Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pagal Pitagoro mokymą mūsų charakterio savybės, sveikata, bioenergija, sugebėjimai, potraukis vienai ar kitai profesijai priklauso nuo žmo­gaus gimimo dienos vibracijų. Žmogui gimstant, jo esybė visiškai transformuojasi. Viskas, kas buvo, daugybė sielos persikūnijimų, lūkesčių, nusivylimų-jau praeityje. Gimimo momentu žmogus peržengia laiko slenkstį ir įeina į naują realybę -žmogaus gyvenimo tikrovę. Gimimo momentu jūs jau asmenybė: su savo charakteriu, persikūni­jimo tikslu, likimu. Jūsų gyvenimas darosi panašus į spektaklį, kuriame jūsų vaidmuo sąlygojamas buvusių persikūnijimų. Gimstant uždanga pa­kyla, o mirties momentu nusileidžia iki kito spektaklio. Gimimo data kaip tik ir sąlygoja pateikto gyvenimo spektaklio scenarijų. Daug ką apie žmogų gali pasakyti ta mėnesio diena, kurią žmogus gimė. Jos vibracija nurodo labiausiai į akis krintančias žmogaus savybes, jo talentus ir sugebėjimus, gyvenimo užduotį bei galimybes. Gimimo dienos skaičius svarbus. Jeigu į kambarį sueitų dešimt žmonių su vieno­dais gimimo dienos skaičiais, nesunkiai surastume tarp jų daug bendrų bruožų.

Pasirinkite gimimo dienos skaičių ir paspauskite jį norėdami sužinoti reikšmę.

1 – Pirmoji mėnesio diena

1 DIENA. Šią dieną gimusieji pasižymi stipria valia ir nepriklauso­mybės jausmu. Jie tvirto charakterio, atkaklūs, pasitiki tik savimi, komu­nikabilūs, turi išradėjo talentą, intelektualūs, originaliai mąstantys. Geri adovai. Tiesmukiški, labai ambicingi, tad jeigu būna šiurkštūs ir netgi žiaurūs, įsigyja daug priešų. Atkaklumas padeda jiems pasiekti aukščiau­sias valdžios viršūnes. Turi, gerokai neigiamybių. Egocentriški, save laiko vos ne „žemės bamba”. Darydami kažkam gera, būtinai laukia pompastiškų padėkų. Mėgsta valdyti bet kokią padėtį.

Gimusiems pirmąją mėnesio dieną rekomenduotina sportuoti. Geriau­siai tinka gimnastika, tenisas, aerobika. Smegenis pramankštinti padeda šachmatai. Seksas jiems reikalingas, bet partnerio jausmais jie mažai domisi. Santuokoje gyvena tik su tais, kurie sąmoningai jiems paklūsta. Į savo fizinę būklę dėmesio nekreipia, todėl gana dažnai suserga diabetu, skran­džio ir virškinamojo trakto ligomis. Tokie žmonės gali tapti ne tik gerais vadovais, bet ir išradėjais, profesionaliais sportininkais, juristais, rašytojais, aukštųjų mokyklų dėsty­tojais, kompozitoriais, pramogų verslo organizatoriais.

Kokie jie yra? Savarankiški, at­kaklūs. Labai originaliai mąsto ir tiesmukai reiškia mintis, nesigilin­dami, ar neįžeidžia kitų. Gali atrodyti valdin­gi, ambicingi. Linkę sportuoti, puikiai spren­džia kryžiažodžius. Neigiami bruožai. Egocentriška asmenybė, jaučiasi pasaulio bamba ir už bet koki gerą darbelį laukia liaupsių, atsilyginimo. Abejinga kitų žmonių problemoms, tingi, melancholiška, kaltina bet ką, tik ne save. Meilė.Žmogus jausmingas, aistringas, bet ne itin romantiškas. Nelabai rūpi partnerio jausmai. Jei tai mergina, stengiasi pakišti vaikiną po padu, jį valdyti, o jeigu vaikinas -neleidžia kištis į jo reikalus ir, išskyrus sek­są, su tokiu gali niekas nesieti.

Būtina mokytis valios, tikėjimo savo jėgomis ir savigarbos. Būkite ramesni ir mažiau reikškite neigiamas emocijas dėl smulkmenų ar niekų. Tik jūs esate atsakingi už tai, kas su jumis vyksta, kitoks požiūris neatneš naudos. Nelinkėkite negandų net jūsų skriaudikams, blogis ir neapykanta lemia kritimus ir griūtį. Veikite savo nuožiūra. Išmokyte būti savo sprendimų šeimininkais.

2 – Antroji mėnesio diena

2 DIENA. Tai jausmingi, romantiški žmonės, trokštantys bendrauti su kitais, pasitikintys, nekonfliktuojantys, turintys puikią vaizduotę. Remiasi protu. Fiziškai nestiprūs, todėl vengia fizinio darbo. Labai diplomatiški ir gali spręsti bet kokius pašalinius ginčus. Gyve­nimą priima tokį, koks jis yra. Nemėgsta intrigų, savo pažiūras gina nepakeldami balso, tačiau stengiasi nepasiduoti. Antrą dieną gimusius labai traukia ramus Šeimyninis gyvenimas, jie domisi naujomis idėjomis, paranormaliais reiškiniais, joga, meditacija, myli gamtą. Psichiškai nepastovūs, greitai puola į neviltį, suserga depresija, pasi­duoda fiziniam spaudimui. Jiems labai reikalingas partneris, kuris gali moraliai paremti. Turi pluoštą neigiamų savybių. Susinervinę įpuola į emocijų jūrą, išsako daug dalykų, dėl kurių vėliau gailisi. Labai ima į širdį kitų „neteisingą” nuomonę apie juos. Depresijos metu virsta energetiniais vampyrais. Smulkmenos jiems gali užgožti pagrindinius dalykus. Pedan­tiški. Nėra labai seksualūs, todėl ieško partnerio su panašiu temperamentu. Kartais būna perdaug reiklūs savo sutuoktiniui ir pasiduoda irzlumui. Beje, prarasti partnerį jie bijo. Darbas su žmonėmis-jų pašaukimas. Jie geri žiniuoniai, žmonės atveria jiems savo problemas, rūpesčius. Ne išimtis, kad jie pasirenka diplomato, advokato, rašytojo, psichologo, neurochirurgo profesijas.

Kokie jie yra? Romantiški, turtingos vaizduotės, labai diplomatiški, nemėgsta intrigų ir skandalų. Turi nedaug fizinės energijos, greitai pavargs­ta. Domisi paranormaliais reiškiniais, joga, myli gamtą, gyvūnus. Gali turėti literatūrinių ir muzikinių gabumų. Neigiami bruožai. Nors žmogus ir kūrybin­gas, įgyvendinti fantazijas praktiškai sekasi sunkiai. Polinkis į depresiją, nepastovumas, įžeidumas trukdo prisitaikyti. Gali būti “energe­tinis vampyras”, kuris įkyriai lenda į svetimus reikalus. Vengia atsakomybės. Meilė.Traukia ramus šeimyninis gyveni­mas. Reikalingas partneris, galintis morališ­kai paremti. Nėra seksualus, todėl aistringi gerbėjai baugina. Ieško vidutiniško gyvenimo draugo – ne per gražaus, ne “proto bokšto”. Pagrindinė priežastis – baimė jį prarasti, jaustis prastesniam.

Dvejetukų sutinkama daugiausia, dėl jo jautrumo. Kuomet jo perdaug, jis užvaldo ir apsėda žmogų, versdamas nepasitikėjimą, baimes ir geismus. Būtina mokytis pažinti tiesą ir įsigilinti į esmę, ne tik paviršutinius dalykus gaudyti. Atrasdami vidinės ugnies, savo esaties reiškimui, susidorosite su kylančiais sunkumais.

3 – Trečioji mėnesio diena

3 DIENA. Tai gyvi, emocingi, simpatiški, komunikabilūs, kartais net agresyvūs žmonės. Bendraujant su jais, reikia būti apdairiam ir elgtis apgalvotai. Jausmai kaip jūros bangos juos gali toli nublokšti. Mėgsta pobūvius, vakarėlius, į valias paplepėti su draugais. Mėgaujasi kandžiu humoru, nepraleidžia progos „įkąsti” aplinkiniams, tačiau nesupyksta, jeigu ir tie išradingai atsikerta. Jie tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Visada apsupti gerbėjų. Šią dieną gimusieji nelaužo sau galvos dėl pasaulinių problemų, tikėdami, kad gyvenimas pats viską sureguliuos. Jie optimistai, linkę pastebėti tai, kas jiems patinka, kas sukelia teigiamas emocijas. Labai moka prisitaikyti prie bet kokios situacijos, mielai iš gyvenimo pasiima kuo daugiau malonumų. Labai mėgsta keliauti, domisi mistika ir okultiniais mokslais; gali turėti ekstrasensinių savybių. Neigiama savybė – energijos iššvaistymas keliems darbams vienu metu, tai daro juos išsiblaškiusius. Būdami lengvabūdžiai, jie dažnai leidžia sau apkalbėti kitus, neišlai­ko patikėtų paslapčių ir todėl įsigyja priešų. Trečią mėnesio dieną gimusiems reikalingas partneris, mėgstantis klausytojo vaidmenį. Seksualiai jie stiprūs ir agresyvūs, šeimoje neprieraišūs. Tinka darbai, kurių centre yra jie patys. Tai menininkai, rašytojai, estrados artistai, kariškiai, mediumai, komentatoriai, kurjeriai.

Kokie jie yra? Komunikabilūs ir gyvybingi. Vienu metu daro kelis darbus: ir mobiliuoju plepa, ir bly­nus kepa, ir serialo eigą seka. Dūsta be dis­kotekų, “tusų” su draugais. Mergina simpatiš­ka, plepi, o vaikinas – optimistas, nors šiek tiek agresyvokas. Jausmai nepastovūs, humo­ras aštrus, išradingas. Nuolat ieško malonu­mų, o problemų stengiasi nepastebėti. Dažnai renkasi menininko, estrados artisto, aktoriaus duoną. Neigiami bruožai. Daug energijos ir laiko iššvaisto niekams, išsisukinėja nuo pareigų. Gali būti pernelyg ciniškas, priekabus. Mėgsta liežuvauti, išplepa svetimas paslaptis. Meilė. Aibė gerbėjų. Dažnai lengvabūdiškai elgiasi, susipainioję paskiria pasimatymus keliems iš karto. Giliems jausmams neturi laiko. Vaikinas nepatikimas – jam patinka tik “medžioti”, o pasiekęs savo, ieško kitos “au­kos”. Tokį pririšti labai sunku.

Esate meniški, kūrybingi, šiek tiek iužsiblokavę, tai trukdo saviraiškai. Tai greičiausiai dėl žmonių iš šalies, ir kelia baimes reiškianti pilnu tempu, taip patys gabumus imate varžyti. Kai būna nelengva imkitės kūrybos: rašykite knygas, tapykite, siūkite, – rekomenduojama mėgstama veikla. Šeimoje svarbu laikytis harmonijos, dėsningumo ir sąmoningumo tiek mintyse tiek veiksmuose.

4 – Ketvirtoji mėnesio diena

4 DIENA. Šią dieną gimusieji – didelę atsakomybę jaučiantys žmo­nės. Turi išsiugdę proto galią, labai gabūs mokslams, nekeičia nusistatyto požiūrio į daiktų tvarką. Niekada nesiblaško į šalis ir turbūt dėl to reiklūs ne tik sau, bet ir kitiems. Nėra karštakošiai, todėl retai konfliktuoja. Gyvena monotonišką gyvenimą, yra praktiški ir atkaklūs. Darboholikai, gali dirbti vienodą kruopštų darbą net po 12 valandų per dieną. Realistai, prie numatytų tikslų artinasi mažais žingsneliais. Tą daryti gali ištisą gyvenimą. Turi trūkumų. Kartkartėm įpuola į melancholiją ir ateities baimę dėl per didelio atsakomybės jausmo. Turtas jiems turi ypač didelės reikšmės. Tos dienos žmonės paprastai įsimyli gyvenime tik vieną kartą ir būna ištikimi. Sekse nėra reiklūs savo partneriui, tačiau kadangi lengvai pasi­duoda pesimizmui, su jais bendrauti sunku. Jų sutuoktinis turi būtinai juos paremti. Būdinga tai, kad profesiją pasirenka visam gyvenimui. Jie geri Rytų tradicijų konsultantai, finansininkai, chirurgai, įvairių specialybių inži­nieriai.

Kokie jie yra? Atsakingi ir pro­tingi. Vertina draugus, bet jų turi visai nedaug. Mat bendraamžiams jie gali atrodyti nuobodūs moksliukai. Geri or­ganizatoriai, labai patikimi. Už gerą atsilygina geru. Neigiami bruožai.Kankina baimė dėl at­eities, pjauna atsakomybės jausmas, dažna melancholija. Mano, kad tik turtas suteikia vi­dinę ramybę, tačiau nemoka taupyti. Per lėtai sprendžia problemas. Meile. Paprastai įsimyli tik kartą gyvenime. Labai brangina ištikimybę. Sekse nereiklūs. Ir vaikinas, ir mergina norėtų, kad partneris bū­tų atrama visais požiūriais.

Didelis aktyvumas ir įtampa sukelia trukdžius pasiekimams, svarbu užbaigti kas pradėta, nesiblaškyti. Mokykitės pasinerti į reikalų esmę ir prie jų realizacijos prieisite lengviau. Kuo jums sunkiau tuo daugiau dėkite pastangų, vėliau tai sukurs jums tvirtą pagrindą po kojomis.

5 – Penktoji mėnesio diena

5 DIENA. Tai nenuilstantys ir žingeidūs pasaulio studijuotojai. Jie veiklūs, mėgsta keliauti, moka dirbti ir uždirbti, labai energingi, guvaus proto, ieškantys kelių, kaip praturtėti. Labai komunikabilūs – mielai ben­drautų su viso pasaulio žmonėmis, puikiai jaučiasi bet kokioje kompani­joje. Kalbėdami gestikuliuoja ir reiškia jausmus veido mimika. Gali sėkmingai bendrauti su žmonėmis, visai nemokančiais jų kalbos. Turi telepatijos dovaną, be vargo pagauna kitų žmonių mintis. Supratingi. Kai kurie tos dienos žmonės vadovaujasi moksliniu mąstymu ir nepasitiki niekuo, kol nepačiupinėja ar neįsitikina faktų tikrumu, o kai kurie remiasi savo intuicija. Nuo jų sklinda magnetinės bangos, todėl aplinkinius jie tiesiog žavi. Mėgsta daug kalbėti, girtis-gali pasakoti savo nuotykius ištisas valandas, tačiau dirba labai kruopščiai. Jiems patinka turėti pinigų, todėl pajutę, kad partneris tam negabus, dažnai nutraukia santuoką ir ieško naujų partnerių, panašių į save. Viena iš blogybių yra ta, kad nebaigę vieno darbo jie griebiasi kito, puola į naujus įspūdžius. Penketukai turi nuostabią savybę greitai atsigauti po nesėkmių, netek­čių ar katastrofų, nes jų gyvenimas pilnas rizikos. Jų profesijoms būdingas bendravimas su daugybe žmonių. Jie geri prekeiviai, pardavėjai, restoranų darbuotojai, žurnalistai, detektyvai, meni­ninkai.

Kokie jie yra? Magnetiška, smalsi asmenybė. Labai energingi, mėgstantys bendrauti ir puikiai pri­tampantys bet kokioje kompanijoje. Išraiškin­gai gestikuliuoja, tad sėkmingai susikalba net su tais, kurie šneka svetima kalba. Gajūs, greit atsigauna, jei patiria smūgius, gal todėl ir mėgsta ekstremalų sportą. Neigiami bruožai. Neribota meilė pini­gams ir noras pasipelnyti iš kitų, paversti juos skolininkais. Gali turėti daug paslėpto egoiz­mo ir tuštybės, patyliukais niekinti kitus. Daž­nai keičia draugus, darbus. Gali tapti žiaurus, nepakantus. Meilė. Gerbėjų netrūksta, bet vargas tam, kas įsimyli šį asmenį. Tiek mergina, tiek vaiki­nas trokšta gyventi sočiai bei linksmai. Ir ge­riausia – iš partnerio kišenės. O jei šis tampa nenaudingas, palieka ilgai negalvojęs. Vyrukas gali tyčiotis iš savo išlaikytinės partnerės.

Nerimas gali sukelti nemažai įtampos ir destrukcijos. Geresnės padėties sulauksite sutelkus dėmesį ir pastabumą, laikykite gyvenimui interesą. Siekiate naujovių ir socialinio aktyvumo, atminkite jog laisvė tai nėra visaleistinumas ir klaidų išvengsite būdami atsakingi, bendraminčius rinkitės protingai. Nerimui nepasiduokite, ugdykitės supratimą kaip gėrį nuo blogio atskirti, kitaip nerasite sau vietos nurimti ir nebedaryti klaidų.

6 – Šeštoji mėnesio diena

6 DIENA. Pagrindinis bruožas – atsakomybės jausmas. Iš prigimties romantikai ir idealistai. Jų gyvenimas – emocijų kunkuliavimas. Jie sten­giasi tapti kurios nors bendruomenės nariais: darbo kolektyvo, šeimos klano, kaimo ar miesto bendruomenės, valstybės lygio draugijos, visos žmonijos. Intuityviai jaučia tos grupės, kuriai priklauso, poreikius, tačiau sugeba matyti visumą. Labai brangina teisybę ir todėl stengiasi, kad kiekvienas būtų išgirs­tas ir suprastas. Atidūs kitų problemoms ir bėdoms. Niekada nekaltina kitų. Šeštos dienos žmonės trokšta gyventi su visais harmoningai. Turi pamėgtų valgių ir gėrimų, vertina emocionalius paveikslus ir gerą muziką. Kai kurie mėgsta nešioti seksualiai atrodančius drabužius. Praktikuoja jogą ir meditaciją. Jei charaktery vyrauja negatyvūs bruožai, tą dieną gimusieji siekia patenkinti tik savus poreikius, stengiasi būti visur pirmi, nori gauti už darbą didesnį negu kitų savo kolegų užmokestį, pabrėždami savo išskir­tinumą. Kai kurie gimusieji šeštą mėnesio dieną pasidaro labai įžeidus ir, pajutę užgaulę, tampa kerštingi. Nepamiršta skriaudų.

Moterys turi daug patrauklumo, yra seksualios ir gražios. Gyvenimo draugą renkasi mylimą, nekreipia dėmesio į jo turtingumą. Šeimą labai brangina. Jautri natūra leidžia Šią dieną gimusiems tapti gerais rašytojais, dainininkais, dailininkais, dizaineriais, fotografais. Įmanoma ir socialinio darbuotojo karjera, gali būti veterinaru, politiku, vienuoliu.

Kokie jie yra? Idealistai, kuriems rūpi ne tik savi bet ir svetimi reikalai. Priklauso visokioms draugijoms, klubams, grupėms. Ne iš tų, ku­riuos linksmina kaimyno nelaimė. Svetingi gurmanai, jiems patinka seksualūs ir madingi drabužiai, teatralizuoti vakarėliai. Mėgsta ko­mandinį sportą: krepšinį, futbolą ir pan. Neigiami bruožai, Dažnai kitus erzina nuolatiniu noru pirmauti, moralizuoti, pabrėž­ti savo išskirtinumą. Imasi daug visuomeninių pareigų, nes siekia viską kontroliuoti. Meilė. Nestokoja žavesio todėl nuolat ap­suptas gerbėjų. Partnerį išsirenka, skatina­mas aistros, meilės, ne iš išskaičiavimo. Jam labai svarbi šeima, santuoką visais būdais stengiasi išsaugoti.

7 – Septintoji mėnesio diena

7 DIENA. Tai mąslūs, rimti žmonės, norintys pažinti visą pasaulį. Jie ne materialistai, tačiau pinigų prasimano. Stengiasi įsigilinti į visa ko esmę ir tą esmę analizuoti. Turi išvystytą intuiciją, intelektą ir daugybę gabumų. Labai jautrūs. Gyvenimo kredo – gyventi, kaip liepia širdis. Kai kurie iš jų-filosofai, linkę dvasiškai tobulėti, kartais pasineria į svajones. Labai punktualūs, madingai rengiasi, todėl iš savo pavaldinių reikalauja tvarkingumo. Mėgsta medituoti, vaikštinėti po mišką, studijuoja okultinius mokslus. Domisi baletu, tenisu, plaukimu. Jeigu jų psichikoje vyrauja negatyvios savybės, jie patys ieško dings­čių nerimui kelti, jaučia diskomfortą. Jų galvoje visą laiką vyksta scena­rijus: „O kas, jeigu…” Negatyvios mintys iššaukia nemalonumą po nema­lonumo. Nepastovūs, nuolat nerimstantys, todėl ir jų santuoka netvirta. Linkę keisti partnerius. Jie labai pažeidžiami, jiems reikia partnerio, kuris juos suprastų. Profesijas jie renkasi labai skrupulingai. Gali tapti gerais rinkos analitikais, inžinieriais, chirurgais, akušeriais, finansininkais, organizuoti įvairius renginius. Yra žmonių vertinami ir kaip homeopatai, žiniuoniai, astrologai, numerologai, – t.y. pasirenka tokią profesiją, kur būtina intuici­ja ir pagalba kitiems.

Kokie jie yra? Jautrūs, linkę save analizuoti, ieškoti atsi­skyrimo, vienatvės, dvasinio tobulumo. Svajotojai, mėgstantys vaikšti­nėti miške ir prie jūros. Domisi baletu, poezija, noriai žaidžia tenisą, plaukioja. Turi išvystytą intuiciją, tad gali būti geri medikai, puikūs psichologai. Neigiami bruožai. Nepajėgia atsikratyti nerimo, amžinai susirūpi­nęs, įsiknisęs i save ir nieko daugiau nepastebintis. Slepiasi nuo rea­lios veiklos ir tikro pasaulio, linkęs j depresiją. Meilė. Labiau myli vaizduotėje negu iš tikrųjų. Greitai pavargsta nuo kito žmogaus artumo ir trokšta asmeninės erdvės (atskiro kamba­rio, lovos). Mylimajam tai gali būti nesuprantama, tad partnerystės retai būna tvirtos…

Jūsų pagrindinė užduotis siejama su vienatve. Praeitį reikės įveikti, išvysti gyvenimą šviesoje. Vertybių sistemą ištobulinti suderinti pasaulius tarp dangaus ir žemės. Dideli pasiekimai laukia tų, kurie ryžtasi priimti žinias jiems reikalingoje srityje. Būtina suprasti Gėrio ir Blogio tikruosius veidus ir pasireiškimą gyvenime.

8 – Aštuntoji mėnesio diena

8 DIENA. Kūrybingos dvasios žmonės, geri organizatoriai. Garbėt­roškos. Jie dvilypiai, sunkiai nuspėjamo elgesio. Dėl to dažnai pasijunta nesuprasti. Šių žmonių dvilypumas pasireiškia tiek dvasiniais, tiek materialiniais aspektais. Jeigu į pirmą vietą jie iškelia dvasinį aspektą – gali tapti visiškais beturčiais, o jei materialinį – tai suklesti. Tada jų gyvenimas -ištisa kova už pasiturimą egzistenciją. Tai stiprios asmenybės. Gavus valdžią jiems galva nesusisuka – atvirkščiai, jie tada jaučia didžiulės atsakomybės naštą. Aštuonetuko vibracijos tokių žmonių interesams dažnai suteikia že­miškumo ir jų gyvenimo tikslas būna materialinių gėrybių kūrimas ir kaupimas, pavyzdžiui, brangūs drabužiai, paskutinės markės automobilis, sudėtinga aparatūra. Kad ir kiek turto turėtų, vis tiek jiems maža. Kartais jų gyrimasis, nuolatiniai nurodinėjimai, akivaizdus savo ver­tybių demonstravimas sukelia neigiamą aplinkinių reakciją. Siekdami tiks­lo, jie gali nesiskaityti su jokiomis priemonėmis, – meluoti, papirkinėti. Sutuoktinis jiems turi būti pilnavertis partneris versle, patikimas gyvenimo palydovas, tinkamas sekso partneris, kuris patenkintų visus jų fizinius, dvasinius ir moralinius reikalavimus. Karjera – verslo srityje. Gali dirbti finansų direktoriais arba firmų valdytojais. Geri mokytojai, manualinės veiklos specialistai, psichotera­peutai, chiromantai.

Kokie jie yra? Kūrybinga, stipri, garbėtroškos kupina na­tūra. Trokšta ir dvasinio, ir materialinio turto, nebijo konku­rencijos. Jiems gyvenimas – nuolatinė kova už egzistenciją. Mėgsta puikuotis brangiais drabužiais, modernia aparatūra ar paskuti­nio modelio automobiliu. Neigiami bruožai. Polinkis girtis turtu, ryšiais. Meluoja, papirkinė­ja ir manipuliuoja, versdamas kitus šokti pagal jo dūdelę. Džiaugiasi kito nesėkme, o pats, ištikus bankrotui, gali ryžtis net savižudybei. Meilė. Nors išoriškai atrodo šaltas ir neprieinamas, viduje kunku­liuoja aistrų ugnikalnis. Vaikinas trokšta rasti sekso partnerę, kuri tenkintų ne vien kūno poreikius, bet būtų ir protinga, veikli. Mergina ieško patikimo gyvenimo palydovo.

Būtina mokytis paskirstymo meno, kam suteikti pirmenybę. Galite iš tiesų pasiekti daug, mąstydami ir žvelgdami į rytojų apgalvotai. Sulauksite galimybės rinktis žemiški ar dvasiniai reijkalai jumyse dominuos. Problemų išvengsite sugebėdami rasti balansą. Taip išlaikysite viltį ir entuziazmą.

9 – Devintoji mėnesio diena

9 DIENA. Šią dieną gimę žmonės apdovanoti potraukiu žinioms ir filosofiniams apmąstymams. Jie altruistai, besisielojantys dėl žmonijos nelaimių bei įvairių neteisybių. Ambicingi, turi vadovo gyslelę, nemėgsta kam nors paklusti. Mėgsta laisvę. Lengvai atleidžia skriaudas ir nesugeba ilgai pykti. Didžiulį dėmesį kreipia į tobulinimąsi, ypač dvasinį. Būdami nepriekaištingo intelektualinio lygio, jie nepraleidžia progos padiskutuoti bet kokiomis temomis. Seka tarptautinius įvykius ir turi savitą požiūrį į politiką. Devynetukai kartais būna giliai religingi. Mielai medituoja, studijuoja įvairias pasaulio tradicijas. Neignoruoja nė vienos religinės pakraipos. Apdovanoti meniniu skoniu ir muzikos gabumais. Geri menininkai bei muzikantai. Daugelis jų moka groti keliais muzikiniais instrumentais. Tą dieną gimę turi ir gana daug neigiamybių. Jei nekontroliuoja savęs, gali tapti šiurkštūs, nekantrūs, nepakęsti jokių pamokymų, pasidaryti labai konservatyvūs ir vadovautis senovinėms vertybėms, liečiančioms pažiūras bei elgesį. Nesėkmių metu jie pradeda save laikyti idiotais, jaučiasi nepilnaverčiai. Todėl turėtų išmokti nekreipti dėmesio į mažmo­žius, nes visko aprėpti tikrai neįmanoma. Daugumas tą dieną gimusių pasirenka profesijas, susietas su moky­mu, tiriamaisiais darbais, pasaulietines ar visuomenines tarnybas. Labai gerai jiems tinka labdaringų tarnybų veikla, tinka būti gydytojais, žiniuo­niais, virėjais arba sodininkais. Kokie jie yra? Intelektualios pakraipos asmenybė, kuri siekia dvasinio tobulumo. Altruistiškai sielojasi dėl žmonių nelaimių, neteisybių. Vertina laisvę, nemoka pykti, tačiau nemėgsta paklusti, ypač kvailesniems už save. Domisi tarptautiniais įvykiais, svetimomis kultūromis, tradicijomis, religijomis. Neigiami bruožai. Gali būti šiurkštus, nekantrus, nepakenčia mo­ralų, ima galvoti, kad visi aplinkui yra blogi, agresyvūs. Gali piktnau­džiauti savo padėtimi, kelti per didelius reikalavimus kitiems. Konser­vatyvus, puritoniškas. Meilė. Labai jaučia kito žmogaus sielą bei poreikius. Pulsuoja aistra ir nori aistringo partnerio. Mergina labai seksuali, bet nesugeba to iš­reikšti, slopina save, bijo pasirodyti nepadori.
Apsispręskite, kaip elgsitės sunkumuose, eisite išvien su masėmis ar ieškosite savojo kelio. Jums paskirta misija žemės gyventojams skleisti gėrį ir laisvę. Pyktis ir agresija jums ne pakeliui, venkite pagiežosir baimių, atsitiktinės situacijos jus užgrūdina.

10 – Dešimtoji mėnesio diena

10 DIENA. Tą dieną pasaulį išvydę žmonės nepriklausomi, nusitie­siantys gyvenimo kelią be kitų pagalbos. Jie emocingi mąstytojai, nepa­kenčia, kai į jų mąstyseną kas nors kišasi. Į dienos skaičių įeinantis nulis parodo ne tik norą lyderiauti, bet ir pasidalinti su kitais savo žiniomis. Be to, nulis daro įtaką asmenybės formavimuisi ir sustiprina visas vienetuko savybes. Todėl tokie žmonės sugeba apsisaugoti nuo kitų ne vien fizine, bet ir emocine prasme. Pakliuvę į sunkią padėtį, jie tuojau pat pajaučia „minkštinantį” nulio efektą. Gimę dešimtą dieną energingi, moka gyvenimu džiaugtis, gudrūs ir drąsūs. Jie supranta kitus ir žino, kaip jiems padėti. Turi savybę pirmauti bet kokioje veikloje, geri strategai. Išdidūs. Vengia skolintis ar paprašyti kitų pagalbos. Iš negatyvių veiksnių paminėtinas kai kurių dešimtukų nepakankamas atkaklumas siekiant tikslo, abejonės dėl savo galimybių. Aktyvius peri­odus ne itin atkakliems keičia apatija ir tingėjimas, melancholija, – tada jie nustoja gerbti netgi save. Šią dieną gimusiems reikia susirasti linksmą ir mokantį gyvenimu džiaugtis partnerį, kuris galėtų išvaduoti juos iš abejonių. Beje, jų išrink­tasis turi išsiskirti nepriekaištingu intelektu, mokėti palaikyti pašnekesį bet kokiomis gyvenimo temomis. Intymiame gyvenime dešimtąją dieną gimu­sieji slepia savo jausmus, tačiau sutikę tinkamą gyvenimo draugą, atsi­skleidžia visiškai. Lytinis gyvenimas jiems yra vienas iš būdų išlieti energijos perteklių. Traukia profesijos, kurios reikalauja nuolatinės protinės įtampos ir leidžia aiškiai matyti tikslus. Geri bankininkai, patarėjai, architektai, rašy­tojai, chirurgai, pramogų verslo darbuotojai.

Kokie jie yra? Nestokoja pasitikėjimo savimi, yra gudrūs, drąsūs, nori pirmauti. Drovisi prašyti kitų pagalbos, netgi kai būna labai sunku. Sugeba gerai atrodyti ir kartu išlavinti protą. Noriai važinėjasi dviračiu, motociklu, leidžia laiką inter­netu svetainėse. Jeigu darbas domina, linkę dirbti iki išsekimo. Neigiami bruožai. Aktyvumą retkarčiais keičia apatija, tingulys, nepagarba sau ir kitiems. Pasireiškia fanatizmas arba plaukia pasro­viui ir pasiduoda kitų įtakai. Meilė. Laimingas taptų sutikęs gyvenimo džiaugsmu trykštantį part­neri, su kuriuo galėtų pasikalbėti bet kokia tema. Kol neįsitikina, kad surado savo širdies išrinktąjį (-ąją), slepia jausmus, neskuba atsi­skleisti.

Būtina mokytis valios, tikėjimo savo jėgomis ir savigarbos. Būkite ramesni ir mažiau reikškite neigiamas emocijas dėl smulkmenų ar niekų. Tik jūs esate atsakingi už tai, kas su jumis vyksta, kitoks požiūris neatneš naudos. Nelinkėkite negandų net jūsų skriaudikams, blogis ir neapykanta lemia kritimus ir griūtį. Veikite savo nuožiūra. Išmokyte būti savo sprendimų šeimininkais.

11 – Vienuoliktoji nmėnesio diena

11 DIENA. Tą dieną gimusius veikia skaičių 1, 2 ir 11 vibracijos (11=1+1=2). Jie turi puikią intuiciją, tvirtą norą daryti įtaką aplinkiniams, nes visiškai pasitiki savo vidiniu balsu ir vadovaujasi nujautimais. Aštraus proto, turtingos vaizduotės. Tai labai jautrūs, įsimintini ir geranoriški žmonės. Tačiau jie būtinai turi kontroliuoti savo emocijas. Vienuoliktos dienos skaičiaus vibracijos daro juos nemaištingus ir mylinčius taiką. Jie nenuilstamai siekia harmonijos, ypač šeimyniniuo­se santykiuose, laikydami namų židinį šventove. Labai intelektualūs, tiesiog negali nemąstyti, neieškoti ir visą laiką reikalauja naujų žinių ir idėjų. Moka atidžiai klausytis kitų ir momentaliai susiorientuoti, ko tie kiti siekia. Daugelis tą dieną gimusių turi ekstrasensorinių gabumų. Polinkis save analizuoti daro juos svajotojais. Pasinėrę į abstrakčių idėjų pasaulį, jie netenka savybės susikoncentruoti, pasidaro išsiblaškę ir per tai kartais skaudžiai nukenčia. Tos dienos žmonėms būtinas irgi dvasingas, bet žemiŠkesnis partne­ris, kuris prislopintų per didelį jų jautrumą ir išlygintų kilusius prieštara­vimus. Tinkamiausios profesijos tos, kur galima teikti žmonėms naudingus patarimus, juos sutaikyti. Taigi jie geri netradicinės medicinos specialistai, dvasiniai vadovai, diplomatai, advokatai. Gali būti ir geri rašytojai, orato­riai, menininkai, muzikantai, aktoriai.

Kokie jie yra? Šią dieną gimęs vyrukas nori daryti įtaką aplinkiniams, pasižymi skvarbiu protu, yra atviras, ambicingas, nemėgsta “groti antru smuiku”. Mergina turi stiprią intuiciją, yra jautri, dažnai nekontroliuojanti emoci­jų. Labai nemėgsta rėksnių, keikūnų. Neigiami bruožai. Gali nieko neveikti, tik skrajoti padebesiais, prarasti ryšį su tikrove, nebesugebėti susikoncentruoti, mokytis. Meilė. Tiktų žemiškesnis, praktiškesnis partneris, bet jis turi būti supratingas ir dvasingas. Lengviau atsiranda tokių, kurie veda iš kelio, negu pakelia dvasią. Kelis kartus nudegus sunku tikėti meile, iš­tikimybe.

Dvejetukų sutinkama daugiausia, dėl jo jautrumo. Kuomet jo perdaug, jis užvaldo ir apsėda žmogų, versdamas nepasitikėjimą, baimes ir geismus. Būtina mokytis pažinti tiesą ir įsigilinti į esmę, ne tik paviršutinius dalykus gaudyti. Atrasdami vidinės ugnies, savo esaties reiškimui, susidorosite su kylančiais sunkumais.

12 – Dvyliktoji mėnesio diena

12 DIENA. Šią dieną gimę žmonės talentingi visur – nuo namų virtuvės iki kūrybinės saviraiškos. Labai jautraus charakterio, aštraus proto, sugeba palaikyti pakilią nuotaiką, palinksminti žmones įvairiomis istorijomis arba taikliais pastebėjimais. Turi neišsenkančią gyvybingumo versmę. Jų kūnas po ligų ir traumų labai greitai atsistato. Tai dažniausiai ekstravertai, tiesiog spinduliuojantys gyvenimo džiaugsmą. Jie visą laiką užsiėmę. Užbaigę vieną darbą, entuziastiškai griebiasi kito. Todėl jiems labai gerai tinka žavaus pardavėjo darbas. Tą dieną gimę visada pilni idėjų ir su pasitenkinimu jas materializuoja. Dvyliktos dienos skaičių (12=1+2=3) vibracijos nulemia ir negatyvų šių žmonių nervingumą, kaltės suvertimą kitiems. Per didelis priekabu­mas, smulkmeniškumas ir pedantiškas reiklumas kartais atstumia nuo jų aplinkinius. Taigi jiems patartina atsipalaiduoti, neeikvoti laiko bei ener­gijos smulkmenoms, sutelkti pastangas ir kūrybinius polėkius į konkretes­nius dalykus. Asmeniniame gyvenime tų žmonių prioritetas – šeima. Santuokoje jie kartais mėgsta lyderio pozicijas užleisti partneriui. Dvyliktą dieną gimusių karjerą nulemia galimybė aktyviai kontaktuoti su kitais žmonėmis. Todėl jiems tinka dirbti pasilinksminimų sferoje, radijo ir televizijos vedančiaisiais, t.y. ten, kur jų aistra ir saviraiška suranda klausytojų. Tinka ir dietologo, masažisto, virėjo arba rašytojo profesijos. Galimas darbas ir verslo arba mokyklos sferose; ne mažesnė galimybė tapti mokslininku bei politiku.

Kokie jie yra? Neišsenkantys entuziastai! ) Nuolat užsiėmę, nenustygsta be veiklos nė minutės. Nors ir keista, visus pradėtus darbus pabaigia. Lengvai randa naujų draugų, laisvai jaučiasi bet kokioj aplinkoj. Mėgsta vakarėlius, sceną, noriai linksmina draugus. Neigiami bruožai. Gali būti nervingas, ieškoti “kaltų”. Didelis priekabumas ir smulkmeniškumas kitus erzina. Kerštingas ir pavydus, jei kas nors remia j kampą. Meilė. Vertina šeimą ir kuo greičiau nori ją sukurti. Ir vaikinui, ir merginai svarbi partnerio išvaizda, stilingu­mas.
Esate meniški, kūrybingi, šiek tiek iužsiblokavę, tai trukdo saviraiškai. Tai greičiausiai dėl žmonių iš šalies, ir kelia baimes reiškianti pilnu tempu, taip patys gabumus imate varžyti. Kai būna nelengva imkitės kūrybos: rašykite knygas, tapykite, siūkite, – rekomenduojama mėgstama veikla. Šeimoje svarbu laikytis harmonijos, dėsningumo ir sąmoningumo tiek mintyse tiek veiksmuose.

13 – Tryliktoji mėnesio diena

13 DIENA. Šie žmonės socialiai orientuoti, mėgsta šeimą ir senovės tradicijas. Sugeba užbaigti bet kokį darbą ar pavedimą iki galo. Dirba kryptingai, tiksliai. Brangina daiktus, įžvelgdami jų konkrečias praktines savybes. Turi artistinių gabumų, kurie pasireiškia jų kasdieninėje veikloje. Mėgsta gamtą, gėrisi jos tobulumu ir grožiu, formomis ir funkcijomis. Numerologijoje skaičius 13 vadinamas karminės skolos skaičiumi. Todėl kai kurie žmonės, gimę tą dieną, turi savitas charakteristikas. Jie praeituose gyvenimuose piktnaudžiavo tinginiavimu. Todėl šiame gyveni­me privalo atkakliai dirbti. Jų kelias pilnas kliūčių. Jie dažnai praranda pasitikėjimą savimi, matydami savo pastangų beviltiškumą, ir vėl ima piktnaudžiauti praeito gyvenimo nuodėmėmis – tinginiauti ir viską neigti. Kad ir turėdami karminę skolą, daugelis Tryliktukų yra įžymūs įvairių profesijų žmonės – verslininkai, artistai, dailininkai, sportininkai. Įžymumo jie pasiekia per tvarką ir atkaklias pastangas.Turi daug ir negatyvių bruožų. Kartais jaučiasi nesaugūs, praleidžia puikiausias progas sublizgėti. Tokiais atvejais jiems reikėtų tik susikaupti ir viską pradėti iš naujo. Intymiuose santykiuose gana drovūs, todėl iniciatyvos turi imtis jų partneriai. Gali nukentėti per nelaimingą atsitikimą dėl savo išsiblaškymo arba lengvabūdiškumo. Tinkamiausi jiems tokie darbai, kur reikalingas dalykinis aktyvumas ir pagaulumas permainoms, pavyzdžiui, fondų biržoje, investicinėje eko­nomikoje. Gali būti politikais, ekologais, socialinės sferos darbuotojais arba žurnalistais. Susitvarko ir vadovų pareigose. Beje, gali tapti kalviais, mašinistais. Moka dirbti esant ekstremalioms situacijoms.

Kokie jie yra? Tai darboholiko skaičius. Net jei šis žmogus nenori mokytis ar dirbti, gyvenimas priverčia. Artistiški, turi gerą skonį, atkak­lūs, kruopštūs, praktiški. Puikus humoro jausmas labai praverčia kompanijose… Neigiami bruožai. Pamiršta apie poilsį, o jei pastan­gos pasirodo beviltiškos, praranda pasitikėjimą savimi. Gali nepamatuotai rizikuoti ir viską prarasti. Prisišaukia nemalonumų dėl konfliktų, muštynių. Meilė. Meilėje, intymiuose santykiuose drovus. Iniciaty­vos turi imtis partneris, kitaip aistringo romano nebus. Labai vertina šeimą, semiasi iš jos jėgų. Jo credo: “Mano namai – mano tvirtovė”. Nemėgsta keisti partnerių.

Didelis aktyvumas ir įtampa sukelia trukdžius pasiekimams, svarbu užbaigti kas pradėta, nesiblaškyti. Mokykitės pasinerti į reikalų esmę ir prie jų realizacijos prieisite lengviau. Kuo jums sunkiau tuo daugiau dėkite pastangų, vėliau tai sukurs jums tvirtą pagrindą po kojomis.

14 – Keturioliktoji mėnesio diena

14 DIENA. Gimę keturioliktąją dieną mėgsta permainas, emocijas, keliones. Tai irgi vienas iš karminių skaičių. Tokie žmonės praeituose gyvenimuose galėjo būti itin laisvo elgesio, tad karminė skola dabar reikalauja nuolatos prisitaikyti prie besimainančių aplinkybių ir netikėtų atsitikimų. Kai kuriems Keturioliktukams gresia pavojus tapti narkotikų. alkoholio, sekso aukomis, jie visą laiką turi save laikyti už apynasrio. Kuklumas ir susilaikymas – vaistai nuo šios karminės skolos. Lankstumas ir adaptacija, neišduodant savo idealų, – pagrindinės kovos ypatybės. Šią dieną gimusieji turi kalbos dovaną, lengvai kontaktuoja su ben­dradarbiais. Jie nenustygsta vienoje vietoje. Tokia savybė leidžia jiems lengvai keisti darbą arba partnerius. Už tų žmonių išorinio ramumo ir netgi šaltumo slypi emocijų audros, kurios bangų kaskadomis ir daro juos nepastovius. Tos dienos žmonės – įvairiapusiškai talentingi. Sugeba būti labai darbštūs, žinoma, jeigu prieš akis būna aiškus tikslas. Jų sėkmės raktas -pusiausvyra.

Deja, kai kurie jų būna nerangūs, inertiški ir, baimindamiesi permai­nų, nieko nesiima. Įsikibę į vieną darbą, jo nekeičia, nenorėdami naujų sunkumų. Tokiu būdu užkerta kelią nuostabioms galimybėms. Kartais, bendraudami su žmonėmis, jaučiasi sukaustyti, arba priešin­gai, per daug tiesmukiški, prikalba neapgalvotų ir aštrių žodžių. Gyvenimo partnerio ieško turinčio panašius pomėgius: vaikščioti į vakarėlius, dalyvauti didžiuliuose susibūrimuose, keliauti, o lovoje – eks­perimentuoti. Dirbti jiems tinka visuomeninių santykių srityse: marketinge, preky­boje ir reklamoje, turizmo industrijoje, kompiuterinės technologijos ir telekomunikacijos tinkluose. Gali dirbti žurnalistais, tyrinėtojais, aktoriais ar fotomodeliais.

Kokie jie yra? Tai klajū­no skaičius. Šie žmonės mėgsta permai­nas, įspūdžius. Turi iškal­bos dovaną, yra žaidėjai, lošėjai. Dažnai talentingi ir darbštūs. Traukia kelio­nės, naujos pažintys. Neigiami bruožai. Ga­li būti nerangus, inertiš­kas, “kišti galvą į smėlį”, kad nematytų problemų. Įnoringas, nenuosekliai elgiasi: tai sukaustytas, formaliai mandagus, tai per daug tiesmukas, nusi­šneka. Meilė. Jam svarbu, kad sietų bendri interesai, kad partneris kartu daly­vautų įvairiuose susibūri­muose, vakarėliuose, ke­lionėse, o lovoje – sutiktų eksperimentuoti, žaisti.

Nerimas gali sukelti nemažai įtampos ir destrukcijos. Geresnės padėties sulauksite sutelkus dėmesį ir pastabumą, laikykite gyvenimui interesą. Siekiate naujovių ir socialinio aktyvumo, atminkite jog laisvė tai nėra visaleistinumas ir klaidų išvengsite būdami atsakingi, bendraminčius rinkitės protingai. Nerimui nepasiduokite, ugdykitės supratimą kaip gėrį nuo blogio atskirti, kitaip nerasite sau vietos nurimti ir nebedaryti klaidų.

15 – Penkioliktoji mėnesio diena

15 DIENA. Tą dieną gimę yra namisėdos, turi nuostabių kūrybinių bei artistinių sugebėjimų; labai gabūs užsienio kalboms. Jie lyderiai, mėgstantys laisvę, veiklūs, nors ir romantiški. Labai jautraus charakterio. Kritika iš šalies juos gali labai sutrikdyti. Dėl tos priežasties daugelis draugų bei pažįstamų nuo jų nusigręžia. Todėl jiems patartina vadovautis tokia auksine taisykle: aš valdau tuos, kurie patys to nori. Skaičiaus 15 vibracijos padaro juos labai gerais patarėjais, visada padedančiais žmonėms. Turi iškalbos talentą. Namų aplinkoje gali disku­tuoti kulinarijos temomis, nes yra puikūs valgio gaminimo specialistai. Labai valingi ir ambicingi. Numatę sau užduotį, atiduoda visas jėgas jai įvykdyti ir tik po to imasi naujo darbo ar veiklos. Gamta juos apdovanojo dideliu darbštumu.

Kartais tą dieną gimusieji pernelyg užsidaro savyje, ir todėl gyveni­mas jiems susiklosto nepalankiai. Jeigu jiems pabosta šeimyninė ramy­bė, tai gali staiga mesti viską, netgi darbą, ir išvažiuoti į kitą pasaulio kraštą. Dar viena jų blogybė – kartais nekontroliuojamas tiesmukiškumas. Jei prisiima per didelius įsipareigojimus ir atsakomybę, ta našta jiems pasidaro per sunki. Tada tik blaivus protas ir intuicija gali padėti įveikti kliūtis ir ištverti iki galo. Ištikimybė ir vienintelė meilė dažniausiai ne jiems, nes jie mėgsta įvairoves, trokšta permainų, naujų susitikimų ir įspūdžių. Jaučia didžiulę kūnišką trauką, mėgsta fizinius kontaktus. Mėgsta partnerį ir paerzinti, todėl šiam reikia kantrybės. Labai dažnai seksas sudaro jų santuokos pagrindą. Tinkamiausi darbai siejasi su informacijos paskleidimu, iš dalies su marketingu, reklama, turizmo industrija, kompiuterinėmis technologijomis. Penkioliktukai gali tapti ir žinomais dainininkais, Šokėjais, dailininkais, rašytojais, detektyvais ar gydytojais.

Kokie jie yra? Turi lyderio bruožų, bet paprastai yra romantikai ir namisė­dos. Puikūs patarėjai Įvairiausiose situ­acijose. Turi subtilų skonį, jautrūs spalvoms: nuo jų priklauso nuotaika ir net savijauta. Gabūs už­sienio kalboms, turi iškalbos talentą. Mėgsta ir moka gaminti valgį. Neigiami bruožai. Liguistai reaguoja į kritiką ir dėl to praranda nemažai draugų. Pesimizmo peri­odais užsidaro savyje ir išprovokuoja problemas. Gali viską mesti ir patraukti ieškoti laimės kitur. Meilė. Nors idealizuoja tarpusavio ryšius, bet iš­tikimybė ir atsidavimas vieninteliam partneriui -sunkus išbandymas. Trokšta emocijų atnaujinimo, aistros. Seksualinis apetitas beribis! Mėgsta er­zinti, tad partneris turi būti kantrus ir seksualus

16 – Šešioliktoji mėnesio diena

16 DIENA. Tą dieną gimusieji išsiskiria vidiniu spalvingumu ir išvystyta intuicija. Jie intravertai ir drauge atviri pasauliui, todėl gali daug pasiekti bet kokioje gyvenimo srityje. Juos domina ne tik materialiniai, bet ir dvasiniai reikalai. Turi ypatingą potraukį filosofijai. Trokšta pažinti nematomą pasaulį, kartais netgi jaučiasi esą ne šios žemės gyventojai. Siekia patenkinti dvasinio pasaulio troškulį ir drauge prisitaikyti prie konkrečių gyvenimiškų situacijų, įvaldo meną dirbti su žmonėmis. Tą dieną gimę į šį pasaulį atsineša karminę skolą. Dauguma jų praeituose gyvenimuose buvo per daug egocentriški, laisvo, nežaboto elgesio. Todėl šiame gyvenime turi siekti dvasinio atgimimo. Toks proce­sas gali pasirodyti labai skausmingas, nes vyksta vertybių, prie kurių žmogus ankstesniuose gyvenimuose buvo prisirišęs, perkainojimas. Karminė skola likviduojama per dvasinį augimą, kuris gali vykti tik teisingai elgiantis, atsiduodant Dievo valiai, ieškant gyvenimo esmės. Galbūt todėl šešioliktą mėnesio dieną gimę žmonės turi puikų analitinį protą, sugeba prasiskverbti į pačią objekto esmę ir tampa išsirinktos labai siauros specialybės ekspertais, drauge įgydami ir materialinę gerovę. Dažnas Šešioliktukas mėgsta vienatvę, atsiduoda stebėjimams ir me­ditacijai. Turi šių neigiamybių: vėluoja į darbą, atsisako padėti partneriui, fiziškai subliūkšta, nes nesivargina dirbti fizinį darbą ar sportuoti. Gali įpulti į religinį fanatizmą arba imti skleisti ateistines mintis. Profesinė veikla: geri netradicinės medicinos gydytojai, veterinarai, patalogai, anatomai. Dėl gražios išvaizdos ir figūros – profesionalūs foto-modeliai. Gali tapti ir dailininkais, rašytojais, jūreiviais.

Kokie jie yra? Tai intravertas ir ekstravertas viename asmenyje. Vienodai domisi ir dvasiniais, ir materialiniais rei­kalais. Jeigu netingi mokytis, įgyja gilių žinių, tampa turtingais, įtakingais. Mėgsta vienatvę, ste­bėjimus, tyrinėjimus. Traukia filosofija, joga. Neigiami bruožai. Imlus įspūdžiams ir neat­sparus likimo smūgiams, tad gali prarasti ryšį su realybe, nebevertinti įdomaus užsiėmimo, mylimo žmogaus, pinigų. Suglemba, ima tingėti, visur vė­luoti, gali pulti į religinį fanatizmą, sektas, narko­maniją. Meilė. Vyrukas seksualiai agresyvus, o mergina paprastai turi daug meilužių. Abiejų lyčių 16-tu-kai yra gražūs, turi puikią figūrą, tad pagundų toli ieškoti netenka.

Jūsų pagrindinė užduotis siejama su vienatve. Praeitį reikės įveikti, išvysti gyvenimą šviesoje. Vertybių sistemą ištobulinti suderinti pasaulius tarp dangaus ir žemės. Dideli pasiekimai laukia tų, kurie ryžtasi priimti žinias jiems reikalingoje srityje. Būtina suprasti Gėrio ir Blogio tikruosius veidus ir pasireiškimą gyvenime.

17 – Septynioliktoji mėnesio diena

17 DIENA. Ambicingi ir turintys neeilinių verslininko ar finansininko sugebėjimų. Požiūris į verslą originalus, drąsus. Labai nepriklausomi. Gabūs, giliai protaujantys. Tai puikūs vadybininkai, organizatoriai, suge­bantys matyti tolimą perspektyvą, ir, kas svarbiausia, jaučiantys skirtingų dalykų tarpusavio santykį, sugebantys efektingai dirbti, sumanyti ir įgy­vendinti didžiulius projektus. Tą dieną gimusiųjų visa gyvenimo užduotis – išmokti išvengti prisiri­šimo prie savo samprotavimų ir galių sudaryti sąlygas pareikšti atsako­mybę ir savarankiškumą savo kolegoms. Tokie žmonės lengvai imasi diktatoriaus vaidmens, tačiau gali būti ir labai kilnūs. Jie optimistai ir entuziastai. Turi potraukį dramatizuoti, kai kalba pakrypsta į finansus. Solidari­zuojasi ir bendrauja su žmonėmis, kurių gimtadieniai būna bet kurio mėnesio 8-ąją dieną. Aplinkiniams kai kada sunku juos suprasti, nes dėl kai kurių Septynioliktukų polinkio veidmainiauti ir dėl smulkių išdavysčių gali sugesti santykiai netgi su artimiausiais žmonėmis.

Skaičiaus 17 vibracijos kartais juos padaro įkyrius ir agresyvius, o padidintas dėmesys savo asmeniui gali pasidaryti ydingas. Nesėkmės gali palaužti jų dvasią arba, atvirkščiai, netikėta svajonių materializacija sukelti paniką. Todėl norėdami jausti ramybę ir taiką savo dvasioje, Septynioliktukai turėtų surasti aukso vidurį tarp materialumo ir dvasingumo. Kai kurie gimusieji bet kurio mėnesio 17-ąją dieną šeimoje nepasto­vūs – tuokiasi daug kartų, jie tiesiog eksperimentuoja, ieškodami geriausio gyvenimo draugo. Sekse nepripažįsta jokių draudimų. Turėdami lyderio savybių gali dirbti mokytojais arba išsirinkti bet kokią profesiją auklėjimo srityje. Neblogai tvarkosi ir kaip tyrėjai, anali­tikai, finansininkai. Tai talentingi filosofai, dokumentinių filmų kūrėjai, psichologai, gydytojai, menininkai; tinka jiems ir tos darbo sritys, kurios reikalauja kruopštaus darbo.

Kokie jie yra? Labai ambicingi ir nepriklausomi. Turi diktatoriaus savy­bių, bet gali būti labai kilnūs. Sugeba siekti tikslo, pasitiki savimi, tai ir padeda jiems laimėti. Mėgsta sublizgėti draugų kompanijoje, ža­visi muzika, domisi joga, meditacijomis. Neigiami bruožai. Veidmainiavimas, smulkios išdavystės gadina santykius. Gali tapti įkyrūs, ag­resyvūs, o pinigų troškimas ir išskirtinio dėmesio reikalavimas virsta nuolatine yda. Kartais virsta žaisliuku likimo arba manipuliatorių rankose. Meilė. Ieško vis geresnio partnerio, patikimo ir nenuobodaus gyvenimo draugo, todėl ne kartą ir ne du išsiskiria. Iš pradžių paskuba, pasiduoda euforijai, o vėliau nusivilia.

Būtina mokytis paskirstymo meno, kam suteikti pirmenybę. Galite iš tiesų pasiekti daug, mąstydami ir žvelgdami į rytojų apgalvotai. Sulauksite galimybės rinktis žemiški ar dvasiniai reijkalai jumyse dominuos. Problemų išvengsite sugebėdami rasti balansą. Taip išlaikysite viltį ir entuziazmą.

18 – Aštuonioliktoji mėnesio diena

18 DIENA. Žmonės, gimę tą dieną, yra impulsyvaus temperamento, kuris dažnai sukelia įvairius konfliktus. Jie puikūs stebėtojai, pasižymi skvarbiu ir analitiniu protu. Nepriklausomi, reiklūs, dažniausiai vieniši. Tai iš prigimimo lyderiai ir vadybininkai, sugebantys organizuoti ir įkvėpti kitus. Ne vienas jų užbaigia kelis aukštuosius mokslus, ypač susietus su menu. Tarp jų daug žymių artistų. Profesijos išsirinkti jie neskuba, išstudijuoja ir patikrina daugybę dalykų, kol išsirenka sritį, kurioje specializuojasi visą gyvenimą. Dvasios gilumoje juos labai jaudina žmonijos likimas, jie visada trokšta, kad visi gyventų geriau. Mokėdami susikoncentruoti ir būdami ypač darbštūs, jie atkakliai siekia užsibrėžtų tikslų.

Gyvenime prie savęs pritraukia gabius bei pir­maujančius specialistus ir todėl patys tobulėja ir stengiasi tapti geriausi. Labai liberalių pažiūrų. 18-ąją dieną gimusiųjų neigiami bruožai: kartais jie per daug užsi­spyrę ir taip įtikėję savo teisumu, kad nesugeba nė per plauką nukrypti nuo savo įsitikinimų; kartais tampa per daug agresyvūs, manipuliuoja kitais žmonėmis arba elgiasi taip, lyg būtų visatos centras. Kai kurie šią dieną gimę būna egocentriški, savo asmeniui skiria daug dėmesio ir būna labai patenkinti, kai kas juos giria. Nepaprastai seksualūs, tačiau drovūs, užtat dažnai patiria skaudžių išgyvenimų. Kartais šeimos nesukuria visą gyvenimą. Tą dieną gimę gali dirbti mokomąjį auklėjamąjį darbą, tapti teolo­gais, politikais, teisėjais, diplomatais, socialinės rūpybos darbuotojais, gerais dailininkais arba muzikantais, netradicinės medicinos gydytojais, kompiuterinių technologijų specialistais, finansininkais.

Kokie jie yra? Impulsyvūs, ugningo temperamento žmonės, tikri lyderiai. Kartais aplinkinius nustebina aristokra­tišku santūrumu ir elegancija. Siekia saviraiškos. Iš sporto patinka kovų menai, kultūrizmas. Neigiami bruožai. Nesugeba pakeisti įsitikini­mų, net jei faktai bado akis, ir mato, kad klysta. Veržiasi į dėmesio centrą. Būna agresyvus, ciniš­kas, niekina kitus, afišuoja savo arba tėvų turtą, padėtį. Mano, kad įstatymai sukurti kitiems. Meilė. Nepaprastai seksualus, bet drovus. Trokšta turtingų ir patikimų meilužių. Gyvenimo draugo gali ieškoti labai ilgai. Nevengia grupinio sekso ir kitų visuomenėje kritikuojamų ar smer­kiamų pasitenkinimo būdų.

Apsispręskite, kaip elgsitės sunkumuose, eisite išvien su masėmis ar ieškosite savojo kelio. Jums paskirta misija žemės gyventojams skleisti gėrį ir laisvę. Pyktis ir agresija jums ne pakeliui, venkite pagiežosir baimių, atsitiktinės situacijos jus užgrūdina.

19 – Devynioliktoji mėnesio diena

19 DIENA. Žmonės labai ryžtingi ir siekiantys nepriklausomybės, originalūs, gyvenantys audringą ir avantiūristišką gyvenimą. Turi milžiniš­kus energijos ir dvasios stiprybės išteklius. Gali atkakliai dirbti ir kovoti su įvairiomis negerovėmis, kurios atsiranda jų kelyje. Nepriklausomybės siekis toks stiprus, kad kartais užtemdo kitas gana svarbias perspektyvas. Iš čia išplaukia jų pagrindinė gyvenimo pamoka – mokėti atriboti nepri­klausomumo svajas nuo realių reikalų, kurie visada grindžiami abipuse priklausomybe. Gimę devynioliktą dieną taip pat turi karminių skolų. Praeituose gyvenimuose jie neteisingai naudojo savo galias. Karminė skola-viena iš pamokų, skirtų išmokti padėti kitiems, kada to reikia. Jų laukia sunkus evoliucijos kelias nuo Robinzono su ideologija „mano namas – mano tvirtovė” iki ideologijos „visi mes esame visumos dalelės”. Svarbiausias gyvenimo uždavinys – išmokti konstruktyviai bendrauti su kitais žmonė­mis, daugiau mainytis idėjomis. Turi ir neigiamybių. Kartais praranda pasitikėjimą savo pajėgumu ir kūrybiniais sugebėjimais. Tokiais momentais nustoja kontroliuoti situaciją. Daug jėgų atiduoda, kad įveiktų kitų viršenybę, ir neriasi iš kailio, kad įrodytų aplinkiniams (ir sau), jog sugeba viską. Jeigu reikia pasitraukti, tai jaučia užslėptą pyktį, kuris kartkartėmis prasiveržia į viršų. Kūrybinį savo potencialą realizuoja per tokias profesijas kaip meni­ninko, muzikanto, rašytojo, istoriko, akademiko, politiko, religijotyrininko, mokytojo, įvairaus rango vadovo. Gali tapti net respublikos prezidentu.

Kokie jie yra? Ryžtingi, originalūs ir linkę į avantiūras. Labiausiai vertina nepriklausomybę. Lengvai priima likimo smūgius. Nuolat ieško įkvėpimo šaltinio. Jų eks­travagancija ir garbėtroška kartais duoda neįtikėti­nų rezultatų, pvz., madų, dizaino srityje. Neigiami bruožai. Jei griūva idealai, tampa šiurkštus, praranda pasitikėjimą kūrybiniais suge­bėjimais arba atvirkščiai – pervertina save. Kur­čias kitų (ypač tėvų) nuomonei. Veržiasi į “krūtų” žmonių kompanijas, neriasi iš kailio, kad įrodytų, jog nusipelno pripažinimo. Meilė. Prieraišus, bet sekse siekia dominuoti. Apie partnerio jausmus paprastai negalvoja. Svar­bu, kad pačiam būtų gerai. Mergina irgi egoistė, bet tai slepia.

Būtina mokytis valios, tikėjimo savo jėgomis ir savigarbos. Būkite ramesni ir mažiau reikškite neigiamas emocijas dėl smulkmenų ar niekų. Tik jūs esate atsakingi už tai, kas su jumis vyksta, kitoks požiūris neatneš naudos. Nelinkėkite negandų net jūsų skriaudikams, blogis ir neapykanta lemia kritimus ir griūtį. Veikite savo nuožiūra. Išmokyte būti savo sprendimų šeimininkais.

20 – Dvidešimtoji mėnesio diena

20 DIENA. Šie žmonės itin jautrūs, jiems reikia taikios ir draugiškos aplinkos, jie sąžiningi ir ištikimi, labai patiklūs. Nepaprastai imlūs. Geba suprasti žmones netgi tada, kai šie slepia nuo jų savo mintis, todėl lengvai pasiduoda aplinkinių įtakai. Kadangi jų emocionalumas trykšte trykšta, jie dažnai patys kalti dėl pasikeitimų savo aplinkoje. Tokius žmones stipriai veikia grožis, harmonija ir meilė. Jie patrauk­lūs, sugeba bendrauti. Labai vertinga jų savybė – fizinis prisirišimas. Brangina šeimą ir draugus. Patikimiausi partneriai tiek asmeniniame gyvenime, tiek ir darbinėje veikloje. Yra linkę daugiau domėtis dvasiniais, o ne materialiais dalykais. Fiziškai nestiprūs. Tai svajotojai, susikūrę .savo išgalvotą pasaulį. Jų šeimos išsiskiria aukštu intelektu. Ištikimi draugai – nuostabi jiems terpė. Vienas iš jų trūkumų – per didelis emocingumas. Slopindami kitų ginčus, jie pakliūna „tarp dviejų ugnių”. Kartais savanaudiškai manipu­liuoja kitų jausmais, amžinai patarinėja kitiems, trokšta garbės, iš aukšto žvelgia į „prasčiokėlius”. Su savo sutuoktiniu noriai dalinasi likimu, vargais ir džiaugsmais. Jų partneris turi būti atviras ir taip pat emocingas. Tą dieną gimusieji dažnai tampa advokatais, tarpininkais, diplomatais, vadybininkais, rinkos analitikais, kompiuterių specialistais, gydytojais.

Kokie jie yra? Taikūs ir ištikimi. Labai pasitiki kitais, gerai juos supranta. Kuklūs, mandagūs. Dievina muziką, su­blizga scenoje. Neformalūs lyderiai. Sugeba įtikinti kitus, puikiai gražbyliauja, pasitelkdami išpuoselė­tas manieras. Neigiami bruožai. Viską ir visus skirsto į juodą ir baltą, į “medžiotojus” ir “aukas”. Gali manipu­liuoti žmonių jausmais, amžinai lenda su savo pa­tarimais, iš aukšto žiūri į kitus, nepakenčia nepa­togumų. Meilė. Puikus partneris, jausmingas, supratin­gas. Atidus ir labai prieraišus. Mielai dalijasi džiaugsmais ir vargais, o taip pat – lova. Nesidro­vi viešai demonstruoti jausmų, apkabinti, aistrin­gai bučiuotis.

Dvejetukų sutinkama daugiausia, dėl jo jautrumo. Kuomet jo perdaug, jis užvaldo ir apsėda žmogų, versdamas nepasitikėjimą, baimes ir geismus. Būtina mokytis pažinti tiesą ir įsigilinti į esmę, ne tik paviršutinius dalykus gaudyti. Atrasdami vidinės ugnies, savo esaties reiškimui, susidorosite su kylančiais sunkumais.

21 – Dvidešimt pirmoji mėnesio diena

21 DIENA. Tai žmonės, trokštantys žinių. Kitų jausmus stipriau priima, negu savus atiduoda. Prieštaringos asmenybės. Labai komunikabi­lūs, draugiški ir nuoširdūs. Ryškios asmenybės. Svarbiausia jų gyvenime -draugystė ir bendradarbiavimas su žmonėmis. Socialiai orientuoti. Sugeba ilgai palaikyti bet kokio lygio santykius ir dėl to jaučia didžiulį pasiten­kinimą. Turi puikią vaizduotę, ir ta dovana pasireiškia visur, kad ir ką jie darytų-nuo paprasčiausio pokalbio iki sudėtingiausių ilgalaikių projektų vykdymo. Jų aštrus protas problemas sprendžia labai greitai. Gimusiųjų 21-ąją dieną gyvenimo užduotis – išmokti savo energiją nukreipti konkrečių uždavinių sprendimui. Būtina savo talentus naudoti ir atlikti kuo daugiau gerų darbų. Labai giliaminčiai ir linkę į jausmų kontempliacijas. Daugelis apdo­vanoti ekstrasensoriniais gabumais. Iš neigiamybių reikėtų pirmiausia išskirti tų žmonių neryžtingumą. Daugelis savo kelią suranda tik per įvairius išbandymus ir klaidas. Labai bijo pralaimėjimo kartėlio. 21 (21=2+1=3) vibracijos pasireiškia tiesiog prieštaringomis pozicijomis. Galimi paranojos priepuoliai, ypač tada, kai nervai ir vaizduotė pasidaro nebekontroliuojami. Šią dieną gimusieji propaguoja visišką intymaus gyvenimo laisvę, tačiau kai sukuria šeimą, džiaugiasi jos pranašumais. Jų namuose visada pilna svečių. Skaičiaus 21 vibracijos žmonės gali tapti vykusiais verslininkais, diplomatais, religiniais veikėjais. Jiems tinka specialybės, susijusios su pinigais ir nekilnojamuoju turtu, ir gali tapti tapytojais, literatais, muzi­kantais, dailininkais, profesionaliais sportininkais.

Kokie jie yra? Nuoširdūs ir draugiški. Jiems svarbiausia – bendrauti, jausti kitų dėmesį. Labai turtingos vaizduotės, greitos reakcijos. Credo: “Gyvenimas – tai šventė”. Gali būti apdovanoti telepatiniais gabumais: atspė­ja, kada ir kas paskambins, ką kiti galvoja. Neigiami bruožai. Neryžtingumas. Savo kelią susiranda per įvairius išbandymus ir klaidas. Labai bijo pralaimėti, prarasti reikšmingumo jausmą. Meilė. Čia jam sekasi. Sudaro puikią porą su partneriu, kuris yra judrus ir myli gyvenimą. Bū­na, kad šoka su vienu, vakarieniauja – su kitu, o miega su abiem pakaitomis. Propaguoja intymaus gyvenimo laisvę, įvairovę.

Esate meniški, kūrybingi, šiek tiek iužsiblokavę, tai trukdo saviraiškai. Tai greičiausiai dėl žmonių iš šalies, ir kelia baimes reiškianti pilnu tempu, taip patys gabumus imate varžyti. Kai būna nelengva imkitės kūrybos: rašykite knygas, tapykite, siūkite, – rekomenduojama mėgstama veikla. Šeimoje svarbu laikytis harmonijos, dėsningumo ir sąmoningumo tiek mintyse tiek veiksmuose.

22 – Dvidešimt antroji mėnesio diena

22 DIENA. Tai vienas iš mokytojo skaičių, kuris apibrėžia tam tikrus charakterius ir savybes. Tokie žmonės vadovaujasi aukštais idealais ir tarnauja žmonijos labui. Turi neišsemiamą lyderio potencialą, didžiulį atsakomybės jausmą. Geri oratoriai, geba ne tik sukurti grandiozinius planus, bet ir juos įgyvendinti. Kartais linkę išsigąsti savo didžiulių ambicijų, širdies gilumo­je gali suabejoti, ar jų darbai (idėjos) svarbūs žmonijai. Jei abejonės įsivyrauja, šie žmonės atsisako savo sumanymų ir įpuola į gilų nusivylimą. Gimusiųjų 22 dieną gyvenimo uždavinys – išmokti ruošti planus kuo nuosekliausiai nuo idėjos atsiradimo iki visiško jos įgyvendinimo. Gimusių tą dieną požiūris į pasaulį savitas. Turėdami puikią intuiciją, gali pasikliauti pirmu įspūdžiu. Jie ir praktiški, ir idealistai. Jų namas – tai jų tvirtovė, tarp kurios sienų su savo artimaisiais jaučiasi saugūs. Pedantiški, tačiau labai greitai priima sprendimus. Trūku­mų turi daug. Kartais praranda realybės jausmą ir ima gyventi iliuzijų pasaulyje. Tada nesistengia nieko spręsti, o darbus mielai perkelia ant kitų pečių. Būna momentų, kai jaučia baimę prarasti egzistencijai reika­lingas lėšas. Tada įpuola į liūdesį ir tamsias mintis. Tinkamos profesijos: diagnozuotojo, terapeuto, diplomato, kilnojamo­jo turto prekiautojo, statybininko, architekto, taip pat rašytojo, dailininko, kompozitoriaus.

Kokie jie yra? Lyde­riai su dideliu atsako­mybės jausmu. Moka svajones paversti tikrove. Dažnai pasikliauja pirmu įspūdžiu ir ne­suklysta. Greitai pasiekia materia­linę nepriklausomybę. Daug Įžy­mybių, Nobelio premijos laureatų gimė būtent šią dieną. Neigiami bruožai. Baimė nu­sivilti. Nervingas, dažnai suabejo­ja savo gebėjimais ir tikslais. Mėgsta apsigyventi iliuzijų pasau­lyje. Tada nieko nesprendžia, o darbus krauna ant kitų pečių. Bi­jo prarasti lėšas pragyvenimui, net jei jų turi daug. Meilė. Retai kada sekasi šioje srityje. Sunku rasti tobulą partne­rį visam gyvenimui, o tokio ieško. Nori, kad partneris prisidėtų prie finansinės nepriklausomybės kū­rimo, mokėtų gražiai tvarkyti bui­tį, būtų labai supratingas, atsida­vęs.

Didelis aktyvumas ir įtampa sukelia trukdžius pasiekimams, svarbu užbaigti kas pradėta, nesiblaškyti. Mokykitės pasinerti į reikalų esmę ir prie jų realizacijos prieisite lengviau. Kuo jums sunkiau tuo daugiau dėkite pastangų, vėliau tai sukurs jums tvirtą pagrindą po kojomis.

23 – Dvidešimt trečioji mėnesio diena

23 DIENA. Šios dienos žmonės protingi, visapusiškai gabūs, turi galimybę daug pasiekti bet kurioje žmogaus veiklos sferoje, tiek intelek­tualinėje, aristokratiškoje, tiek ir gamybinėje, kartais veiklos sritį jiems net sunku pasirinkti. Tai geri draugai, patarėjai, išprususios asmenybės. Tačiau nepasto­vaus charakterio, dėl to kartais būna šiurkštūs. Nesivaržo nuskriausti silpnesniuosius, stipresniųjų bijosi. Jie išdidūs, tačiau jautrūs. Visur ir visada jaučiasi teisūs, todėl sunku su jais bendrauti. Mėgsta pinigus. Jausmingi ir greitai prisirišantys. Sugeba puikiai sugyventi su namiš­kiais ir bendradarbiais, tačiau tik tol, kol tie nebando jų išnaudoti. Nemėgsta ilgai užsibūti vienoje vietoje. Turi daug ir neigiamų savybių. Kai kurie tą dieną gimusieji būna infantilūs ir nepaiso savo įsipareigojimų, nenorėdami pažvelgti į veidą žiauriai realybei, o savo atsakomybę bandydami užkrauti kitiems. Kartais tų žmonių neatsakingumą nulemia jų svajingumas. Dažnai tai virsta nemaloniais nesusipratimais. Sutuoktinio paieškos trunka ilgai, kol surandama giminiška siela, pasiruošusi bet kokiems netikėtumams, sukeliantiems pagreitintą kraujo tekėjimą gyslomis. Gimusieji 23 dieną impulsyvūs ir nesutramdomi, todėl sutuoktinis turi visiškai pritapti prie tokių savybių. Šios dienos žmonės gali tapti slaptaisiais agentais, žvalgais, šnipais, advokatais, buhalteriais^ pardavėjais, kompiuterininkais arba mokslinin­kais. Taip pat būna geri gydytojai, rašytojai, aktoriai, sporto instruktoriai. Jų savybės leidžia prasimušti į aukštuomenės sluoksnius.

Kokie jie yra? Labai protingi ir aristokratiški. Atviri kaip vaikai. Pui­kūs draugai, tačiau visur ir visada jaučiasi teisūs, o tai apsunkina bendravimą. Labai mėgsta pini­gus, prabangą. Turi daug gabu­mų. Sportuodami papildo energi­jos atsargas. Neigiami bruožai. Kartais šiurkštus, skriaudžia silpnesnius. Savo netaktu įvaro į kampą kitus. Neišbūna vienoje vietoje, išsisuki­nėja nuo atsakomybės, giriasi ne­įtikėtinomis pažintimis, turtais, kol pažįstami ima jo vengti. Meilė. Partnerio paieškos už­trunka ilgokai. Jam teks priprasti prie įvairių netikėtumų, “siurpri­zų”. Žodžiu, tą dieną gimusieji kaitina kraują ir “svilina” nervus.

Nerimas gali sukelti nemažai įtampos ir destrukcijos. Geresnės padėties sulauksite sutelkus dėmesį ir pastabumą, laikykite gyvenimui interesą. Siekiate naujovių ir socialinio aktyvumo, atminkite jog laisvė tai nėra visaleistinumas ir klaidų išvengsite būdami atsakingi, bendraminčius rinkitės protingai. Nerimui nepasiduokite, ugdykitės supratimą kaip gėrį nuo blogio atskirti, kitaip nerasite sau vietos nurimti ir nebedaryti klaidų.

24 – Dvidešimt ketvirtoji mėnesio diena

24 DIENA. Tą dieną gimę žmonės labai darbštūs ir negaili jėgų tikslui pasiekti. Jie orientuojasi į šeimą. Turi talentą palaikyti pusiausvyrą ir harmoningus santykius. Labai imlūs ir emocionalūs. Romantikai, o ne lyderiai, mėgstantys išreikšti savo prisirišimą. Gali būti per daug jausmin­gi ir netgi melodramatiški. Turi polinkį nesusitvardyti, ypač tada, kai pareiškiama kritika jų adresu. Artimiesiems juos reikia nuolat globoti, nes draugai juos ne kartą išduoda. Tos dienos žmonės turi gydymo dovaną ir polinkį į meną. Dėl artistiškų sugebėjimų gali pasireikšti daug kur, tačiau geriausiai – dramos žanre. Be to, jie gabūs ir kaip verslininkai, nes yra nuoseklūs, tvarkingi ir kantrūs. Trūkumai: savo įsipareigojimus ima per daug giliai į širdį ir dėl to kenčia. Jiems vis atrodo, kad padarė labai mažai, o tokios mintys nuliūdina. Neišskirtina ir visiškai priešinga pažiūra į savo pareigas: jie ima elgtis neatsakingai, vengia savarankiškų sprendimų ir savo darbus užkrau­na kitiems. Meilėje jie atviri, nuoširdūs ir mėgsta atvirai reikšti švelnius jausmus. Jiems ypač svarbu pajusti partnerio širdies šilumą. Mėgsta susukti stiprų lizdą ir sukurti materialinį pagrindą būsimai šeimai. Kreipia dėmesį ne į būsimojo sutuoktinio išorę, o į jo visų. Tinkamiausios profesijos: teisininko, taikdario arba vertybinių pavedi­mų vykdytojo. Gali tapti gydytojais, muzikantais, dailininkais. Tinka ir mokslinė karjera fizikos, geologijos arba archeologijos srityse. Geri vals­tybės tarnautojai.

Kokie jie yra? Darbštūs ir jausmingi, netgi dramatiški. Ne lyderiai. Mėgsta malonią draugiją, skanų maistą, gražius drabužius, muziką. Patinka prakaituoti treniruok­lių salėje, užsiimti joga, aerobika. Neigiami bruožai. Problemų kyla, nes nemoka pasakyti “ne”. O įsipareigoja, išgyvena, kad nesugebės tobulai įvykdyti. Arba prie­šingai: ima elgtis neatsakingai, slėptis, darbus nustumia kitiems. Meilė. Atvirai reiškia švelnius jausmus, trokšta pajusti partnerio širdies šilumą (ne tik kūno). Jam (ir jai) svarbesnės vidinės part­nerio savybės, o ne išorinis grožis. Stengiasi susukti tvirtą lizdeli ir sukurti materialinį pagrindą šeimai.

25 – Dvidešimt penktoji mėnesio diena

25 DIENA. Jautrūs, permainingi žmonės, išradėjai, lošėjai. Aplinki­niams jie gana griežti, nepripažįsta prieštaravimų. Kai kurios šią dieną gimusios moterys gali tapti prostitutėmis; tačiau tokiu gyvenimu greitai nusivilia. Jas traukia gerai apsirūpinę partneriai. Dauguma šią dieną gimusių turi racionalų protą bei gilią intuiciją, gyve­nime remiasi logika. Charakteris intelektualus. Kartais prasiveržia stiprūs intuityvūs praregėjimai, kurie, deramai jų paisant, gali tapti kelrode žvaigžde. Viso gyvenimo uždavinys yra sergėtis, kad analitinis gyvenimo studi­javimas neužgožtų emocijų. Todėl jiems reikia priimti pasaulį labai ramiai ne tik protu, bet ir širdimi. Gimę 25 dieną siekia dirbti vieni ir pasikliauti tik savo jėgomis. Jie turi labai daug atkaklumo užbaigti pradėtus darbus. Vertina turtą, o įsigyja jį lengvai ir greitai. Kadangi jų nervų sistema labai jautri, jiems patartina daugiau laiko praleisti gamtoje, klausytis muzikos. Beje, kai kurie iš jų turi absoliučią klausą. Skaičiaus 25 vibracijos suteikia žmonėms prieštaringų charakterio bruožų: jie siekia taikos ir ramybės, bet trokšta visada būti dėmesio centre. Imlūs ir geba giliai jausti, tačiau savo jausmus slepia nuo kitų. Ieško sau partnerio, turinčio geras manieras ir prisilaikančio moralės nuostatų. Dažnai vadovaujasi protu, o ne jausmais. Jų partneris turėtų mokėti linksmintis ir nesibodėti avantiūrų. Intymiame gyvenime jie siekia idealo, sugebančio patenkinti visas jų seksualines fantazijas. Gali dirbti industrijoje, rinkos konsultantais, reklamos agentais. Gali tapti radijo ir televizijos žurnalistais. Tinka mokytojo, vertėjo, psichologo arba terapeuto specialybės. Nuostabi intuicija gali pasiūlyti parapsichologo veiklą. Talentingi menininkai, kompozitoriai ir dailininkai, ypač skulptoriai.

Kokie jie yra? Logiški ir išradingi. Turi užtektinai užsispyrimo, kad pabaigtų pradėtus darbus. Siekia taikos, ramybės, bet tuo pačiu trokšta būti dėmesio centre. Mėgsta lošti, rizikuoti. Daug laiko praleidžia prie internetu ir ten prikrečia visokių išdaigų. Neigiami bruožai. Nervingas, per daug kritiškas ar net ciniš­kas. Noras greitai ir lengvai praturtėti gali pastūmėti į nedorą kelią. Gali būti emociškai šaltas, bejausmis. Meilė. Jausmus slepia, arba protas juos stipriai užgožia ir nuslo­pina. Nori, kad partneris turėtų avantiūristo gyslelę, geras manie­ras, paisytų padorumo, mokėtų linksmintis, o lovoje sugebėtų pa­tenkinti visas seksualines fantazijas.

Jūsų pagrindinė užduotis siejama su vienatve. Praeitį reikės įveikti, išvysti gyvenimą šviesoje. Vertybių sistemą ištobulinti suderinti pasaulius tarp dangaus ir žemės. Dideli pasiekimai laukia tų, kurie ryžtasi priimti žinias jiems reikalingoje srityje. Būtina suprasti Gėrio ir Blogio tikruosius veidus ir pasireiškimą gyvenime.

26 – Dvidešimt šeštoji mėnesio diena

26 DIENA. Gimę tą dieną temperamentingi, lengvai pasiduoda savo emocijoms ir staigioms nuotaikų permainoms. Sugeba gerai organizuoti, moka bendrauti su žmonėmis. Neretai idealistiški, romantiški, visada pasiruošę padėti kitiems, todėl nepajunta, kaip juos pradeda eksploatuoti „draugai”. Turi mokslininko talentą. Į verslo reikalus žiūri originaliai; drąsūs ir pilni kūrybinių jėgų. Sugeba toli numatyti ir visada žino, ko nori. Sėkmingai gali diegti į gyvenimą stambius projektus, organizuoti naujas gamyklas. Praktiški ir ambicingi. Jų gyvenimo uždavinys – palaikyti pusiausvyrą tarp materialiųjų ir dvasinių vertybių “”tokių kaip savitarpio supratimas, užuojauta ir meilė. Visi tą dieną gimę talentingi ir turi karminių skolų iš praeitų gyvenimų. Todėl jiems svarbu sėkmingai vykdyti aukštybių numatytą savo tobulėji­mo programą. Labai kilniaširdžiai. Savo galių ir gyvenimiškos energijos semiasi iš dvasingumo. Jie visada pasiryžę padėti kitiems. Daug vietos jų širdyse užima vaikai, kurie su jais mielai draugauja ir jaučiasi saugūs. Tos dienos žmonės turi ir daug neigiamybių. Kartais jie nepasitiki savimi ir laukia pagalbos iš šalies. Todėl nenuostabu, kad reikalauja padidinto dėmesio sau. Kartais pasidaro vaidingi, susierzinę ir tokiais momentais gali piktai pratrūkti, išlieti susikaupusias emocijas, net svaidydami daiktus, plėšydami knygas ar popierius. Paprastai pratrūksta ant žmonių, su kuriais jaučia karminį ryšį. Tarp kitko, po tokios audros jie labai greitai atgauna normalią būseną ir atsiprašo. Taigi jiems reikia valdyti savo emocijas. Asmeniniame gyvenime jie nelinkę savo jausmų demonstruoti viešai. Sutuoktinius renkasi savarankiškus ir materialiai nepriklausomus. Geriausiai tinka šios profesijos: diplomato, taikos derybininko, gydyto­jo, socialinio darbuotojo, verslininko, finansininko, parapsichologo, rašytojo.

Kokie jie yra? Lengvai pasiduoda emocijoms ir nuotaikų permainoms, bet moka bendrauti su žmonėmis ir visada žino, ko nori. Praktiški, moka įkalbinėti, turi po­linkį dominuoti ir save parodyti. Nepateisina nei savų, nei svetimų silpnybių. Gabūs vaidybai, teatrui. Neigiami bruožai. Taip nori būti svarbus, kad nepajunta, kaip jį pradeda eksploatuoti “draugai”. Arba jaučiasi nesaugus ir pats laukia pagalbos. Susierzinęs ima svaidyti daiktus, plėšyti nuotrau­kas. Arba ilgai ruošiasi keršto aktui, kurį kada nors įvykdo. Meilė. Išoriškai šaltas, bet iš tikrųjų labai seksualus. Mergina džiaugiasi, kai jai dovanojamos gėlės, įvairios smulkmenos. Ren­kasi materialiai nepriklausomus partnerius. Beveik nesvarbi part­nerio išvaizda, turi jausti vidinę trauką.

Būtina mokytis paskirstymo meno, kam suteikti pirmenybę. Galite iš tiesų pasiekti daug, mąstydami ir žvelgdami į rytojų apgalvotai. Sulauksite galimybės rinktis žemiški ar dvasiniai reijkalai jumyse dominuos. Problemų išvengsite sugebėdami rasti balansą. Taip išlaikysite viltį ir entuziazmą.

27 – Dvidešimt septintoji mėnesio diena

27 DIENA. Tai individualistai, labiausiai vertinantys laisvę. Ekstrava­gantiški, jautrūs, valingi, jaučia atsakomybę už savo veiksmus, išsiskiria guviu protu, šmaikštumu bei lakia vaizduote. Juos traukia visa, kas paslaptinga, dvasinga bei meniška. Lyderiai, talentingi vadybininkai, suge­bantys organizuoti ir įkvėpti kitus. Ypač gabūs politikos sferoje, religijoje, mene ir teisėtvarkoje. Tai kūrybiškos asmenybės, puikiai suprantančios kitus žmones. 27-osios (27=2+7=9) dienos vibracijos nulemia grožio pojūtį. Tie žmonės žino, kad gyvenimas nuostabus. Nepaisydami nemalo­numų, jie visada lieka optimistai ir su viltimi žiūri į ateitį. Kartais per didelis jautrumas jiems sukelia staigius nuotaikos pasikei­timus ir prislegia. Todėl jie ne visada būna itin rūpestingi, gali būti ir visai bejausmiai. Kartais, neįvertinę savo pranašumo, jie ima netgi galvoti, kad yra niekam tikę. Tokiais atvejais turi kuo greičiau nusiraminti ir stengtis atgauti pasitikėjimą savo jėgomis. Šie žmonės – priešingos lyties medžiotojai. Nėra labai seksualūs, tačiau jiems patrauklus pats suviliojimo procesas. Savo gyvenimo draugo ieško ilgai ir kruopščiai. Tos dienos moterims patinka fiziškai stiprūs vyrai. Gali dirbti vadovaujamą darbą. Geri prekybininkai ir diplomatai. Kai kurie pasirenka dvasinio mokytojo, kelią, psichologo, filosofo, istoriko specialybes. Kadangi domisi ezoteriniais mokslais, magija ir kitos rūšies mistika, gali tapti žiniuoniais, netradiciniais gydytojais. Geri dailininkai, įvairių sričių inžinieriai.

Kokie jie yra? Labai vertina laisvę, įdomiai, artistiškai reiškia jausmus, kartais įvykius perdėtai dramatizuoja. Renkasi žinomų žmonių draugiją. Traukia viskas, kas panašu į “X-failus”, taip pat neabejingi menui. Žavisi joga, magija, netradicine medicina. Neigiami bruožai. Nestabili psichika. Gali tapti per daug rū­pestingas arba atvirkščiai – visai bejausmis. Linkęs atsiriboti nuo žmonių, nebendrauti, gyventi asketiškai. Į tai stumia vidinis susier­zinimas, nepakantumas kitiems ir netgi sau. Meilė. Partnerio ieško ilgai ir kruopščiai. Reikia giminiškos sie­los ir tokio žmogaus, kuris dalytųsi pareigomis, atsakomybe, ban­ko sąskaita, kartu leistų atostogas, keliautų. Jam patinka suvilioji­mo procesas. Jei tai mergina, ji paklūsta stipriam, agresyvokam vyrui.

Apsispręskite, kaip elgsitės sunkumuose, eisite išvien su masėmis ar ieškosite savojo kelio. Jums paskirta misija žemės gyventojams skleisti gėrį ir laisvę. Pyktis ir agresija jums ne pakeliui, venkite pagiežosir baimių, atsitiktinės situacijos jus užgrūdina.

28 – Dvidešimt aštuntoji mėnesio diena

28 DIENA. Tą dieną gimę žmonės ekstravagantiški, juos domina viskas, kas neįprasta ir paslaptinga. Pasižymi tvirtu charakteriu, turi aukštus idealus, lyderiavimo talentą. Nepriklausomi, stiprios valios ir ambicinga pirmiausia vertina savo laisvę. Turi retą gebėjimą įtikinti ir įkalbėti. Šių žmonių pranašumas – mokėjimas vienyti žmones geriems tikslams. Racionalus jų protas sugeba paruošti puikius planus, organizuoti ir nuteikti žmones. Tačiau ilgas ir vienodas darbas jiems greitai įgrysta. Todėl jie stengiasi viską realizuoti iš karto, rizikuoja. Juose gyva išradėjų dvasia, todėl jie pasiruošę bet kokioms ekstremalioms situacijoms. Ir vis tik turi silpnybę – pradėtą naują darbą stengiasi užkrauti kitiems. Jie -didieji iniciatoriai, tačiau tai ir viskas. Daugiau ar mažiau šie žmonės jaučia skaičiaus 2 poveikį. Todėl jie susitvardantys, diplomatiški ir pakantūs kitų nuomonei. Lengvai bendrauja su kitais ir jiems sunkiais momentais padeda. Jie atviri, mokantys klausytis. Kai kurie jų elgiasi nenuspėjamai, viskuo abejoja, kalba šiurkščiai. Stengdamiesi pajungti žmones savo valiai, į kairę ir dešinę svaido „ver­tingus” nurodymus. Jiems patinka kirsti iš peties, ir tokiomis minutėmis jie primena įsiutusius bulius. Panašiai kaip skaičiaus 1 (28=2+8=10=1+0=1) turėtojai, jie stengiasi izoliuoti save nuo pašalinių įtakos. Dažniausiai jų sutuoktinis būna žymiai vyresnis, kuris, nelyginant geras tėtušis ar mylima močiutė, išmoko juos rimtai žiūrėti į vedybinį gyvenimą. Turėdami įgimtą dalykiškumo pojūtį, jie gali daug pasiekti bet kokio­je veiklos srityje. Geri žiniasklaidos darbuotojai, autorinių teisių konsul­tantai arba rašytojai. Gali pasireikšti karinėje tarnyboje. Ypač laivyne.

Kokie jie yra? Stiprios valios, ambicingi. Nepakenčia ) X j nuobodaus darbo. Sėkmingai pradeda, bet dažnai pa-“”” j baigti turi kiti. Yra pakantūs kitokiai nuomonei, bet savo nuostatų keisti nemėgsta. Vertina komfortą, namus, tingią vienat­vę, kurioje gali likti su savo mintimis. Neigiami bruožai. Gali būti be gyvenimo tikslo arba atvirkščiai – be ceremonijų viską trypti savo kely, kad tik pasiektų, ko nori. Neregėtai užsispyręs, nepakenčia nurodymų. Šiurkščiai kalba, siau­bingai keikiasi. Stengiasi valdyti kitus. Meilė. Ieško energingo partnerio, su kuriuo turi sieti emocinis ry­šys. Dažnai pasirenka subrendusį, vyresnį gyvenimo draugą, rimtai žiūrintį j bendrą gyvenimą, šeimą.

Būtina mokytis valios, tikėjimo savo jėgomis ir savigarbos. Būkite ramesni ir mažiau reikškite neigiamas emocijas dėl smulkmenų ar niekų. Tik jūs esate atsakingi už tai, kas su jumis vyksta, kitoks požiūris neatneš naudos. Nelinkėkite negandų net jūsų skriaudikams, blogis ir neapykanta lemia kritimus ir griūtį. Veikite savo nuožiūra. Išmokyte būti savo sprendimų šeimininkais.

29 – Dvidešimt devintoji mėnesio diena

29 DIENA. Šią dieną gimę – karšto temperamento ir permainingi žmonės, domisi daugybe dalykų vienu metu. Jie skiriasi iš kitų reta intuicija, taip pat idealizmu ir jausmingumu-pranašumais, kuriuos panau­doja savo artimųjų labui. Jie individualistai, nesitaikstantys prie daugu­mos, trokštantys gyventi pagal savo taisykles ir principus. Kovingi, ambicingi, pasižymi gerais organizaciniais bei administraci­niais sugebėjimais. Su tokiais žmonėmis gyventi sunku, nes jie visą laiką nori kitiems primesti savo valią. Labai kūrybingi, mąsto vaizdais. Infor­macijos ir idėjų kartais gauna tiesiog iš kosmoso. Jei pasišvenčia dvasinei sferai, tai aplinkinis pasaulis jiems visai neberūpi. Potraukis į dvasinę ir filosofinę sferą daro juos aktyvius, o savybė subtiliai jausti – gerus ir meilius. Jei siekdami realizuoti originalias, novatoriškas idėjas nesulaukia reikiamo dėmesio, pajunta gilų nusivylimą. Skaičiaus 29 (29=2+9=11=1+1=2) vibracijos apdovanojo šiuos žmo­nes tokia stipria energija, kad šalia jų sustiprėja ir kiti, todėl atsiranda abipusis ryšys. Dėl patrauklios išvaizdos tie žmonės nuolat trokšta girdėti iš savo partnerio pagyrimo ir nuostabos žodžius, mėgsta romantiką. Jie pakanka­mai seksualūs, tačiau drovisi išreikšti savo norus, todėl partneris turėtų imtis iniciatyvos. Karjerą gali pasiekti daugybėje gyvenimo sričių. Geri taikdariai, aku­punktūros specialistai, numerologai. Gali tapti stambių objektų savininkais. Galimas kitas profesinis kelias: rašytojo, artisto, dailininko, muzikanto.

Kokie jie yra? Romantiški individualistai, turintys ypatingą charizmą. Jiems sunku prisitaikyti prie moralės normų, paprasčiau gyventi pagal savo taisykles. Visą laiką jas bando primesti ir kitiems. Jų gyvenimą valdo įkvėpimas. “Sunormalėja” nebent sulaukę 30-ties… Neigiami bruožai. Ypatingas jautrumas, svyra­vimai į kraštutinumus – euforijos ir stresinio nusi­vylimo būsenas. Niūriuoju periodu niekuo nepasiti­ki, tampa per daug reiklus sau ir aplinkiniams. Meilė. Iš partnerio laukia ypatingo dėmesio, pa­gyrų, komplimentų. Yra gana seksualus, bet drovi­si, nerodo iniciatyvos. Nori kartu su išrinktuoju “daryti” pinigus, nes be jų nesijaučia saugiai. Tar­si vaikas reikalauja apsaugos, rūpesčio.

Dvejetukų sutinkama daugiausia, dėl jo jautrumo. Kuomet jo perdaug, jis užvaldo ir apsėda žmogų, versdamas nepasitikėjimą, baimes ir geismus. Būtina mokytis pažinti tiesą ir įsigilinti į esmę, ne tik paviršutinius dalykus gaudyti. Atrasdami vidinės ugnies, savo esaties reiškimui, susidorosite su kylančiais sunkumais.

30 – Trisdešimtoji mėnesio diena

30 DIENA. Tą dieną dažniausiai gimsta žmonės, mėgstantys harmo­niją ir tvarką, apdovanoti lakia vaizduote ir kūrybingumu. Labai komunikabilūs. Ambicingi, agresyvūs, visada veržiasi į valdžią, paklūsta draus­mei ir to paties reikalauja iš kitų. Turi išvystytą talentą. Savo dvasioje jie-artistai. Gali tapti puikiais rašytojais, dailininkais ar aktoriais. Jei į tas sferas neįsitraukia kaip profesionalai, tai menas jiems gali tapti puikiu hobiu. Kai kurie gimę tą dieną mėgsta paplepėti, paliežuvauti ir tada girdi tik savo kalbą. Užsikalbėję gali viską pamiršti: užsukti vandens čiaupą, išjungti” degančią viryklę. Kartais juos apima tinginystė, tada viskas jiems krinta iš rankų, galvoje vyrauja chaosas, o namuose – betvarkė, jie ima be jokio reikalo kibti prie kolegų ir taip sukuria naujų problemų. Apskritai tą dieną gimusieji gyvena aktyviai, mėgsta keliauti. Todėl jiems reikalingas sutuoktinis, sugebantis išlaikyti padūkusį gyvenimo tem­pą, išklausyti jų audringas kalbas. Kadangi tai mokantys bendrauti žmonės, jiems sekasi ruošti kviesti­nius vakarus, dirbti turizmo sferoje. Gali tapti gerais prodiuseriais arba režisieriais, išsirinkti fotografo, masažisto, dailininko, dizainerio profesiją. Tie, kurie turi potraukį mistikai, gali tapti gerais kortų būrėjais arba chiromantais.

Kokie jie yra? Ekstravertai, žiūrintys gyvenimą pro “rožinius akinius”. Mažai miega, nes nori daug patirti. Trokšta bendrauti su elitu ir jam priklausyti. Kad būtų dė­mesio centre, išskirtinai rengiasi, garsiai kalba, pokštauja. Turi puikų humoro jausmą. Neigiami bruožai. Plepus ir girdi tik save. Ne­paiso, kad juokais įžeidžia kitus, kad nepadoriai liežuvauja. Užgriūna ilgi tinginystės priepuoliai, namuose ir galvoje tada siaubinga netvarka. Be reikalo prie visų kimba ir įsigyja priešų. Meilė. Gėdijasi reikšti švelnius jausmus, tad “iš­sidirbinėja”. Partneris turi kantriai klausytis nesi­baigiančių kalbų, anekdotų. Kai įsimyli, daro vis­ką, kad išlaikytų meilės objektą. Prasideda ro­mantiškos vakarienės, pasivaikščiojimai už ranku­čių Mėnulio šviesoje, mielos dovanėlės…

Esate meniški, kūrybingi, šiek tiek iužsiblokavę, tai trukdo saviraiškai. Tai greičiausiai dėl žmonių iš šalies, ir kelia baimes reiškianti pilnu tempu, taip patys gabumus imate varžyti. Kai būna nelengva imkitės kūrybos: rašykite knygas, tapykite, siūkite, – rekomenduojama mėgstama veikla. Šeimoje svarbu laikytis harmonijos, dėsningumo ir sąmoningumo tiek mintyse tiek veiksmuose.

31 – Trisdešimt pirmoji mėnesio diena

31 DIENA. Tai visiškai atsidavę darbui žmonės, – praktiški, energin­gi, gerai planuoja savo veiklą, jaučia atsakomybę, be to, yra išdidūs, nepriklausomi, nelinkę niekam nuolaidžiauti. Tačiau perdaug patiklūs ir dėl netikusios draugystės gali įklimpti į abejotiną veiklą ir visiškai sužlugti. Dažniausiai pesimistai, nelankstūs, ir šios savybės jiems kliudo siekiant karjeros bei sėkmės. Tiems žmonėms sunkią valandą reikalinga subtili parama ir padrąsinimas, nes tada jų reakcija ir mąstymas sulėtėja. Labai stipriai prisirišę prie šeimos, tradicijų bei draugų. Gali įkurti bet kokios veiklos akcinę bendrovę ir tvarkingai dirbti. Mėgsta aprėpti visumą. Turi neeilinių artistinių sugebėjimų. Jiems būtina labiau savimi pasitikėti, kitaip taps nestabilūs tiek siekdami karjeros, tiek asmeniniame gyvenime. Paklusdami skaičiaus 31 (31=3+1=4) vibracijoms, jie nepraleidžia nė vienos galimybės tobulėti, nuolatos ieško naujovių bei įspūdžių. Dėl to dažnai išsieikvoja, praranda energiją bei tikslą, nebesugeba susikoncen­truoti veiklai. Kai kurie jų meilėje lengvabūdžiai, ir todėl jų intymūs santykiai kartais paviršutiniški ir trumpalaikiai. Sekso sferoje jie daugiau vadovau­jasi fiziologija, o ne emocijomis. Geriausios jiems profesijos: fermerio, masažisto, virėjo, sodininko, dailininko, rašytojo, gydytojo. Juos labai traukia Rytų ir ypač Tibeto medicina.

Kokie jie yra? Ener­gingi darboholikai, nevengiantys pafantazuoti. Tačiau reakcijos ir galvosena lėtoka, per daug pasi­tiki draugais. Gali pa­sireikšti neeiliniai ar­tistiniai sugebėjimai. Dievina gamtą ir grožį. Neigiami bruožai.Dėl patiklumo gali įklimpti į abejotiną veiklą ir sužlugti. Tada nebepasitiki savimi, tampa nestabilus, pra­randa energiją bei tikslą. Meta mokslus, darbus. Paskubomis priima netikusius sprendimus. Meilė. Ieškant part­nerio pasireiškia leng­vabūdiškumas. Daug paviršutiniškų, trum­palaikių ryšių. Labiau rūpi fiziologija, o ne jausmai, ypač vaiki­nui. Siekia tik sekso, čia neturi jokių kom­pleksų. O širdies gilu­moje trokšta ilgalai­kių, šiltų santykių.

Didelis aktyvumas ir įtampa sukelia trukdžius pasiekimams, svarbu užbaigti kas pradėta, nesiblaškyti. Mokykitės pasinerti į reikalų esmę ir prie jų realizacijos prieisite lengviau. Kuo jums sunkiau tuo daugiau dėkite pastangų, vėliau tai sukurs jums tvirtą pagrindą po kojomis.

Add Comment