Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gyvenimo kelio skaičius 33

TRISDEŠIMT TREČIUKAS – tai idealios, universalios meilės skaičius. Tai karminio ryšio tarp materialaus ir subtilaus pasaulio pasireiškimas; dvasinė hierarchija. Globoja kometa Chironas.

33 – daugelio tradicijų šventasis skaičius. 33=3+3=6. Tai kosminės pusiausvyros skaičius. Ir dar, iš vienos pusės atitinka 33 alfabeto raides, iš kitos-7 pagrindines planetas, 12 Zodiako ženklų, 5 pirminius elementus Jan būklėje, 5 pirminius elementus In būklėje ir 4 stichijas: Ugnį, Orą, Vandenį, Žemę. Trisdešimttrečiukas tai „pagerintas” Šešetukas. Trisdešimttrečiukai – idealios universalios meilės žmonės, meilės visiems žmonėms. Tokia meilė save aukoja ir paskiria žmonių bėdoms ir džiaugsmams, tai meilė, kuri pagimdo siekimą tarnauti aukščiausiems idealams; ji neabejoja paaukoti viską, kad tik tie idealai būtų išsaugoti. Šis skaičius taip pat reiškia visų individo asmenybės ir intelekto komponentų idealią harmoniją. Tokie žmonės labai traukia prie savęs sutrikusius ir nelaimingus, ieškančius nusiraminimo ir atramos.

Kiti Trisdešimttrečiukų bruožai: sąžiningumas, teisingumas, tradicijų gerbimas. Tie žmonės, be jokių abejonių, verti pagarbos ir pasitikėjimo. Jie traukia prie savęs tuos, kurie irgi gimę paženklinti Mokytojo skaičiaus įtakos. Jie siekia būti globėjais ir dvasiniais žmonijos vadovais. Gali tapti didžiaisiais oratoriais, rašytojais arba poetais. Tačiau labiausiai stipri ir galinga motyvacija jų gyvenime yra poreikis perduoti kitiems savo išmintį ir dvasinę šviesą.

Trisdešimttrečiukai, kaip ir kiti Mokytojo skaičiai, turi nepriekaištingą intuiciją, taip pat polinkį į meną ir kūrybą. Visa, ką jie sukuria, neturi lygių, nes niekas kitas nesugeba taip subtiliai jausti grožį. Jie moka tai išreikšti linija, spalva, medžiaga ir forma.

Tie žmonės labai prisirišę prie šeimos ir tas prisirišimas kartais perauga į savęs paaukojimą ir asmeninių tikslų atsisakymą, jeigu tik artimųjų gerovė to reikalauja.

Trisdešimttrečiukai – svajotojai ir idealistai, o jų didžiulė intuicija ir subtilus suvokimas leidžia jiems tobulinti slaptų mokslų, misticizmo ir paranormalių reiškinių žinias. Todėl turi didžiulį autoritetą visuomenėje. Tik jiems reikėtų suprasti, kad jų įtaka aplinkiniams yra tikrai didžiulė. Ir jeigu jie nesugeba pasiekti savo paskirties aukštumų arba panaudoja savo įtaką negarbingiems reikalams, jie sustabdo savo dvasinį tobulėjimą ir tai galų gale juos sužlugdo.
mu.

Add Comment