Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

(16) “Žvaigždės” Kortos reikšmė

Žvaigždės pagrindinė reikšmė yra įkvėpimas ir svajonės, viso to pasiekimas. Su prastomis kortomis lūkesčiai pildosi vargiai, svajonės tampa bergždžios. Žvaigždes pervertinti išties sudėtinga. Su jomis protėviai siejo likimą ar net savo gyvenimus, kaip kad kalba astrologija.

Kaip šviesos šaltinis naktyje, kartu jos skleidžia dvasinę šviesą, ir žmogaus sąmonė nušvinta. Šiuo ruožtu lengva pastebėti, kad įkvėpimas, eilėraščiai, prisipažinimas meilėje ateina dažniausiai po žvaigždėtu dangumi. O jei pamatysime žvaigždę krentant – sulauksime tinkamo meto norui sugalvoti savo ydoms atsisakyti. Žmogus stebėdamas žvaigždes pajunta dalelę Visatos.

Pasąmonėje žibanti žvaigždė simbolizuoja aktyvią laimę meilėje. Krentanti žvaigždė negali būti vienareikšmiškas laimės simbolis. Tai lemia kur ji krenta ir aplamai, dėl kritimo daugiau atsakinga už netekties ir išlaisvinimo simbolius, tad verčiau prašyti priklausomybes nutraukiančių norų.

Žvaigždė – neutrali korta ir palanki apsupta gerų kortų. Jei pasirodžius greta klausiančiojo kortos, tai planai po “laiminga žvaigžde”. Kas buvo sugalvota taps įgyvendinta. Tokiu atveju jus lanko kūrybinis įkvėpimas, euforija, pakilimo jausmas. Kartais, tai gabumai ir talentas. Žvaigždė – atitrūkusi nuo materialaus pasaulio ir interpretuojant reikėtų pabrėžti dvasines vertybes. Romantiški ar platoniški santykiai, maksimalizmas, veržimasis pirmyn. Profesinėje veikloje idėjos, perspektyvos, nekonkretūs planai ir pan. Beje, kartais ši korta pasako, jog atsirado rizika susirgti “žvaigždžių liga”, į kurią įeina visa eilė didybės ir puikybės išgyvenimų.

Šalia negerų kortų žvaigždė rodo į nesėkmes, neišpildomus lūkesčius, klaidas, svajų beviltiškumą. Kitaip ji mažai veikia dėstymo interpretaciją.

Žvaigždės

Su LAPE – klaidingi įsitikinimai, netikri idealai
    KARSTU – nusivylimas, idealų netektis. Tačiau tai ne gedulas o naujos pradžios priešaušris.
    LELIJA – talentai, gabumai
    SAULE – šlovė
    SODU – altruizmas, nesavanaudiškumas
    ŽIEDU sėkmingas ir toli siekiantis sandoris arba sąjunga
    MEDŽIU – gera sveikata, sėkmingas verslas, normalūs santykiai
    GYVATE – prieš jus intriguojantis žmogus vadovaujasi aukštais idealais

Add Comment