Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ravėti

Ravėti piktžoles gali reikšti išsivadavimą iš slegiančios nemalonios įtakos, taip pat vidinio ir išorinio gyvenimo sutvarkymą. Matyti daug piktžolių – įspėjimas, kad reikia sutvarkyti savo gyvenimą, jei norite kažko pasiekti. Matyti piktžoles, augančias tvenkinio dugne, -įspėjimas, kad galite patekti į spąstus. Jei matote, kad jau daug nuravėta ir nebeliko piktžolių – pozityvus asmenybės vystymasis. Ravėti daržą, nepaliekant nė vienos piktžolės, gali reikšti visų kliūčių nugalėjimą, siekiant užsibrėžto tikslo. Ravėti daržą reiškia, jog atsikratysite slegiančių minčių ar žmonių. Sapne ravėti žoles ir puikias gėles reiškia, kad Jūsų reikalai pagerės. Nuravėti lysvę ir matyti dygstančias ar išdygusias daržoves reiškia Jūsų darbo sėkmingus žingsnius. Jei daržovės sudygusios retai, – gali būti nedidelė sėkmė. Jei sudygusios tankiai, – sėkmė garantuota. Sapnuoti, kad ravite bulves – nauji planai arba naujas verslas. Jei sapne regite, kaip ravi kiti, – sukluskite -priešai gali sugriauti Jūsų planus.

Add Comment