Retrogdarinio Jupiterio gydymas.
Galite atlikti keletą gydomųjų veiksmų, kad nuramintumėte pažeistuosius savo Jupiterio efektus esančius jūsų kundali. Vedinėje astrologijoje sakoma, kad yra labai svarbu imtis gydomųjų priemonių, kuomet jis neteikia palankaus rezultato būdamas retrogradinėje būsenoje. Natūraliai Jupiteris yra palanki planeta, dėl kurios yra labai svarbu pasiekti jo palankumą tam, kad gyvenimas būtų sėkmingas. Tai yra išminties, turtų ir vaikų šaltinis. Vedinė astrologija rekomenduoja atnašauti aukas Višnu ir kasdien lankytis jo šventykloje aukojant Ghi, kapurą, bulvę ir varškę.
Ketvirtadieniais patartina pasnikauti. Garbinti deivę Lakšmi ir Viešpatį Višnu kartu su ilgąja ciberžole ir geltonuoju sandalmedžiu. Taip pat nešioti Kesar tilaką kaktoje. Vonią reikėtų darytis su geltonomis garstyčių grūdeliais, medumi ir maudantis kartoti Jupiterio mantrą, po ko viskas nuplaunama švariu vandeniu.
Dovanokite maistą ir Jupiteriškus daiktus tokius kaip druska, ciberžolė, citrina ir tt. kunigui šventikui ar bet kokiam reikliam žmogui tam, kad sulauktumėte palankaus Jupiterio rezultato. Galite poveikį sustiprinti aukodami visa tai ketvirtadieniais.
Jums reikia kartoti Jupiterio mantrą Om Gum Gurwaya Namah” rezultatams pasiekti. Kartokite ją kasdien 108 kartus arba ketvirtadieniais.

Saturnas
Planeta nurodo, ko mes labiausiai bijome; kalba apie kaltę ir nusivylimą; įtaką kitiems. Taip pat sąlygoja nusistovėjusias elgesio normas bei taisykles, įstatymus, tradicijas, santykius su vyresniais ir senais žmonėmis bei autoritetais. Be to, kontroliuoja drausmę, savikontrolę, susikaupimą, nepriteklius; simbolizuoja minčių gilumą, dvasinę veiklą, protingumą.
Neigiamos savybės: dogmatizmas, tinginystė, nedėkingumas, šykštumas, klastingumas. Kai kas Saturną vadina likimo planeta.

Uranas
Tai didysis laidininkas tarp Žemės ir dangaus, išsilaisvinimas per impulsą.
Planeta simbolizuoja informacinį-energetinį ryši; netikėtumus. Ji sąlygoja aktyvias sužadintas bei egzaltuotas būsenas; protinių galių pakilimą, minčių nušvitimą, pranašystes, nestandartinius ir neįprastus veiksmus, revoliucingumą, lyderiavimą; naujų idėjų ir teorijų skelbimą, kovą su tradicijomis ir senomis jų formomis, netikėtas permainas, šoką, traumas, avarijas ir katastrofas; santykius su neįprastais žmonėmis, pranašais, okultistais ir astrologais.
Uranas gali suteikti netikėtą praturtėjimą ar pasisekimą, taip pat netikėtą netekti, sukelti konfliktus su visuomene, skatina aiškiaregystę.
Neigiamos savybės: perversmai, engimas, iškreipti ir nepriimtini žmonėms veiksmai.

Neptūnas
Planeta simbolizuoja mūsų idealus ir nurodo tas sritis, kuriose siekiame tobulėjimo. Taip pat skatina kolektyvinį egzistavimą, talentų pasireiškimą, svajingumą, atsipalaidavimą, nesusikaupimą, psichikos nukrypimus, nuojautą, pranašiškus sapnus, nemigą, nesąmoningas ir nekontroliuojamas būsenas, mistinių ir utopinių idėjų skleidimą, polinkį imtis misijos; paveldimas ligas. Neptūnas – tai visa, kas gyvenime yra paslaptinga.
Neigiamos savybės: klastingumas, apgaulė, išdavystė, paklydimas, minčių chaosas. Kai kas šią planetą vadina iliuzijų bei misticizmo planeta.

Plutonas
Tai mirties ir pakartotinio gimimo planeta. Ji simbolizuoja mūsų pasąmonę ir pačius stipriausius motyvus; valdžios siekimą. Taip pat sąlygoja įtemptas būsenas, susižadinimą, didžiuli aktyvumą ir atvirkštinį veiksmą – apatiškumą, norą mirti ir susinaikinti; sunkius psichikos nukrypimus, genetinius sutrikimus, manijas; agresyvias ir nekontroliuojamas būsenas; ypatingą seksualumą; aktyvų socialinį aktyvumą, organizatoriškumą, masinius stichinius judėjimus, draudžiamas sektas, mitingus, streikus, santykius su įvairiomis partijomis bei nusikalstamais elementais; pagimdo ekstrasensus, magus; sukelia masines katastrofas ir karus; neleidžia pamiršti savo skolos. Kai kas Plutoną vadina žemiškųjų ir požeminių jėgų valdovu.
Neigiamos savybės: ištvirkimas ir psichopatijos.

Add Comment