Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Laisvė” Kortos reikšmė

Angelai tave veda, kad laisvai ir su meile išreikštumei savo tikruosius jausmus ir mintis.

Šiuo metu tu gali jaustis įkalintas gyvenimo sąlygose. Ištraukiant šią kortą, angelai prašo tavęs suvokti, kad tu esi vienintelis kalėjimo saugotojas, kuris dalyvauja tavo gyvenime. Bet kada kai tu tai suvoki, jog turi galią būti laisvas, po šių suvokimų tampi laisvu. Viskas, ką tu savo gyvenime darai, yra pasirenkama, ir tau suteikiama laisvė rinktis. Netgi kaliniai yra laisvi rinktis savo mintis tam, kad jie pajustų ramybę ir laimę bet kokiomis sąlygomis.

Sekantį kartą kai pradėsi sakinį su žodžiais, “Aš turiu/privalau ______,” prašau sustok. Prašyk Dievo ir angelų parodyti tau keletą alternatyvų. Angelai bet kokiu atveju padės tau užduotį užbaigti su meile ir mąstysena apie gėrį tam, kad tu nesijaustumei pakliuvęs į spastus. Arba jie lydės tave padaryti kažką kitokio, ką tu neabejotinai pamėgsi.

Laisvė (Angelų kortos reikšmė)

Spauskite čia jeigu norite atversti kitą kortą.

Add Comment