Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Teisingumas

Teingumas – tai teismo ir juridinių reikalų korta. Kiek teisingas bus teismo sprendimas, parodys aplinkinės kortos. Taip pat ši korta įspėja – jeigu būsite nesąžiningas ir savanaudis – jūsų laukia didelė nesėkmė. Ši korta gali reikšti ir karminius ryšius, skolas, kurias turite atidirbti, klaidas, kurias turite ištaisyti.

Teisingumo taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties:

KORTA IŠKRITUSI TIESIAI:

Psichikos srity ši korta reiškia brandumą ir gyvenimišką patirtį. Realybėje – sąlygas, susitarimus ir veiklą, susietą su teise, galbūt ginčų bylas, skyrybas, kai kada nuostolių padengimą. Priklausomai nuo kitų kortų, gali reikšti vedybas arba dabartinių santykių legalizavimą.
Ši korta – tai dvasios pusiausvyros simbolis, o taip pat reiškia sugebėjimą rasti bendrą kalbą su kitais žmonėmis – ypač svarbiuose reikaluose. Teisingumas, nešališkumas, dorumas, sąžiningumas. Vykdomoji teisė.

KORTA IŠKRITUSI APVERSTA:

Tai trūkumas. Taip pat reiškia teisminius reikalus, ilgai neišsprendžiamus. Psichikos srity – charakterio nepastovumas, neteisingumas, nekompetentingumas, įtūžis, apmaudas. Teisė visuose departamentuose, fanatizmas, šališkumas, besaikis – perdėtas griežtumas.

PAGRINDINIAI REIKŠMINIAI ASPEKTAI:

Sąžiningumas, harmonija, lygybė, priežastis ir padarinys, objektyvus mastymas sugražina balansą, bendravimas ir komunikavimas yra esminis, tiesos priėmimas, atsakomybės prisiėmimas už savo veiksmus, sprendimų atlikimas, žiūrėjimas į abi argumentų puses, seksualinė lygybė.

Teisingumas

Paveikslėlyje vaizduojama Taro korta, priklausomai nuo šaltinio įvardijama kaip “teisingumas”.

Add Comment