Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Šventikas

Tai religinių ir dvasinių doktrinų korta. Galbūt jums teks kreiptis į dvasininkus, arba susidomėsite kokia nors religija, dvasiniu mokslu. Taip pat, tai gali reikšti bažnytinę santuoką. Ši korta, taip pat, susijusi su tam tikrais apribojimais, šaknimis ir prigimtimi. Norint surasti teisingą kelią – reikalingas išmintingas patarėjas.

Šventiko taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties:

KORTA IŠKRITUSI TIESIAI:

Reiškia gerą patarimą, kai kada apmokymą, žinių siekimą. Geranoriškumas ir socialinis sutikimas. Geras požiūris į religiją. Priklausomai nuo kitų kortų, gali reikšti santuoką, sugrįžimą prie šeimos tradicijų. Psichologijos srity yra kantrybės ir atlaidumo simbolis, o taip pat savų žinių perdavimas kitiems, aktyvus kitų patirties ir žinių panaudojimas. Vestuviniai saitai, nelaisvė, vergovė; pagal kitą skaitymą – gailestis ir gerumas; įkvėpimas; vyras pas kurį užklausėjas kreipėsi pagalbos.

KORTA IŠKRITUSI APVERSTA:

Simbolizuoja šmeižtą, gėdą, abejotinus patarimus, atnešančius blogį, o taip pat melagingus faktus, kurie liečia materialinius reikalus. Psichologinėj srity reiškia per didelę elgesio laisvę, gero tono taisyklių ignoravimą, neteisingą požiūrį į gyvenimą, ekscentriškumą, atnešantį blogį, kai kada lengvabūdiškumą ir nereikalingą gerumą tiems žmonėms, kurie to neverti. Visuomenė, geras supratingumas, santarvė, perdėtas širdingumas, silpnumas (silpnybė).

PAGRINDINIAI REIKŠMINIAI ASPEKTAI:

Prisitaikymas, susilaikymas, pagarba, mokymas, tradicinės taisyklės ir apeigos, prisiderinimas prie susiklosčiusios padėties, priimant discipliną, bendraamžių spaudimas, aukštesniųjų vertybių mokymasis, tikėjimo sistemos dalijimasis, tikslus žinojimas kaip elgtis, diskriminacija kylanti iš žinių.

Šventikas

Paveikslėlyje vaizduojama Taro korta, priklausomai nuo šaltinio įvardijama kaip “šventikas” / “žynys” / “galia” / “hierofantas” / “popiežius”.

Add Comment