Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Susisiekdami su šių kortų karma, galvoje kartokite žmogaus vardą, situaciją, įvykį ar aplamai kažko klauskite ir Saulės Akies kortos parodys jums situaciją iš tikrojo kampo. Neskubėdami ir nuoširdžiai rinkitės jums reikalingų kortų skaičių, kuris reikalingas pagal kiekvieną situaciją skirtingai. Kiekvienos traukiamos kortos klauskite ko nors konkrečiai

Orakulas Saulės Akis

↻ Naujos kortos

Atverskite

 

Liūdesys

Atverskite

 

Meilė


Atverskite

 

Priešas


———————————
1. Asmens padėtis mano gyvenime.
2. Koks mano ir šio asmens ryšys?
3. Laukiami išgyvenimai, patirtis, į ką turiu atsižvelgti bei puoselėti.
———————————
1. Aš savo gyvenime (bendru atžvilgiu) esu patekęs į šią padėtį.
2. Parodyk mano sunkumus, juk tai galečiau išspręsti nedelsiant.
3. Ateitis kurios laukiu, supaprastink užduoties tikslą.
——————————–
1. Ateinanti ši ar rytojaus diena. Kur aš stoviu, ką darau?
2. Greičiausiai susidursiu su … svarbiu aspektu.
3. Turėčiau plėtoti tai …
——————————–
1. Asmuo Nr.1 situacijoje pasielgs
2. Asmuo Nr.2 situacijoje pasielgs
3. Kokia po to bus mano padėtis?
———————————
1. Aš noriu kad su mumis įvyktų tai …
2. Tu nori kad su mumis įvyktų tai …
3. Greitu metu įvyks ir tęsis tai …
———————————

Papildoma kai kurių kortų interpretacija:

Gydytojas – tai nuoširdus išklausymas ir tiesos priėmimas. Reikalingas supratingas ryšys, ką ir rodo ši korta.
Pareigūnas, tarnautojas – atstovauja paklusnius užduoties įvykdymus. Leidimą kontroliuoti savo laiką įstatant save į atliekamo darbo tikėjimo prasmę.
Scenos moteris -Tai ne banalus įvykis, kuris leidžia kartais patirti ir šiurpuliukus, patiriamus susibūrimuose. Dažnai pasitaiko gundymo atmosfera, tačiau išlaikant atstumą.
Skirtingi požiūriai -Tai ambicijų išraiška, kas kiek trokšta valdyti ir įtakoti kitą. Iš to kylantis nesupratingumas padidina erdvę įvairiuose santykiuose. Erdvė gali atsirasti netgi kaip atitolimo išraiška. Gali versti šiek tiek užsiskleisti apmąstymams. Nagrinėjami dalykai, susiję su krypties pasirinkimu.
Užuojauta – Nepastovumo išraiškos gali atrodyti kaip prieš tai susikurto bendravimo išdavimas. Tampame neištikimi patys savo pastovumui. Kiekviena mažiau vilties teikianti situacija privalo turėti išvadą, kitaip augins tuštumą viduje.
Pavydas – Kuomet yra slapukaujama, kyla pavydo banga. Pastangos išreikšti save suprantamai, net ir sunkiais ar sudėtingais klausimais taiso pavydo daromą žalą maksimaliai. Turi matytis pastangos.
Našlė – Vienatvę liečiančios temos. Vienatvė gali būti skaudi, o gali būti ir atradimų metas. Korta kalba apie reikalingą susidorojimą su vienatve vienumoje. Dalinai jausdami išsiskyrimą, leidžiame sau viduje tobulėti. Jei puola ilgesys tai dar nebūtinai galas. Tiesiog reikalingas laukimas. Susikaupkite priimti tai harmoningai. Iš laukimo pozicijos tai vaizduoja amžiną laukimą. Permainas kurios neįvyksta. Kantrybės plėtojimą.
Nelaisvė – Apmąstymams skiriama korta. Kartais jie atrodo priverstini. Meditacija yra užsimenama. Tobulėjimas savo viduje, į kosmoso erdves prasiveržiant su pastangomis, įgyjant pojūčius.
Lapė – Kaip išvengti suktybių? Į tai atsako korta lapė. Lapė pasirodo su įspėjimu, kad netoliese atsirado grėsmė vedžioti reikalo esmę už nosies. Ji taipogi meta iššūkį kaip ją priimti. Sumanumas ir gudrumas rodomos kortose. Reikia akyliau sekti artyn slenkančius žodžius.
Dvasininkas – Mokytojo, oratoriaus ir kalbų skleidėjo pozicija. Paviešinimas ir įgytų žinių pripažinimo ieškojimas. Tačiau tai rodo ir neutralumą, kadangi dvasininkas stengiasi atstovauti gėrio poziciją, laikosi balanso principų, tačiau vadovaujasi savomis dogmomis.