Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: Angelų kortos online

Kūno Priežiūra

Angelų korta “Kūno Priežiūra”

"Kūno Priežiūra" Kortos reikšmė Angelai ragina tave pasirūpinti savo fiziniu kūnu. Tavęs prašo valgyti sveiką maistą, nuolatos lavintis, ir vengti nuodų. Ši korta yra angelo būdas, atkreipti tavo dėmesį į fizinį kūną. Ko gero tu šiems nurodymams priešiniesi ir angelai (su šia tema) pas tave atėjo pakartotinai. Jie primena tau, kad kūnas yra instrumentas, kuris…
Ketinimai

Angelų korta “Ketinimai”

"Ketinimai" Kortos reikšmė Tavo ketinimai sukuria išgyvenimus. Ką tu ketini įvykdyti? Įsitikink kad tavo mintys ir jausmai atitinka tavo tikruosius ketinimus. Ištraukiant šią kortą, angelai prašo tavęs apžvelgti savo lūkesčius. Ko tikiesi šiandien, rytoj, ar ateityje? Šie lūkesčiai yra tavo ketinimų sėklos. Ketinimai reiškia, kad suformavai tikslą ir ketini jį  pasiekti. Tavo patirtį valdo dabartiniai ketinimai. Angelai…
Jėga

Angelų korta “Jėga”

"Jėga" Kortos reikšmė Tu dabar sau leidi išreikšti savo jėgą.. Būti galingu, yra saugu žinant, kad savo jėgą tu išreiški su meile. Tavyje visos kūrėjo jėgos! Visos Dieviškosios meilės jėgos. Tau yra pasiekiama išmintis ir inteligencija. Tu turi dvasinių jėgų pamatyti angelus ir ateitį. Turi intelektualinę jėgą prisijunkti prie vieno proto pasaulietinės išminties, emocinių galių…
Išklausymas

Angelų korta “Išklausymas”

"Išklausymas" Kortos reikšmė Tu susisiekiai su savo angelais, ir žinutės kurias gauni yra labia tikros. Tikėk jomis. Ši korta, tai yra pripažinimo ženklas iš angelų, kad tu juos girdi. Per savo jausmus, sapnus, vizijas, vidinį balsą, ar žinojimą tu gaudavai pasikartojančius pranešimus. Ar klausaisi ir tiki gaunamais pranešimais? Ar paskui juos eini? Jei atsiras polinkis…
Idėjos ir Įkvėpimas

Angelų korta “Idėjos ir Įkvėpimas”

"Idėjos ir Įkvėpimas" Kortos reikšmė Atkreipk dėmesį į naujas mintis ir įdėjas kurios ateina pas tave. Jos yra bendros kūrybos su Dievu didingos sėklos. Dievas kalbasi su tavimi per mintis, ir ši korta parodo, jog angelai nori, kad tu tai pastebėtum ir sektumei paskui įdėjas, kurias gavai pastaruoju metu. Kad kelias taptų nušviestas, tavo mintys…
Harmonija

Angelų korta “Harmonija”

"Harmonija" Kortos reikšmė Situacijos konfliktas, kuris tave neramino, yra išspręstas. Atmink, kad tu šios ramybės ir laimės nusipelnai. Visa tai priimk su dėkingumu. Mylimas Dievo vaike, tu esi taikos ir ramybės mylėtojas. Ši korta ateina pas tave, kaip naujos harmonijos ženklas, kuri prie tavęs priartėjo. Paleisk problemišką požiūrį ir šiuo atveju save ir kitus matyk…
Gydymas

Angelų korta “Gydymas”

"Gydymas" Kortos reikšmė Situacija, kuri sukėlė rūpesčių, dabar yra taisoma. Tu esi įgimtas gydytojas, ir tavo gydomosios mintys apsireiškė formoje. Kartais situacija negali pasitaisyti iki kol patiriamų išbandymų nepaleisi visiškai. Tada gydomoji šviesa ateiti galės. Tavo rūpesčiai greitai pasibaigs, nes ši korta parodo, kad gydimas įvyko. Norint suvokti šį gydymą pirmiausia turi nustoti sutelkti dėmesį…
Gausumas

Angelų korta “Gausumas”

"Gausumas" Kortos reikšmė Tau yra svarbu praleisti šiek tiek laiko gamtoje arba tiesiog vienam. Netgi penkios minutės sode šiuo metu gali veikti kaip gydomoji priemonė. Su šios kortos pasirodymu angelai tavęs prašo su gamta sąveikauti dažniau, jei tai įmanoma - kiekvieną dieną. Ši korta reiškia, kad tu gyvendamas kaimo fone gali būti laimingesnis. Jeigu pamąstei…
Gamta

Angelų korta “Gamta”

"Gamta" Kortos reikšmė Tau yra svarbu praleisti šiek tiek laiko gamtoje arba tiesiog vienam. Netgi penkios minutės sode šiuo metu gali veikti kaip gydomoji priemonė. Su šios kortos pasirodymu angelai tavęs prašo su gamta sąveikauti dažniau, jei tai įmanoma - kiekvieną dieną. Ši korta reiškia, kad tu gyvendamas kaimo fone gali būti laimingesnis. Jeigu pamąstei…
Dvasinis Augimas

Angelų korta “Dvasinis Augimas”

"Dvasinis Augimas" Kortos reikšmė Tu eini per spartų dvasinio augimo laiką. Mėgaukis procesu! Per šitą laikotarpį, tu gali pajusti daugybės jausmų susimaišymą: sumišimą, jaudinimasį, baimę, ir nuostabą. Tu myli atsinaujinusį ryšį su Dievu, ir norėtum, kad galėtum skaityti, mokytis, studijuoti ar medituoti išnaudojant laiką maksimaliai! Gal kartais jaudiniesi dėl dvasinio mokymosi reikšmės, kas turės įtakos…
Draugystė

Angelų korta “Draugystė”

"Draugystė" Kortos reikšmė Atvyksta pasikeitimai draugystės reikaluose. Būk mielas ir atviras šiuo metu su savimi ir savo draugais. Įvertink tikro draugo gydomąją naudą. Tu keitiesi ne tik viduje, nes ir aplinkinis tavo gyvenimas taipogi keičiasi! Kažkur tarpe šių pasikeitimų yra ir tavo santykis su draugais. Kogero tu bijai kad tu daugiau neturi bendrų interesų su savo…
Dieviškasis Vedimas

Angelų korta “Dieviškasis Vedimas”

"Dieviškasis Vedimas" Kortos reikšmė Pasitikėk savo intuicija ir sek paskui ją. Tai dievas ir angelai  kalbasi su tavimi. Šiuo metu tave veda Dievybė. Jausmai, žinojimas, vizijos ar tavo vidinis balsas stengiasi kažką tau pasakyti. Labai svarbu kad tu pasitikėtum ir sektum paskui šiuos patarimus. Jei traukei daugiau nei vieną kortą, atkreipk ypatingą dėmesį į kitas…
Dieviškasis Laikas

Angelų korta “Dieviškasis Laikas”

"Dieviškasis Laikas" Kortos reikšmė Atkreipk dėmesį į duris, kurios šiuo metu prieš tave atsidaro ir užsidaro. Eik per atviras duris, ir mokykis iš durų kurios uždarytos. Be abejonių tai yra atsakas į tavo meldas. Kaip bebūtų, viskas veikia pagal Dieviškojo laiko visatos įstatymus. Tam tikros dėlionės dalys turi pirmiausia nukristi į vietas tam, kad kitos…
Balansas

Angelų korta “Balansas”

"Balansas" Kortos reikšmė Ar tavo užimtumo grafikas buvo pastaruoju metu netolygus? Suvesk į pusiausvyrą savo laiką tarp darbo, pramogų, dvasinių dalykų, lavinimosi, ir santykių. Angelai žino, kad daug laiko esi užimtas daugybe žemiškų poreikių. Jie tau nori padėti, dėl visų įsipareigojimų, pasinaudok pusiausvyros eiga. Kada mūsų planai pasidaro netolygiai paskirstyti, jėgos krenta. Sumažėjusi energija sukuria iliuziją,…
Atsitraukimas

Angelų korta “Atsitraukimas”

"Atsitraukimas" Kortos reikšmė Praleisk kurį laiką vienumoje, pabūk tyliai su mintimis. Apvalyk savo protą, ir sutelk dėmesį į tiesą ir prioritetus. Ar tu spaudi save per stipriai, mylimas Dievo vaike? Angelai primena mums kad poilsis yra natūralus ciklas kiekviename gyvame sutvėrime. Pagalvok apie galingąjį ąžuolo medį kuris auga verždamasis ir poto ilsisi. Jis giliai iš…
Atsakas į Maldas

Angelų korta “Atsakas į Maldas”

"Atsakas į Maldas" Kortos reikšmė   Nebijok, kuris esi mylimas! Tavo meldimasis buvo išgirstas ir atliktas. Visos tavo maldos visuomet susilaukia atsako. Kartais tu gali jausti jog taip nėra, nes atsakas ateina nelauktais keliais. Kogero tu sulauksi nuojautos ar jausmo ar pasirodys nauja galimybė – ar knyga nukris nuo lentynos… Angelai atsako į tavo…
Atleidimas

Angelų korta “Atleidimas”

"Atleidimas" Kortos reikšmė Išleisk pyktį ir apmaudą, ir jauskis išgydytas. Tau nereikia atleisti veiksmui, tiesiog žmogui - kad galėtum būti ramybėje. Su šios kortos ištraukimu angelai prašo tavęs paleisti pyktį ir susierzinimą. Jie suvokia, kad tu gali būti idealiai išteisinamas jausdamas pyktį. Tačiau, jie prašo tavęs pažiūrėti į aukštą kainą kurią moki už pykčio laikymą. Atleidimas nereiškia: "Kad tai ką tu padarei,…
Arkangelas Mykolas

Angelų korta “Arkangelas Mykolas”

"Arkangelas Mykolas" Kortos reikšmė   Šis galingas arkangelas šiuo metu yra su tavimi. Jis duoda tau drasos ir padeda išsilaisvinti tau iš baimės poveikio. Per šitą kortą, Arkangelas mykolas parodo savo būvimą. Jis yra teisingos drąsos simbolis, ateinantis iš žinojimo kad Dievo meilė yra vienintelė jėga kuri yra. Mykolas leidžia tau žinoti, kai tu darai…
Angelas sargas

Angelų korta “Angelas Sargas”

"Angelas Sargas" Kortos reikšmė Tavo angelai sargai nori kad tu žinotum kaip stipriai šiuo metu jie tave myli. Tavo angelų meilė yra visiškai besąlyginė ir viską apimanti. Tu esi ne vienas. Ištraukei šią kortą, kaip meilės laišką, nuo tavo angelų sargų, kurie nori, kad tu žinotum, "Mes esame čia pat. Mes niekada tavęs nepalikome ir…
Apsireiškimas

Angelų Korta “Apsireiškimas”

"Apsireiškimas" Kortos reikšmė Tau apsireiškė naujos galimybės ir gausa. Atmink, kad tu gali pajusti šias dovanas kaip tik šiuo metu! Tavo norimas troškimais jau yra pakeliui. Jis gali įvykti skirtingais negu tikėjaisi būdais ir formomis, bet atlygis, kurio nuoširdžiai troškai kaip: ramybės jausmas, saugumas, ir laimė - yra apreškiami tiksliai kaip kad ir pageidavai. * Prašyk…