Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: Didieji arkanai

Taro kortų reikšmės: Didieji arkanai (Detalusis 22 kortų sudarančių “didžiuosius arkanus” aprašymas)

Didieji arkanai

Didieji Arkanai

Didieji arkanai Magas: Tai klastingas likimo lemėjas – metantis kauliukus, prasimanantis visokių pokštų. Kartais jis simbolizuoja vienybę, netgi vienovę su Dievu. Kiti aiškintojai sako, kad magas reiškia valią. Šventikė: Tai moteris – popiežius. Vieni vadina ją popiežiene, popiežiaus žmona, kiti sako, jog ji simbolizuoja motiną. Ji reiškia Dieviškąją tvarką, slaptas tradicijas ir paslaptis. Imperatorienė: Ji…
Žvaigždė taro korta

Žvaigždė taro korta

Žvaigždė Žvaigždė reiškia atsinaujinimą. Taip pat gali reikšti ligonio pagijimą, pasveikimą, atsigavimą po sunkių traumų, sužalojimų. Tai šviesa, pergalė, kuri nušvies ateitį. Žvaigždės taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Reiškia gerą įtaką aplinkiniams, ištikimybę, gyvybinę energiją, kuri leis išspręsti visas problemas ir nugalėti visus sunkumus. Ramybės jausmas, tikėjimas savo jėgomis. Gali…
Velnias taro korta

Velnias taro korta

Velnias Velnias yra gundymai, pavojai, spąstai, neištikimybė. Su neapgalvotais veiksmais galite užsitraukti gėdą, visuotinį pasmerkimą. Ar bus dėl to didesnių nuostolių, parodys šalimais einančios kortos. Velnio taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Reiškia grynai materialių ir fizinių gėrybių troškimą, praturtėjimo troškimą (turtai suprantami kaip noras valdyti). Taip pat…
Teismas taro korta

Teismas taro korta

Teismas Teismas - tai skirtingai nei Mirtis ir Bokštas, žymi didelę transformaciją, kuri iš esmės pakeis jūsų būties istoriją. Tai likimas, kurio negalima pakeisti, bet galima prognozuoti, pasitelkus logiką ir protą. Tai nauja jūsų gyvenimo istorija Teismo taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Reiškia sveikatos pagerėjimą ir palankumo…
Teisingumas taro korta

Teisingumas taro korta

Teisingumas Teingumas - tai teismo ir juridinių reikalų korta. Kiek teisingas bus teismo sprendimas, parodys aplinkinės kortos. Taip pat ši korta įspėja - jeigu būsite nesąžiningas ir savanaudis - jūsų laukia didelė nesėkmė. Ši korta gali reikšti ir karminius ryšius, skolas, kurias turite atidirbti, klaidas, kurias turite ištaisyti. Teisingumo taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai…
Šventikė taro korta

Šventikė taro korta

Šventikė Tai stiprus moteriškas pradas, stipri intuicija. Jūsų protas turi pasikliauti širdimi. Taip pat, tai gali reikšti protingą moterį, kuri yra kilniaširdė ir pasirengusi jums padėti. Taip pat, tai reiškia gerus pokyčius, jeigu vadovausitės aukštomis moralinėmis vertybėmis. Šventiko taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Reiškia intuityvų naujų sprendimų…
Šventikas taro korta

Šventikas taro korta

Šventikas Tai religinių ir dvasinių doktrinų korta. Galbūt jums teks kreiptis į dvasininkus, arba susidomėsite kokia nors religija, dvasiniu mokslu. Taip pat, tai gali reikšti bažnytinę santuoką. Ši korta, taip pat, susijusi su tam tikrais apribojimais, šaknimis ir prigimtimi. Norint surasti teisingą kelią - reikalingas išmintingas patarėjas. Šventiko taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo…
Stiprybė taro korta

Stiprybė taro korta

Stiprybė Tai sveikata, stiprybė, ištvermė. Šviesos jėgos jūsų pusėje. Drąsiai susidorosite su visomis kliūtimis ir problemomis. Ištvermė padeda dideliuose projektuose ir siekiuose. Ar turėsite patikimų partnerių - parodys greta einančios kortos. Stiprybės taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Reiškia narsumą, kovą su likimo nepastovumu, kūrybines jėgas ir protinių…
Saulė taro korta

Saulė taro korta

Saulė Saulė yra Šviesa, džiaugsmas ir gyvenimo pagrindas. Tai yra sėkminga pradžia ir teigiami poslinkiai. Viską ką darysite, lydės sėkmė. Ypač sėkminga kuriantiems šeimą. Saulės taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: praktiniame plane ši korta gali reikšti greitą vaiko gimimą. Sakoma, jog tai pati pozityviausia arkano korta. Reiškia…
Santūrumas taro korta

Santūrumas taro korta

Santūrumas Santūrumas/Saikingumas tai pusiausvyros korta, kuri atskleidžia tam tikras jūsų elgesio problemas. Jeigu norite išvengti problemų, turite apgalvoti savo elgesį ir apsispręsti dėl kuklumo savo asmens atžvilgiu. Santūrumo taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Ši korta reiškia dvasinių ir fizinių jėgų atsinaujinimą. Prideramas mąstymo būdas, prisitaikymas prie esančios padėties, susitaikymas, ramumas…
Pasaulis taro korta

Pasaulis taro korta

Pasaulis Pasaulis yra didžiulis ir nuolat augantis, bręstantis. Tai rodo, kad jums gali tekti keliauti, pažinti. Grynai fizine prasme, gali reikšti didelius darbus, didelius miestus. Dvasiškai tai gali reikšti, kad pasieksite pilnatvę, dvasinę brandą. Tai nusistovėjęs, pilnas vidinės pusiausvyros gyvenimas, kuris yra sėkmingas tiek dabar, tiek ir ateityje, net ir pakeitus gyvenamą vietą. Pasaulio taro…
Pakaruoklis taro korta

Pakaruoklis taro korta

Pakaruoklis Pakaruoklį galima aiškinti dviem skirtingais būdais. Pirmas - tai pokyčiai, susiję su praeities mirtimi. Tai, ko negalima gražinti, kad ir kiek ilgėtumėtės praeities. Antras, tai auka, labdara, pasiaukojimas aukštesniam tikslui. Pakaruoklio taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Ši korta yra "stovėjimo ant galvos" simbolis, išgarsėjęs kaip visos…
Mirtis taro korta

Mirtis taro korta

Mirtis Taro korta Mirtis rodo, kad prieš šią skausmingą patirtį visi lygūs, net ir karaliai yra mirtingi. Negalima užsimiršti, reikia nuolatos ir dinamiškai keistis, nes kitaip ištiks mirtis ir sąstingis. Taip pat, ši korta gali reikšti artimos draugystės, meilės, santuokos pabaigą. Tai nepermaldaujamų pokyčių korta. Mirties taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos…
Mėnulis taro korta

Mėnulis taro korta

Mėnulis Jūsų gyvenime daug nesusipratimų ir neaiškumų. Tai gali kelti depresiją, nerimą, nusivylimą. Tai ydos, kurių negalite sau pripažinti. Taip pat, tai gali reikšti intuiciją, pranašingus sapnus ir ženklus, kuriuos siunčia likimas ir kuriuos reikia stebėti. Mėnulio taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Ši korta, visų pirma, surišta su psichika -…
Magas taro korta

Magas taro korta

Magas Magas - tai įtakingas žmogus, sumanus ir protingas, kuris gali įkūnyti visas idėjas. Jis gali reikštis verslo ir politikos lygmenyje, visur kur reikia lankstumo, išradingumo ir išmąnymo. Tai aukšto lygio profesionalas, kuriuo pats galite tapti, vystydamas savo talentus. Mago taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Korta reiškia…
Likimo ratas taro korta

Likimo ratas taro korta

Likimo ratas Ši korta, tai gyvybės ciklų simbolis, likimo ratas (Fortūnos ratas, Likimo korta) kalba apie gerą pradžią. Labiausiai tikėtina, kad numatyti įvykiai bus teigiami, tačiau, būdami sėkmės aspektai, jie taip pat gali būti nepriklausomi nuo jūsų kontrolės ir įtakos. Kreipkitės į tuos dalykus, kuriuos galite rūpestingai valdyti, ir išmokti nepatirti tų, kurių negalite. Likimo…
Kvailys taro korta

Kvailys taro korta

Kvailys Kvailys yra labai galinga korta taro derinyje. Tai neišvengiami pokyčiai, rizika, seno gyvenimo būdo atmetimas, savanoriškas praeities atsisakymas. Jeigu tai darbo korta, tai visą atsakomybę už veiklą ir jos rezultatus prisiimate patys. Kvailio taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Ši korta gali reikšti naujo gyvenimo ciklo pradžią,…
Kovos vežimas taro korta

Kovos vežimas taro korta

Kovos vežimas Jūsų laukia ilga kelionė, didelis gyvenimo pasikeitimas. Taip pat vežimas gali reikšti jūsų asmeninę jėgą ir ištvermę. Darbai bus sunkūs, bet nuversite kalnus ir pasieksite pergalę. Kovos vežimo taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Reiškia vystymąsi, ekspresiją, audringą praktinę veiklą. Psichikos srity - savikontrolę, savigarbą, valios…
Įsimylėjeliai taro korta

Įsimylėjėliai taro korta

Įsimylėjeliai Tai meilės ir rizikos korta. Meilė visada susijusi su nežinomybe, o rizika su lošimais. Tai dvi skirtingos pusės, kartais visai nesuderinamos, su skirtingomis ateities perspektyvomis. Nebijokite meilės ir rizikos, net ir tuo atveju, jeigu patirtis būtų skausminga. Ar jūsų pasirinkimas sėkmingas - rodys kitos šalimais einančios kortos. Įsimylėjėlių taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai…
Imperatorius taro korta

Imperatorius taro korta

Imperatorius Imperatorius, tai šeimos galva, stiprus vyriškas pradas, autoritetas. Geras kompanjonas, patikimas darbdavys. Imperatorius - tai stabilumas, kurį pasieksite prisiimdami didelę atsakomybę. Moteriai, gali reikšti patikimą vyrą, kuriuo galima pasikliauti visais gyvenimo atvejais. Imperatoriaus taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Reiškia poelgių logiškumą, tikslo pasiekimą. Kalba apie valios…
Imperatorė taro korta

Imperatorė taro korta

Imperatorė Tai stipri moteriška figūra, jos vienokia ar kitokia įtaka jūsų reikalams, veikslai, gyvenimo būdui. Menininkams, tai rodo kūrybinę energiją, naujus projektus. Šeimai, tai rodo vaikus, gimdimus, gyvenimo sąlygų pasikeitimą į geresnę pusę. Imperatorės taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Reiškia kūrybą, naują gyvenimą, šviesą, grožį ir gėrį…
Bokštas taro korta

Bokštas taro korta

Bokštas Bokštas yra sutrikimų ir konfliktų įsikūnijimas. Tai nenumatyti įvykiai, avarijos, skyrybos, traumos. Tai dideli pokyčiai, neišvengiamai susiję su praradimais ir nuostoliais. Bokšto taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Tai pati blogiausia Didžiojo Arkano korta. Ji reiškia permainą į blogą, esančios situacijos pabaigą, be to staigią ir labai…
Atsiskyrėlis taro korta

Atsiskyrėlis taro korta

Atsiskyrėlis Atsiskyrėlis reiškia, kad jums reikia vidinio apmąstymo. Taip pat, tai gali reikšti stabdį, jeigu veiksite neapgalvotai. Kartais reikia atsitraukti, pailsėti, pabūti su savimi, toli nuo minios. Neverta imtis jokio projekto, kol neapgalvoti visi ėjimai, neišnagrinėti visi pliusai ir minusai Atsiskyrėlio taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Ši…