Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Našlaitis

Sapne regėti našlaitį, po pasaulį vaikščiojantį ir grojimu duoną užsidirbantį, – reikia pasirūpinti savo ar sutuoktinio sveikata, kad vaikai neliktų našlaičiais. Sapne matyti savo giminaitį, netekusį tėvų, reiškia, kad pakeisite savo gyvenimo būdą: atitolsite nuo draugų ir artimųjų o laimės ieškosite tarp svetimų Jei sapnuojate daug našlaičių – pasirūpinkite visuomenės reikalais. Girdėti našlaičio verksmą – priglauskite našlaitį. Jeigu sapne Jūs nuvykstate | našlaičių namus, -Jūsų reikalai pagerės. Jeigu sapne užjaučiate našlaičius, vadinasi, ištiesite vargstantiems žmonėms pagalbos ranką, todėl būsite visų gerbiami Našlaitį sapne sušelpti – sušelpkite vargšą. Jeigu sapnuojate, kad priglaudėte našlaitį, vadinasi, artimo žmogaus meilė yra netikra. Sapnuoti, kad pasiėmėte auginti našlaitį – malonūs rūpesčiai Jeigu sapnuojate, kad esate našlaitis, – sulauksite gerų žmonių pagalbos.

Add Comment