Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: Kardų kortos

Trys kardai taro korta

Trys kardai taro korta

Trys kardai Trys kardai rodo didelį jūsų gyvenimo skausmą, kilusį dėl konflikto. Gali būti kad neteksite partnerio arba draugo. Šis skausmas gali reikšti ir kitas su artimų žmonių netekimu susijusias problemas. Trijų kardų taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Pašalinimas, panaikinimas, nebuvimas, atidėliojimas, dalijimasis - skyrimasis, trūkumas, išplitimas,…
Šeši kardai taro korta

Šeši kardai taro korta

Šeši kardai Šeši kardai - tai proto dominavimo korta. Protas ieško išeities iš susidariusios padėties. Tai mintys, mąstymas ir dėmesio sutelkimas. Šešių kardų taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Nuotykis, kelionė jūra, trasa - kelias, pasiuntinys - įgaliotinis - atstovas, naudingas - racionalus. KORTA IŠKRITUSI APVERSTA: Deklaracija, prisipažinimas,…
Septyni kardai taro korta

Septyni kardai taro korta

Septyni kardai Septyni kardai rodo, kad prieš jus bus panaudota jėga arba porievarta. Kliūtis gali būti didesnė negu tikėjotės ir turėsite ieškoti būdų ją įveikti. Tam gali prireikti kvalifikuotos kitų asmenų pagalbos, konsultacijų. Septynių kardų taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Tamsi mergina; modelis - vizija, pastangos, norai,…
Penki kardai taro korta

Penki kardai taro korta

Penki kardai Penki kardai rodo apie konfliktus ir mūšius jūsų gyvenime. Taip pat, ši korta rodo, kad greitu laiku galite patirti fizinę traumą. Penki kardai, taip pat, reiškia, kad mūšis jau baigtas ir jeigu pralaimėjote jį - teks su tuo susitaikyti. Penkių kardų taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI…
Keturi kardai taro korta

Keturi kardai taro korta

Keturi kardai Keturi kardai - tai laikina pergalė, laikina taika po mūšio. Taip pat, ši korta gali reikšti rimtus sveikatos sutrikimus, sunkią ligą. Keturių kardų taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Bloga korta; budrumas atsitraukimas, rūpestis, hermito poilsis - ramybė, tremtis, kapas ir karstas. KORTA IŠKRITUSI APVERSTA: Apdairumas,…
Kardų tūzas taro korta

Kardų tūzas taro korta

Kardų tūzas Kardų tūzas - tai intelekto viršūnė, proto karalystė. Tai ryžtas ir veiklumas. jeigu būsite pakankamai energingi ir pasitikintys savimi - galėsite triumfuoti. Kardų tūzo taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Triumfas, besaikis - perdėtas laipsnis bet kame, užkariavimas, jėgos fizinis triumfas. Tai didingos - didelės jėgos…
Kardų riteris taro korta

Kardų riteris taro korta

Kardų riteris Kardų riteris - tai savimi pasitikintis, aršus, intelektualus asmuo. Esant blogoms kortoms, jis rodo neramius laikus, priešus, konfliktus. Esant geroms kortoms, jis gali būti geras patarėjas, advokatas, užtarėjas. Kardų riterio taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Karys, rankų vyras, palydovas, gaunantis atlyginimą; didvyriškas žygdarbis - veiksmas…
Kardų pažas taro korta

Kardų pažas taro korta

Kardų pažas Kardų pažas - tai seklys, agentas, žmogus renkantis informaciją, bet neturintis konkrečios nuomonės. Dėl jauno amžiaus, arba silpnos pozicijos, jis pats negali spręsti reikalų eigos, o lieka tik kaip stebėtojas. Kardų pažas taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Valdžia - autoritetas, prižiūrintis (darbininkus ir pan.), slapta…
Kardų karalius taro korta

Kardų karalius taro korta

Kardų karalius Kardų karalius - tai profesionalus valdžios asmuo. Jis siekia dominuoti, demonstruoti savo valdžią. Nuo aplinkinių kortų reikšmių priklauso, ar jis bus jums palankus. Su blogomis kortomis - jis gali jus nubausti. Kardų karaliaus taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Tai kas kyla iš teisingumo idėjų ir…
Kardų karalienė taro korta

Kardų karalienė taro korta

Kardų karalienė Kardų karalienė - tai įžvalgi, bet pikta moteris. Jos intelektas galingas, bet ji gali būti kerštinga ir pavojinga. Kardų karalienė taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Našlystė, moters liūdesys ir sumišimas, nebuvimas, sterilumas, gedulas, nepriteklius - skurdas, atskyrimas - išskyrimas. KORTA IŠKRITUSI APVERSTA: Bloga moteris, pagieža…
Du kardai taro korta

Du kardai taro korta

Du kardai Du kardai reiškia jėgų pusiausvyrą. Ne visada yra kovos nebuvimas, o lygus jėgos pasiskirstymas opozicijoje. Tai gali reikšti, kad esate pajėgus tarpininkauti konfliktui, arba vietoj to gali būti pasakyta, kad esate įsiveržęs į dilemą, kurioje nėra aiškių rezultatų. Dviejų kardų taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI:…
Devyni kardai taro korta

Devyni kardai taro korta

Devyni kardai Devyni kardai - viena iš blogiausių taro kortų. Viskas priklauso nuo požiūrio. Kruopščiai apsvarstykite visas savo galimybes ir nepasiduokite iliuzijoms. Nusivylimas ir psichinis sielvartas galimi tik tuo atveju, jeigu veiksite spontaniškai ir neapgalvotai. Taip pat, ši korta gali reikšti, kad teks susitaikyti su ego pralaimėjimu. Galbūt teks paklūsti kitų žmonių valiai, įstatymo raidei.…
Dešimt kardų taro korta

Dešimt kardų taro korta

Dešimt kardų Dešimt kardų - tai visos įmanomos gyvenimo nelaimės, gedulas, dideli praradimai. Ar pavyks pakilti ir atsigauti nuo praradimų parodys kitos šalimais einančios kortos. Dešimt kardų taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Tai kas kyla iš teisingumo idėjų ir visi jų ryšiai: jėga, valdžia, įsakymai - nurodymai,…
Aštuoni kardai taro korta

Aštuoni kardai taro korta

Aštuoni kardai Aštuoni kardai - tai abejonių korta. Jūs abejojate savimi ir kitais ir bijote nežinios. Taip pat, ši korta gali reikšti nenumatytus kataklizmus gamtoje ir politikoje. Aštuonių kardų taro kortos reikšmė interpretuojama skirtingai priklausomai nuo atsivertusios kortos padėties: KORTA IŠKRITUSI TIESIAI: Blogos naujienos, graužatis žiauri – skausminga, krizė, cenzūra, galingi kliuviniai – kliūtys, konfliktai,…