Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Numerologija

Numerologija nėra sutapimas, dėsningumas nėra atsitiktinumas, tai esybės pažinimas per skaičius.

Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius 33

Gyvenimo kelio skaičius 33 TRISDEŠIMT TREČIUKAS - tai idealios, universalios meilės skaičius. Tai karminio ryšio tarp materialaus ir subtilaus pasaulio pasireiškimas; dvasinė hierarchija. Globoja kometa Chironas. 33 – daugelio tradicijų šventasis skaičius. 33=3+3=6. Tai kosminės pusiausvyros skaičius. Ir dar, iš vienos pusės atitinka 33 alfabeto raides, iš kitos-7 pagrindines planetas, 12 Zodiako ženklų, 5 pirminius elementus Jan…
Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius 8

Gyvenimo kelio skaičius 8 AŠTUONETUKAS – tai energoinformacinis ryšys; pasiekimų, materialios sėkmės ir likimo skaičius. Globoja Saturno planeta, kuri kartais vadinama Likimo planeta. Skaičius dar reiškia patikimumą, sukoncentruotą iki tobulybės, nes atstovauja dvigubam kvadratui. Aštuonetas, padalytas per pusę, turi dvi lygias dalis (4 ir 4). Jeigu jį dar padalytume, tai dalys taip pat bus lygios (2,2,2,2), įgyjančios…
Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius 44

Gyvenimo kelio skaičius 44 KETURIASDEŠIMT KETVERTUKAS – didžiųjų individualybių skaičius; magiškoji fizika; telekinezė, Filipinų chirurgija; materialusis stebuklas. Tai „pagerintas” aštuonetukas. 44=4+4=8. Gimę po šiuo skaičiumi žmonės žymūs individai, turintys daugybę pranašumų, tokių kaip ištvermė, mokėjimas save valdyti, kūno magnetizmas, valios jėga ir tikėjimas aukščiausiais ir puikiausiais idealais. Tokios savybės padeda Keturiasdešimt ketvertukams spindėti, žydėti ir sukurti…
Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius 11

Gyvenimo kelio skaičius 11 VIENUOLIKTUKAS – tai įkvėpimas; per­ėjimas. Globoja asteroidas Prozerpina. Pagal sakralinį ezoterinį supratimą šis skaičius (11) simbolizuoja apsivalymą, gyvenimo ir mirties ženklą, atveriantį kelią ir į aukščiausiąsias būties sferas. Okultinėje-hermetinėje tradicijoje su skaičiumi 11 tapatinama agregorinių grandinių idėja, valdoma dieviškosios valios. 11=5+6. Skaičiai 6 ir 5 buvo laikomi Makrokosmoso ir Mikrokosmoso skaičiais. Vienuoliktukai-tai „pagerinti” Dvejetukai…
Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius 9

Gyvenimo kelio skaičius 9 DEVYNETUKAS – tai kolektyvi egzistencija; užuojauta, humaniškumas; visuotinės sėkmės simbolis; skaičius, turintis socialinę prasmę ir dvasini a šnekta: formali harmonija su paslėptu antagonizmu; vidinė krizė, pasiruošimas vystimosi šuoliui. 9 – pats didžiausias iš visų elementarių skaičių. Jis suvienija ištisos grupės bruožus, kurie suteikia jam kontroliuojantį faktorių. Kaip trikartinis skaičius 3, devynetukas paverčia nestabilumą į…
Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius 7

Gyvenimo kelio skaičius 7 SEPTYNETUKAS – tai paslaptis ir žinios; forma; išmintingumo, ieškojimo ir įsigijimo skaičius. Globoja Neptūno planeta. Septynetukas susieja vienetuko vientisumą su šešetuko idealizmu, sukurdamas savąją simetriją ir tapdamas psichiniu skaičiumi. Septynetukas neutralizuoja neigiamus simbolius. Kabalistikoje 7 visada buvo siejamas su ypatingu dvasingumu. Nuo senų laikų skaičius 7 žmonėms kėlė jaudulį. Visur gamtoje stebėdami septynerumą jie…
Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius 6

Gyvenimo kelio skaičius 6 ŠEŠETUKAS – tai įvertinimas ir pasirinkimas; atsakingumas; vilties ir patikimumo simbolis; vaivorykštės švytėjimas. Globoja Veneros planeta. Kabalos knygoje apie skaičių 6 galima perskaityti: „Perkūnija: žaibai, grožis – spinduliuojanti pusiausvyros koncepcija įvairiose formose, perėjimas nuo karūnos į karalystę, tarpininkas tarp kūrėjo ir kūrybos”. Neatsitiktinai 6 visada lygindavo su vaivorykšte, tuo iš dalies galima paaiškinti…
Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius 5

Gyvenimo kelio skaičius 5 PENKETUKAS – tai augimas ir orientacija; pavojus ir neužtikrintumas; laisvė ir permainos; valdžia; kūrybinių ieškojimų skaičius. Globoja Merkurijaus planeta. Pagal pitagoriečių filosofiją, šis skaičius simbolizuoja žmogų, suvokiantį save ir kupiną žmogiškumo. Taip pat žmonių porą ir Dieviškąją Trejybę. Žmogus, stovintis ant žemės, pakeltais pečiais ir išskėstomis rankomis, nori apkabinti viską, kas tik jį…
Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius 4

Gyvenimo kelio skaičius 4 KETVERTUKAS – tai tarpusavio ryšys; organizuotumas ir praktiškumas; pastovumas ir tvirtumas; grubi materializacija, kliūtys ir vystimosi impulsai; vienas iš geriausių skaičių, užtikrinantis sėkmę mokslo ir technikos srityje. Globoja Urano planeta. Kaip skaičius, ne taip kaip pirmieji trys skaitmenys, yra tobulas, nes vienu metu suvienija tokias sąvokas kaip dvasia, materija, judėjimas ir rimtis, esančias…
Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius 3

Gyvenimo kelio skaičius 3 TREJETUKAS – tai aktyvumas, saviraiška, sintezė, tobulumo, įvairiapusiškumo ir augimo simbolis harmoningas skaičius, gimęs per kovą. Globoja Jupiterio planeta. Senovės Kabalos knygoje skaičius 3 – „absoliutas, atskleidžiantis save žodžiu”. Akumuliuoja savyje praeitį, dabartį ir ateitį, o žmogui suteikia valią, protingai jam vadovauja ir kūrybiškai jį formuoja. Dalumas į tris lygias dalis lemia išviršinį…
Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius 2

Gyvenimo kelio skaičius 2 DVEJETUKAS – tai adaptacija; bendradarbiavimas; elgesio ir nuotaikų pusiausvyra; amžinos tobulybės ieškojimas; nuolatinė priešybių kova; sutuoktinių simbolis. Dvejetukus globoja Mėnulis. Šis skaičius simbolizuoja gerumą, taktiškumą, diplomatiškumą, atsargumą, paslaugumą ir aplinkinių pagarbą. Senovėje Dvejetukas buvo tapatinamas su protingumu. Jis jungė intuiciją ir protą, būdamas lyg ir kliūtis nesąmoningam Vienetuko veržimuisi. Simbolizuojamas Mėnuliu, virpančiu naktiniame danguje, dvejetukas…
Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius 1

Gyvenimo kelio skaičius 1 VIENETUKAS – tai individualumo, veiklos ir garbės troškimo simbolis; sėkmės, asmenybės, energijos ir aktyvumo skaičius. Jį globoja Saulė. Senovės Kabalos knygoje skaičius 1 buvo vadinamas „vainiku” arba subalansuojama jėga. Jo simbolis – saulė ir kardas. Tai Visata, supresuota į tašką, nesubalansuota būtis, kuri kažkada atvedė į pasaulio sukūrimą. Buvo vaizduojamas ir kaip šviesos…
Gyvenimo kelio skaičius

Gyvenimo kelio skaičius

Tiems, kas nežino, kaip pasiskaičiuoti savo gyvenimo kelio skaičių, pateikamas skaičiavimo principas: Užsirašome savo gimimo datą 1984-05-10 ir sudedame visus skaitmenis atskirai: 1+9+8+4+0+5+1+0= 28. Gautus skaitmenis dar kartą sudėkite. Veiksmą kartokite tol, kol gausite vienženklį skaičių: 2+8 = 10 1+0 = 1 Vadinasi, Jūsų gyvenimo kelio skaičius yra 1. Gyvenimo kelio skaičius dažniausiai būna vienženklis skaičius, kuris gaunamas sudėjus gimimo…
Gimimo dienos skaičius

Gimimo dienos skaičius

Pagal Pitagoro mokymą mūsų charakterio savybės, sveikata, bioenergija, sugebėjimai, potraukis vienai ar kitai profesijai priklauso nuo žmo­gaus gimimo dienos vibracijų. Žmogui gimstant, jo esybė visiškai transformuojasi. Viskas, kas buvo, daugybė sielos persikūnijimų, lūkesčių, nusivylimų-jau praeityje. Gimimo momentu žmogus peržengia laiko slenkstį ir įeina į naują realybę -žmogaus gyvenimo tikrovę. Gimimo momentu jūs jau asmenybė: su…