Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mėnulis

Jūsų gyvenime daug nesusipratimų ir neaiškumų. Tai gali kelti depresiją, nerimą, nusivylimą. Tai ydos, kurių negalite sau pripažinti. Taip pat, tai gali reikšti intuiciją, pranašingus sapnus ir ženklus, kuriuos siunčia likimas ir kuriuos reikia stebėti.

Mėnulio taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties:

KORTA IŠKRITUSI TIESIAI:

Ši korta, visų pirma, surišta su psichika – paslaptingom mūsų pasąmonės jėgom, taip pat su meniškumu, artistiniu menu. Reiškia padidėjusį emocionalumą, nepastovų charakterį. Ši korta gali reikšti romantinį požiūrį į gyvenimą, pakankamai išlavintą intuiciją, kitų žmonių paslapčių pažinimą. Tų žmonių, kurie noriai atsiskleidžia. Kai kada nurodo tolimas (užjūrio) keliones. Pasislėpę priešai, pavojus, šmeižtas, apkalbos, tamsumas, teroras, apgavystė, apgaulė, suktybė, klaida.

KORTA IŠKRITUSI APVERSTA:

Gali reikšti apgaulę, niekšybę, negatyvius veiksmus iš kitų žmonių pusės, kas atves iki visiško nusivylimo viskuo, o tai privers užsidaryti savyje. Tai nemokėjimo atskirti tiesos nuo melo, neteisingo situacijos supratimo simbolis. Tai bereikšmiai poelgiai, kurie tikrai nenuves prie tikslo. Nepasitenkinimas gyvenimu. Nestabilumas, nepastovumas, neištikimumas, tyla, žemesnieji laipsniai apgaulių ir klaidų.

PAGRINDINIAI REIKŠMINIAI ASPEKTAI:

Intuicija, baimė, savęs apgaudinėjimas, iliuzijos, sukti meilės ryšiai, aklas tiesai – nerealūs sapnai, nežinojimo ką daryti jausmas, jausti nerimą ir susirūpinimą, pasitikėjimas intuicija, prarandamas ryšys su realybe.

Mėnulis taro korta

Paveikslėlyje vaizduojama Taro korta, priklausomai nuo šaltinio įvardijama kaip “mėnulis” / “mėnesiena”.

Add Comment