Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: Kalėjimas

korta kalejimas

Kalėjimas – Saulės Akis

Kalėjimas "Kalinys kalėjimo gulte, mažai ką ten aprašyti, kalėjimas, areštinė, kietas gultas su paklotu patalu. Bet pro grotas - saulės spindulys, vilties žiburėlis, galbūt net šviesi ateitis. Nušvitimas - galbūt prašviesėjęs protas, tačiau jau po fakto. Kalinys rimto veido, akys nuleistos žemys (kaltė?) arba užsimerkęs ir suraukęs antakius. Veido išraiška sunki - atrodo bausmė pelnyta.…