Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

GENCIONAS 01.01 – 01.10

Paslaptinga būtybė, labai trokštanti vasariškos ir žmogiškos šilumos. Tačiau to neparodai dėl drovumo. Esi gležna kaip ir ši gėlelė iš kalnų pievų. Didelis jautrumas šalčiui pasireiškia dažnomis ligomis ir lėtesniu brendimu. Tačiau vėliau atsiranda atsparumas, išsiugdoma kantrybė, darbštumas ir dėl to gali pasiekti nemažus tikslus. Moki taupyti ir gra­žiai bendrauji, o meilė parūpsta vėliau nei bendraamžėms. Gal dėl to iš­vengi ankstyvų, apmaudžių klaidų.

DAGYS 01.11 – 01.20

Labai nori dėmesio, todėl nuolat prisigalvoji neįmanomų užduo­čių. Trokšti partnerio, kurio visi pavydėtų, svajoji apie beprotiškus jausmus, galingą meilę. Tačiau labai bijai suklysti, apsijuokti, to­dėl keistai apsišarvuoji, o tai klaidina aplinkinius, neleidžia įžvelgti tavo nepaprasto gerumo. Gali atrodyti nenuosekli, “prietranka”. Iš tikrųjų esi puiki draugė, gali būti nuostabi žmona ir nepakeičiama darbuotoja. Gresia “darboholizmas” ir su juo susijusios ligos.

ŠLAMUTIS 01.21 – 01.31

Kukli, bet itin elegantiška ir madinga. Kaip tik tai dažnai suke­lia kitų merginų, moterų pavydą. Be to, esi pasitikinti savimi, są­mojinga ir dėl to dar žavesnė. Problema ta, kad jautiesi pranašes­nė už daugelį, todėl keli didelius reikalavimus ir savo draugams, ir vaikinams, kurie atkreipia į tave dėmesį. Net labai vykęs vyrukas gali pamanyti, jog esi jam absoliučiai nepasiekiama (“ne tau, Martynai mėlynas dangus…”). Ir kas jam tuomet belieka – tik pasitraukti.

AMALAS 02.01 – 02.10

Smalsi, žavi, koketiška vaikinų viliokė, gal net labai lengvabūdiška ir išdykusi. Dievini romantiškus nuotykius, mėgsti rizikuoti, turėti daugybę
gerbėjų. Meistriškai aplink pirštą apvynioji kiekvieną vyruką, bet po to iš jo daug reikalauji, tavo kaprizai auga, ir vos jam spėjus patenkinti vieną,
išdygsta kitas, dar brangesnis ar sudėtingesnis. Nepakenti vienatvės, ra­mybės. Ne tau kaimiškas gyvenimas, rutina. Traukia didmiesčių gaus­mas, tolimi kraštai. Turbūt patinka sportas, turizmas.

KOSMĖJA 02.11-02.19

Kuklioji gražuolė, skraidanti padebesiais ir nieko nedaranti, kad sva­jonės būtų įgyvendintos. Nors atrodai šiek tiek keista, bet trauki žmo­nes, žavi vaikinus. Tačiau tau ne taip lengva rasti susigalvotą idealą, o paprasti vaikinai atrodo neįdomūs, vulgarūs. Tad ieškoti gali tekti ilgai, tuo tarpu susižavėjęs vyrukas turės nertis iš kailio, gudrauti, kad paverg­tų tavo širdį. Esi atsidavusi mėgstamam darbui, hobiui.

MIMOZA 02.20 – 02.29

Super jautri ir jausminga. Siekti rimtesnių tikslų trukdo neryžtingu­mas, o gal ir silpna valia. Bijai reikšti savo nuomonę, labai išgyveni dėl kiekvieno šiurkštesnio žodžio, gesto. Tačiau sulaukusi įvertinimo gali nepaisyti jokių asmeninių nepatogumų, nesaugumo ir stengtis pateisinti pasitikėjimą. Darbe kiek kraus, tiek veši, o kadangi pečiai gležni, greitai palūši, gal net užsidirbsi infarktą, skrandžio opą ar dar kokią “zarazą”. Būtina ramybė ir tarnyboje, ir asmeniniame gyveni­me, šeimoje. Meilė tau svarbiausia, tačiau ji su­teiks ne tik laimės, bet ir skausmo.

AGUONA 03.01 – 03.10

Turi svaiginamų kerų, kuriems kartas nuo karto kas nors neatsispiria ir papuola į tavo jausmų voratinklį. Iš jo nelengva išsipainioti, net jei įkliuvęs vargšelis tau visai nerūpi. Tokia jau ta “narkotiškoji” aguona – ne tiek graži, kiek gei­džiama. Patinka bohemiškas gyvenimas, me­nas. Kadangi esi kiek flegmatiška, trūksta pasi­tikėjimo savimi, neretai pasiklysti tarp norų ir galimybių. Jei gali, rinkis vegetarišką mitybą -mėsa tau neprideda nei sveikatos, nei grožio.

LELIJA 03.11 -03.20

Tikras Mėnulio žiedelis – labiausiai atsiskleidi per pilnatį. Tuomet sužaižaruoji emocijomis, kūrybingumu. Rezgi meilės ir neapykantos “spektaklius”, gundai ir apgaudinėji, flirtuoji ir vedi iš proto…Turi kažkokio plika akimi nepastebimo žavesio, paslapties, kuri jaudina priešingos lyties atstovus. Esi labai subtili, nemėgsti tiesmuko “kabi­nimo”. Ir pati elgiesi aptakiai, diplomatiškai. Įsižeidi greitai, dažnai dėl kitiems nesuprantamų niuansų… Tuomet gali užsisklęsti. Kaip ten bebūtų, moki tapti laiminga…

VĖDRYNAS 03.21-03.31

Ryžtinga, išradinga ir todėl niekad nesu­trinkanti. Greita ir tiksli reakcija padeda išsi­sukti iš painiausių situacijų. Kitus tai gali trikdyti, be to, ne visi mėgsta tavo gruboką humorą, tad nesi maloniausių žmonių sąraše. Gana egocentriška – svarbiausia asmeniniai interesai. Visur, ne tik meilėje, be skrupulų sieki gauti tai, ko nori. Gausi, žinoma, bet gyvenimas sąskaitą pateiks – kur kova, ten nervai kenčia. Jei gali, pasaugok juos.

SNAPUTIS arba

MAGNOLIJA 04.01 -04.10

Garbėtroška, noras pirmauti – tavo iš­skirtiniai bruožai. Esi optimistė, nebijai naujovių, moki prisitaikyti bet kokioje draugijoje. Tau svarbiausia – pademonst­ruoti save, o kiti žmonės – tik publika, rei­kalinga, kad sublizgėtum. Nepaisai apkal­bų, kritikos, patarimų. Tai pavojinga ir gresia visuomeninės padėties praradimu. Vaikinai tavimi greitai susižavi, įsimyli, bet ilgainiui pamato, kad nuoširdaus atsa­ko j savo jausmus gali ir nesulaukti…

HORTENZIJA 04.11-04.20

Kilni, geraširdė, moki užjausti ir mėgsti guosti. Širdies šilu­mos negaili niekam, bet būdama dosni kartu esi ir taupi. Ži­nai, kam ir kiek dalinti, kad atsipirktų. Meilėje ne kartą būsi apvilta, tačiau skirtingai nuo daugelio panelių, nepuoselėsi keršto planų ir nesiųsi prakeiksmų savo nuoskaudų objektui. Paprasčiausiai manai, kad teisti ne tavo valioje. Be to, taip gera būti neužsiteršusiai pavydu, pykčiu… Išties yra ko iš ta­vęs pasimokyti.

JURGINAS 04.21 – 04.30

Maksimaliste, tačiau mokaisi laikytis “aukso vidurio”. Esi labai natū­rali, neturi falšo, teatrališkumo, ir tai vienus paperka, kitiems varo nuo­bodulį. Tu žmogus, kuriuo galima pasikliauti ir darbe, ir žygyje, ir meilė­je. Vienas iš pačių svarbiausių dalykų – namai, šeima. Stengsies kuo greičiau tapti savarankiška ne dėl to, kad greičiau paspruktum iš tėvų globos, o tam, kad nesėdėtum jiems ant sprando, pati užsidirbtum pini­gų. Meilėje tau svarbi kokybė, o ne kiekybė.

PAKALNUTĖ 05.01 – 05.10

Taurios širdies, nuoširdi ir patikli. Tau gamta nepagailėjo ypatingo ža­vesio, kaip pakalnutei – aromato, tad vyrų dėmesio išties netrūks nuo jaunų dienų. Bet tavo širdį tikriausiai laimės tas, kuris gali pakviesti į prabangų restoraną, nevengia stebinti nuostabiomis puokštėmis per kiek­vieną pasimatymą ir pan. Radusi dosnų ir patikimą draugą, visą dėmesį nukreipsi… j darbą. Jame seksis, tik “užknisi” kolegas perdėtu stropumu.

PURIENA 05.11-05.20

Nepatikli, visur vaidenasi pavojai, išdavystės. Ilgai analizuoji, kol susidarai sa­vo požiūrį, nuomonę bet kokiu klausimu, ir tuomet jos beveik neįmanoma pakeis­ti. Draugiška, taiki ir atsipalaidavusi būni tik su tais draugais, kurie nė karto ne­nuvylė, nesumelavo. Tokių nedaug, tad gyvenimas neatrodo linksmas. Gerai, jei sutiksi patikimą vaikiną, kuris mokės tave saugoti nuo pasaulio klastų ir žabangų, nes tau to reikia. Ir vis dėlto gaila jo – neišvengs nuolatinės kontrolės…

RAMUNĖ arba CHRIZANTEMA 05.21 – 05.31

Patraukli, bet gana nepastovi ir nepa­tikima. Tave sunku suprasti, nes dažnai viena kalbi, kita darai. Žaibiškai susuki vaikinui galvą lengvu, daug žadančiu flir­tu, bet kai šis pradeda kažko tikėtis, pa­lieki jį tarsi maišu trenktą. Tau patinka gundyti, o leistis į tikrus jausmus ar veiksmus neskubi. Ir teisingai el­giesi! Juk nori idealaus, protingo partnerio, o ne kokio “patino”… Tik blogai, kad kartais vilioji vien dėl sportinio intereso arba kad pasimė­gautum konkurenčių pavydu. O juk tokia kiaulystė gali kažkada atsi­gręžti prieš pačią…

VARPELIS 06.01 – 06.11

Gana konservatyvi, nemėgstanti permainų, nors išoriškai taip neatrodo. Gali leistis į nesibaigiančias diskusijas, mokytis iš kitų patirties ir klaidų. Tai labiau patinka nei eksperimentuoti savo gyvenimu ir savo kailiu. Visad turi kokių nors paslapčių. Stengiesi išlaviruoti įvairiose situacijose taip, kad liktum teisuolė, nepažeista, nieko nepraradusi. Sukaupi nemažai žinių, gali pasireikšti intelektualinėje srityje, bet turėtų neblogai sektis ir finansuose.

SAULUTĖ 06.12-06.21

Esi romantikė ir dažniausiai keli sau konkrečius tikslus. Galima sa­kyti, turi puikią uoslę tam, kas naudinga, ir moki pasinaudoti situacija. Tokiu būdu laimi ir pati, ir tie, kam dirbi, ypač jei kam nors atstovauji, ką nors reprezentuoji. Konkurentams esi tikra rakštis. Meilėje taip pat, bet čia ne iš karto pasiseka. Ilgokai naršai tarp vaikinų, kol randi tokį, su kuriuo nori draugauti ilgiau nei savaitę ar mėnesį. Turbūt geriau sekasi kitus “supiršinėti” arba išskyrinėti kurstant apkalbas, intrigas.

TULPĖ 06.22 – 07.01

Energinga, geros nuomonės apie save. Kitiems atrodai labai permaininga: tai atvira ir nuoširdi, tai uždara ir abejingai šalta. Vaiki­nus klaidini dar labiau. Gali ilgai elgtis kaip pasyvi tylenė, o po to staiga pulti į glėbį ir apstulbinti karštais bučiniais. Jei vyrukas il­gai sieks, stengsis įsiteikti, gal kažko mielo ir sulauks. Bet maža šansų, kad ilgai bus laimingas… Greičiausiai pavargs turėdamas

kiekvieną sykį iš naujo užkariauti tavo puikybės kupiną širdį.

VANDENS LELIJA 07.02 – 07.12

Tau sunku apsispręsti, ko iš tikrųjų nori, susitelkti vienam tikslui, nes gali­mybių ir troškimų tiek daug… Nemėgsti lengvai pasiekiamų dalykų, tad dažnai susigalvoji, kaip supainioti kelią link trokštamo objekto. Daugybė smulkmenų trukdo viską atlikti greitai ir paprastai. Jeigu pagaliau nusprendi, kad vaikinas tau tinka (o tai būna retai), imiesi rimtų žygių, ir pasisekimas beveik garantuo­tas. Turi polinkį dramatizuoti, jei įtari, kad gali pritrūkti pinigų, materialinio stabilumo…

ŽIBUTĖ arba NAŠLAITĖ 07.13 – 07.23

Sentimentali, atsargi. Nors trauki kitų dėmesį, dažniausiai esi linkusi kukliai slėptis šešėlyje, stebėti, o ne veikti. Bet jeigu gyvenimas išmeta į “saulę” (ant podiumo, į sceną, politiką), sugebi pasiimti tai, kas tau priklauso. Tikriausiai kruopščiai rašai dienoraštį, chronologine tvarka lipdai į albumus nuotraukėles, renki įvairias iškarpas apie dominančius įvykius, žmones arba daug ką kolek­cionuoji. Meilėje trokšti harmonijos, švelnumo. Grubūs, reiklūs partneriai tau visai netinka.

ERŠKĖTROŽĖ 07.24 – 08.02

Azartiška, išradinga. Jei reikia apsiginti, apsisaugoti – dygi, aštrialiežuvė. Mėgstanti išlaidauti, tačiau sugebanti nuolat papildyti piniginę. Esi kompanijos
žmogus ir pritampi beveik bet kokioje draugijoje. Gali pasireikšti scenoje, kūry­binėje sferoje. Meilėje tau puikiai sekasi. Neslepi, ko nori iš patinkančio vyru­ko, ir jis gali iš karto įvertinti, ar pasirengęs tai suteikti. Paprastai laimi smagų bendravimą su daugybe pramogų, skanumynų, dovanėlių ir siurprizų.

SAULĖGRĄŽA 08.03-08.12

Išdidi, energinga, pasitikinti savimi, tikrai galinti rasti vietą po saule. Tave gerbia už optimizmą, gerą iškalbą. Mėgsti blizgėti, išsiskirti iš kitų, išlaidauji
ne pagal galimybes arba tiesiog nesiseka praturtėti tiek, kad tavo poreikiai bū­tų patenkinti. Meilės partnerį išsirinkti nelengva. Paprastai tas, kuris patinka, stengiasi pabėgti, nes jį gąsdina tavo drąsa, veržlumas, tiesmuka ir sąmojinga kalba.

ROŽĖ 08.13 – 08.23

Aplink tave nuolat rezgamos intrigos, šėlsta pavydo audros. Kartais net neaišku, ko pavydima, kodėl norima sumenkinti. Gal kad neatrodytum tokia “pasikėlusi”. Be komplimentų, dėmesio, pagyrimų tu tiesiog akyse vysti. Gudrūs vaikinai tą supranta ir saldžialiežuvaudami pelno palankumą. Tačiau vien pataikavimais tavęs nenupirksi: partneris turi būti ne tik džentelmenas, bet ir tikras vy­ras, sugebantis sukurti taip trokštamą prabangą ir stebin­ti ryškiomis asmenybės spalvomis. Tad sunkiai rasi tai,
ko trokšti.

KNIFOFIJA arba DELFINIUMAS 08.24 – 09.02

Sau nereikli, gali gyventi asketiškai, daug atiduodama kitiems. Dėl geros širdies, paslaugumo dažnai esi įveliama į svetimas problemas, machinacijas ir
gali tapti atpirkimo ožka. Reikia išmokti atsispirti kitų išnaudojimui. Esi gera tarpininkė, sumaniai užglaistai nesutarimus tarp kolegų ir giminaičių. Mėgsti
sukiotis pobūviuose, linksminti svečius. Meilėje, kaip ir gyvenime, daugiau ati­duodi nei gauni. Pasistenk netapti “auka”, mergina, kuria lengva pasinaudoti.

GVAZDIKAS 09.03-09.12

Labai tiesmuka, atvira, plepi. Rėždama į akis tai, ką galvoji dažniausiai nenusipelnai simpatijų. Esi teisybės ieškotoja, bet kartais vi­siems įgrysta nuolat kartojamos nuvalkiotos fra­zės. Nė nepastebi, kaip kitus įžeidi, o išgirstos pastabos tavo savikritikos paprastai nepažadi­na. Su vaikinais irgi elgiesi be ceremonijų – pri­valo “taisytis” pagal tavo susikurtą modelį. Jei kuris to nesugeba ar nenori, “nurašai” kaip be­viltišką. Be to, dar jam tenka išklausyti apie sa­ve tokių dalykų, kurių kol gyvas nepamirš.

ASTRA 09.13 -09.22

Tikra darboholikė ir “gailestingoji sesuo”. Esi iš tų, kurios gali visiškai pasišvęsti pareigai, Tėvynei, Dievui arba šeimai. Darbe tave vertina ir darbdaviai, ir pavaldiniai, nes dirbi negai­lėdama savęs, ir dar sugebi jausti malonumą dėl gero pareigų vykdymo. Deja, viso pasaulio viena nepaglobosi, visų darbų nenudirbsi, tad pagaliau ateina diena, kai pamatai, kad užmir­šai save, mylimą žmogų arba meilę. Vis atidėliojai ir dabar sunku bepasivyti… Tad šiek tiek egoizmo išeitų į naudą.

VIRŽIS 09.23 – 10.03

Labiau nei kitiems gresia bulimija. Ir ne tik todėl, kad mėgsti skaniai pavalgyti, bet ir dėl to, kad nesi linkusi atvyrauti, turi daug kompleksų, ir tai graužia kaip kokios skran­džio sultys, kurioms numalšinti norisi vis ką nors “įsimesti”. Kitiems atrodai diskretiška, subtili, nesikišanti į svetimus reikalus, nelie­žuvaujanti. Pasirinkusi profesiją, stengiesi tapti gera specialiste, ir paprastai tai pa­vyksta. Sakoma, kad tokie žmonės turi auk­sines rankas arba yra nepakeičiami darbuo­tojai. Meilės partnerį tau norisi pririšti už trumpos virvelės, nevengi jo engti, išnaudo­ti. Kažin kiek ta virvelė laikys…

KAMELIJA 10.04-10.13

Malonios išvaizdos, elegantiška, kupina švelnumo, erotizmo. Artistiška natūra, daug vaikiškumo išlieka net brandžiame am­žiuje. Dievini melodingą muziką, sieki vidinės harmonijos. Tau labai svarbu, kad visur jaustum draugišką atmosferą. Nepa­kenti vienatvės. Patinki vyrams, ypač vyresniems. Tau iš tikrų­jų reikia globos, subtilaus asistavimo. Didelė tikimybė, kad pa­siseks, ir sulauksi trokštamo dėmesio.

ALYVA 10.14-10.23

Intelektuali, diplomatiška. Nepakenti netakto, “juodai” įsižeidi už nemandagų elgesį ir net nemalonų balso toną. Tau labai svarbus etiketas, išpuoselėtos manieros. Dėl to nervina didelės kompanijos – ten būtinai atsiranda nepraustaburnių. Darbe esi vertinama už nepriekaištingą pareigų atlikimą su šypsena, nuostabiu taktu, net jei esi labai pavargusi. Susirasti tinkamą partnerį nelengva. Geriausiai tai pavyksta kartu studi­juojant, dirbant, kai sieja panašios vertybės ir išsiauklėjimas.

FREZIJA 10.24- 11.02

Bebaimė, atkakli, užsi­spyrusi. Būni abejinga net didžiausio pavojaus akivaizdoje, o ką jau kalbėti apie elementa­rius užgauliojimus. Nors atrodai neišmuša­ma iš pusiausvyros, ta­vo viduje šėlsta uraga­nas. Rizikuoja tie, kas ilgai bando tavo kan­trybę, nes prasiveržęs pyktis daug ką sunaiki­na. Didelė tikimybė, kad tau seksis karjeroje, ypač jei išmoksi truputį diplomatijos. Meilėje esi fatališka moteris – aistringa, labai pavydi ir kerštinga. Vargas konku­rentėms, kurios painiosis po kojomis.

ORCHIDĖJA 11.03 – 11.12

Paslaptinga, užsispyrusi ir ambicinga, bet linkusi neatskleisti kortų ir kantriai laukti, kol gyvenimas pamėtės progų pasireikšti visu gražumu ir baisumu. T.y. tau visi ginklai geri, jei nori ką nors laimėti, užkariauti. Dažniausiai pasieki savo tikslą, net jei tai kainuoja daugybę gumbų ir mėlynių. Kitus žmones permatai kiaurai ir gali jais manipuliuoti. Meilė­je esi valdovė, o ne vergė. Paprastai tau nereikia ypatingų pastangų, kad uždegtum neblėstančią ugnį dominančio vaikino širdyje.

BIJŪNAS 11.13-11.22

Ištverminga, darbšti, aistringa. Tau tiktų medikės profesija, nes gali pa­sišvęsti kitiems, gerai atlaikai likimo smūgius ir svetimas bei savas kan­čias. Vieni žmonės tave garbina, kiti – negali pakęsti. Gal todėl, kad ne­sugebi būti vidutinybė. Esi sutverta karštai meilei, tikriems jausmams. Jei pasiseks, ir sutiksi tavęs vertą vyruką, mylėsi jj visą gyvenimą ir varge, ir džiaugsme.

KARDELIS 11.23 – 12.02

Esi labai darbšti, pareiginga, bet tik tuomet, kai matai savo pastangų I tikslą. Gerai, jei atranda žmogus, galintis teisingai nukreipti, nes pati

planuodama ateitį gali “nusigrybauti” j lankas, t.y. organizuoti savo gy­venimą ne pagal interesus bei gabumus. Mėgsti apie viską postringauti, nesugebi išlaikyti paslapčių. Tau patinka nepaprasti žmonės, tad i part­nerius mielai rinktumeisi kokią įžymybę, “proto bokštą” arba ekstrava­gantišką vyruką.

PIENĖ 12.03-12.12

Nuoširdi, šilta, trokštanti dėmesio. Dėl jo gali būti ekstravagantiška, kartais iki absurdo. Tau netrūksta idėjų – eksperimentai tęsiasi ir mo­kykloje, ir darbe. Laimei, puikiai vykdai pareigas, tad dėl “neformalios” veiklos ar netradicinės išvaizdos niekas pernelyg nesikabinėja. Namie esi išsiblaškėlių karalienė. Tai mašinos rakteliai atsiduria šaldytuve, tai į “mobiliaku” mėgini įjungti televizorių… Patinki protingiems vyrams, bet tikrai ne tiems, kurie ieško geros šeimininkės.

LOTOSAS 12.13-12.22

Ramiai sėdėti tau neleidžia pojūtis, kad gali kažko nespėti, nepamatyti.

Nori kuo dažniau ir kuo toliau keliauti, būti apie viską informuota, lengva ranka daliji pažadus. Deja, daugelio susitarimų taip ir neįvykdai. Tik I kažkodėl niekas ant tavęs nepyksta. Gal mano, kad esi labai užsiėmusi. I O dar tie žavūs pasiteisinimai, vaikiškas melas ar netaktas… Atrodai | kažkokia “priplaukusi”, tai ir neišeina smerkti. O štai meilėje atlaidumo I mažiau. Po kelių “siurprizų” partneris nustoja šypsotis…

DEBESYLAS arba EDELVEISAS 12.23 – 12.31

Kaip ir šis aukštikalnių žiedelis esi labai atspari. Žinai savo vertę ir vie­tą. Ramaus temperamento, nekalbi ir tolerantiška, esi puiki draugė, ko­legė. Darbe tau galima patikėti atsakingas užduotis – tesėsi pažadus, nepasiduosi tinguliui, silpnumui. Kadangi beveik nemoki pykti, vaikinai taip ir nesupranta, kada tave įskaudina. Deja, būna ir taip. Tačiau kiekvieną likimo smūgį priimi tarsi neišvengiamą ir keliauji pirmyn…

Add Comment