Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: Meditacija

Meditacija ir didysis šaukinys

Didysis šaukinys

Didysis Šaukinys, arba Malda, nepriklauso jokiai religijai, sektai ar grupei, jokiam asmeniui ar grupei, bet Žmonijai. Didysis Šaukinys yra pasaulio malda, paremta tiesomis, kurios yra bendros visiems tikėjimams. Didysis Šaukinys yra žinomas, kaip Galios ir Šviesos Šaukinys Išminties Valdovų archyvuose. Tai yra galingas instrumentas padėti Dievo Planui pilnai pasireikšti Žemėje. Jis buvo perduotas Mokytojo Djwhal…