Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Didysis Šaukinys, arba Malda, nepriklauso jokiai religijai, sektai ar grupei, jokiam asmeniui ar grupei, bet Žmonijai. Didysis Šaukinys yra pasaulio malda, paremta tiesomis, kurios yra bendros visiems tikėjimams. Didysis Šaukinys yra žinomas, kaip Galios ir Šviesos Šaukinys Išminties Valdovų archyvuose. Tai yra galingas instrumentas padėti Dievo Planui pilnai pasireikšti Žemėje. Jis buvo perduotas Mokytojo Djwhal Khul (Džval Kulo) per Alice Bailey rašymus prieš Pirmąjį Pasaulinį karą (1936 m.) ir po Antrojo Pasaulinio karo (1945 m.) ir iki dabar yra išverstas į daugiau nei 80 kalbų ir dialektų bei naudojamas dešimčių tūkstančių tų, kurie tiki.

DIDYSIS ŠAUKINYS

Iš Šviesos taško Dievo Prote

Leisk ŠVIESAI tekėti į mūsų protus.

Leisk Šviesai leistis į Žemę.

Iš Meilės taško Dievo Širdyje

Leisk MEILEI tekėti į mūsų širdis.

Tegul plinta Meilė Žemėje.

Iš centro, kuriame yra žinoma Dievo Valia,

Leisk TIKSLUI vesti visas mūsų valias,

Tikslui, kurį Valdovai žino ir kuriam tarnauja.

Iš centro, kurį mes vadiname žmogiškąja rase,

Leisk Meilės ir Šviesos Planui pavykti

Ir tegul jis uždaro duris, kur blogis gyvena.

Leisk Šviesai ir Meilei ir Galiai atkurti Planą Žemėje.

Šio Šaukinio grožis ir stiprybė slypi jo paprastume, ir jo išraiškoje tam tikrų fundamentinių tiesų, kurias visi žmonės iš prigimties ir natūraliai priima:

  • kad egzistuoja pagrindinis Intelektas, kuriam mes miglotai suteikiame Dievo vardą;
  • kad anapus viso išoriškai matomo yra Meilė, motyvuojanti Visatos galia;
  • kad didžios asmenybės, tame tarpe ir Pasaulio Mokytojas, krikščionių pavadintas Kristumi, atėjo į Žemę, ir įkūnijo tą Meilę, kad mes galėtume suprasti;
  • kad abu, ir meilė, ir intelektas yra efektas to, kas vadinama Dievo Valia;
  • ir galiausiai save patvirtinančią tiesą, kad tik per pačią žmoniją Dieviškasis Planas gali pavykti.

Praeityje žmonės rėmėsi šiuo maldavimu, prašydami apsaugos ir kančios palengvinimo asmeniniuose gyvenimuose. Šiandien, kai mes įžengiame į Naująjį amžių, žmonės kolektyviai demonstruoja gilesnį suvokimą apie grupinės maldos galią ir naudoja šaukinį, siekdami padėti žmonijai ir visai planetai sudėtingu pereinamuoju laikotarpiu. Natūralu kartais jaustis bejėgiam, kai susiduri su skausmu ir kančia, esančiais Žemėje. Mes jaučiame poreikį veikti, bet dažnai jaučiame, kad mūsų pastangos prisidėti konstruktyviu būdu yra bergždžios. Sutelktas šaukinio naudojimas suteikia žmonėms efektyvų būdą susisiekti ir paskirstyti galingas dvasines energijas, tokiu būdu prisidedant prie Žemės pakylėjimo ir transformacijos. Kolektyviai jį naudodami mes atnešame Meilę ir Šviesą, ir Galią visiems planetos gyvenimo aspektams, pakeliant ir įžiebiant žmogišką sąmonę, prisidėdami prie mūsų pasaulio transformacijos – nuo didelio susitelkimo į materiją į tai, kas iš tikrųjų yra dvasiška.

Šį šaukinį galite naudoti trise trikampyje, pakvietę du draugus prisijungti prie jūsų. Protu susijunkite su jais ir įsivaizduokite savo trikampį prisijungus prie tinklo, suformuoto kitų įsitraukusiųjų į šią tarnystę pasauliui. Sutelkus galią ir naudojant šaukinį susivienijus, galima įtakoti pasaulio įvykius. Sutelktas naudojimas taip pat gali įtakoti pokyčius asmens gyvenime – požiūryje, ketinimuose, charakteryje, tiksluose. „Kaip žmogus galvoja širdyje, toks jis yra“ – tai elementarus gamtos dėsnis ir nuolatinis proto pasisukimas į šviesos poreikį bei nušvitimo galimybę negali ir nebus neveiksmingas. Naudokite šį šaukinį susitelkę ir su intencija, įsivaizduodami Dievo Šviesą ir Meilę, ir Valią įžengiant į žmonių protus bei širdis.

Add Comment