Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Šaltinis

Jaunai merginai šis sapnas gali reikšti, jog neteks nekaltybės keisdama partnerius. Ištekėjusiai -motinystė. Matyti švarų šaltinio vandenį – patirsite džiaugsmą. Matyti šaltinį su nešvariu vandeniu reiškia vilčių praradimą. Sapnuoti Šaltinį, tekantį per žalią pievą, – geresni laikai Matyti išsekusį šaltinėlį – nepasisekimai namų ūkyje ir tvarkant reikalus. Rasti naują Šaltinio versmę viengungiui – turtingas, išmintingas ir gražus sutuoktinis, o susituokusiam – sveiki vaikai Matyti šaltinį savo namuose – turėsite gerą pelną ir namų apsaugą. Semti švarų šaltinio vandenį ir gerti – laiminga moterystė ir sėkmė sprendžiant piniginius reikalus. Gerti iš tyro šaltinio reiškia sveikatą ir ramų gyvenimą. Kažką girdyti iš šaltinio – patikėsite savo sėkmės paslaptį. Maudytis šaltinyje – išvengsite įtarinėjimų arba įtarumo. Įkristi j šaltinį – būsite neteisingai apkaltinti ir pažeminti. Gydomasis šaltinis sapne žada Jums naudingas dideles permainas.

Add Comment