Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mažuosius taro arkanus sudaro 56 kortos, sunumeruotos nuo 1 iki 10, ir keturios dvaro kortos. Mažieji arkanai taippat skirstomi pagal keturias kortų rūšis.

Šios rūšys simbolizuoja skirtingus gyvenimo aspektus: lazdos – kūrybiškumą ir ambicijas, taurės – emocijas, kardai – intelektą ir monetos – materialines vertybes.

Mažieji Taro arkanai gali būti laikomi kasdienių gyvenimo pasirinkimų ir emocinių ar intelektualinių būsenų reprezentacija. Praktikoje, iš Mažųjų arkanų galima išrinkti kortą, kuri simbolizuotų konkretų asmenį. Buriant kartu su Didžiaisiais arkanais patariama tokią kortą įsiminti arba įmaišyti į Didžiąją kaladę.

Kiekviena figūrinė korta gali atitikti žmogaus lytį ir amžių: pažas dažniausiai atitinka vaiką ar jaunuolį; riteris – jauną, karalius – subrendusį žmogų; dama – moterį. Tačiau reikia atminti, kad riba tarp amžių – santykinė; dama gali reikši ir vyrą, o pažas ar riteris – moterį. Taip nutinka tuomet, kai kortos išrenkamos ne specialiai tam, kad nustatytume (išsirinktume) asmenį, kuriam ar apie kurį buriame, o kai ta korta tiesiog iškrenta būrimo metu.

Mažuosius arkanus sudaro šios kortų rūšys: Lazdos, Taurės, Kardai, Monetos

LAZDŲ RŪŠIS. Tai vaisingumo, žydėjimo ir kūrybinės jėgos simbolis, susietas su senoviniu falo simboliu.
Astrologiniam plane šios rūšies kortos atitinka Ugnies triadą – žmones, gimusius po Avino, Liūto ir Šaulio ženklais.

Čia kalbama apie siekius ir veiksmus. Pagrindinė sąvoka yra valia.
Degant medienai, liepsna nepaliaujamai juda. Jūsų ugnis yra jūsų gyvybingumo išraiška. Taigi, pirma praktinė reikšmė, ištraukus lazdų kortą, yra ši: kažkas turi įvykti! Lazdų kortos atsakymas į jums rūpimą klausimą būtų kažką veikti, judėti pačiam ar įtraukti į judėjimą kitus.

Siejamos asociacijos: mediena, maitinanti ugnį, varpos simbolis, raganos šluota, atžala (gali būti vaikas), šaknys (gali būti protėviai), gyvenimo energija, energijos naudojimas, fejerverkas, skaistykla, saulė.
Evangelijos tradicijoj lazdų rūšis atitinka Jautį, šv.Luko simbolį;Rytų tradicijoj – Baltąjį tigrą, įkūnijantį Rytus;
Tetragramatono raidė – Jodas;
Alchemijos elementas – siera;
Okultinis siekis – “norėti”;
Kabalos pradžia – aktyvi.

Lazdų tūzas | Dvi lazdos | Trys lazdos | Keturios lazdos | Penkios lazdos | Šešios lazdos | Septynios lazdos | Aštuonios lazdos | Devynios lazdos | Dešimt lazdų | Lazdų pažas | Lazdų riteris | Lazdų karalienė | Lazdų karalius


TAURIŲ RŪŠIS. Šios rūšies kortos atitinka Vandens triadą (Vėžio, Skorpiono ir Žuvų ženklai). Jie simbolizuoja taiką ir ramybę, jausmingumą ir minkštumą, kaitą ir moterišką pradą.

Pagrindinė sąvoka – siela. Pasirūpinti “jausmų tėkme” – pirmoji praktinė reikšmė ištraukus Taurių kortą.
Jūsų vidus parodys teisingą atsakymą ar teisingą kelią. Neišleiskite padėties iš rankų ir ją stebėkite. Atkreipkite dėmesį į jūsų draugų, artimųjų poreikius ir pagarbiai elkitės su visais, čia dalyvaujančiais jausmais.

Su Taurėmis susijusios asociacijos: indas, sulaikantis vandenį, moters įsčių ir moters įpėdinių simbolis, viduramžių riterių gralių paieška, ištakos (taip pat kilmė), žiotys (taip pat paskirtis), gyvenimo ir mirties vanduo, jaunystės eliksyras, krikštas, ašaros, svaigulys, mėnulis.
Evangelijos tradicijoj Taurių rūšis jungiama su Liūtu, šv. Morkaus simboliu;
Kiniečiai jungia su Šiaurės karalyste, su ritualiniu Juoduoju Vėžliu;
Tetragramatono raidė – Tche;
Alcheminis elementas – gyvsidabris;
Kabalos pradas – pasyvusis;
Okultinis siekis – “žinoti”.

Taurių tūzas | Dvi taurės | Trys taurės | Keturios taurės | Penkios taurės | Šešios taurės | Septynios taurės | Aštuonios taurės | Devynios taurės | Dešimt taurių | Taurių pažas | Taurių riteris | Taurių karalienė | Taurių karalius


KALAVIJŲ (KRISTALŲ) RŪŠIS. Ši rūšis atitinka Oro stichiją (Dvynių, Svarstyklių ir Vandenio ženklai). Kalavijas simbolizuoja mintį, dvasią, judėjimą, dvasinį viršumą prieš materialumą.
Pagrindinė sąvoka – protas. Nuo senų laikų kalavijas yra valdžios, protinių sugebėjimų simbolis.

Kalaviju jūs galite prasiskverbti, skirti ir atskirti, o tokiu atveju jūs lemiate, kaupiate patyrimą ir susidarote bendrą vaizdą. Vienu žodžiu, Taro kortose kalavijai simbolizuoja proto ginklus. Ši reikšmė visiškai teisinga dar ir tada, kai, ištraukus kalavijų kortą, pirmiausia spontaniškai pagalvojama apie karo įrankį, tačiau nereik pamiršti ir tradicinių kalavijo atributų – riteriškumo, subrendimo ir laisvės.
Ištraukta kalavijų korta rodo jūsų rūpinimąsi aiškumu ir švietimu, naujais vėjais, tyru oru ir ilgalaikiškumu.
Voyager-Tarot pavadino kalavijus kristalais. Jie išreiškia proto sugebėjimus aiškinti ir atkurti skaidrumą, taip pat pavojų tapti nejautriam ir fiksuotam.
Tačiau visų pirma kristalas itin gražiai prilygina protą grynai materijai!

Evangelijos tradicijoje ši rūšis atitinka švento Jono Erelį;
Kiniečiai sieja su Mėlynuoju Drakonu ir Saulėlydžio Karalyste;
Tetragramatono raidė – Vau;
Alcheminis elementas – Azotas;
Kabalos pradas – nustatantis pusiausvyrą;
Okultinis siekis – “sugebėti”.

Kardų tūzas | Du kardai | Trys kardai | Keturi kardai | Penki kardai | Šeši kardai | Septyni kardai | Aštuoni kardai | Devyni kardai | Dešimt kardų | Kardų riteris | Kardų pažas | Kardų karalienė | Kardų karalius


MONETŲ RŪŠIS. Tai Monetų, Dinarų, Diskų, Pentagramų ir Arkanų rūšis. Ji atitinka Žemės stichiją (Jaučio, Mergelės ir Ožiaragio ženklai). Ši rūšis simbolizuoja fizinį ir materialų asmenybės pradą.

Pagrindinė sąvoka – kūnas. Jei jūs ištraukėte monetų, diskų, pasaulių kortą, tai ji kalba apie praktinius rezultatus, kuriuos jūs aptiksite, pakeisite ar patys sukursite.
Be to, labai svarbi sąvoka yra talentas. Tai gali būti ir piniginis vienetas, ir mūsų gebėjimai. Šitaip monetos yra mūsų nuostolių, uždavinių, gabumų veidrodis.
Ši stichija jokiu būdu neapsiriboja vien finansiniais klausimais, o kalba apie daug šios žemės ir visatos pasaulių – pasaulių, kurių dalininkai kažkaip esame ir mes.

Evangelijos tradicijoj ši rūšis atitinka šv.Motiejaus Angelą;
Kiniečių tradicijoj – tai Raudonoji Paukštė, Pietų Karalystė;
Tetragramatono raidė – Tche;
Alcheminis elementas – Druska;
Kabalos pradas – rezultatas;
Okultinis siekis – “tylėti”.

Monetų tūzas | Dvi monetos | Trys monetos | Keturios monetos | Penkios monetos | Šešios monetos | Septynios monetos | Aštuonios monetos | Devynios monetos | Dešimt monetų | Monetų pažas | Monetų riteris | Monetų karalienė | Monetų karalius


Add Comment