Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mokslininkas

Matyti keletą mokslininkų – bus galimybė pabendrauti su mokslo žmonėmis, bet Jūs vargu ar tapsite mokslininkas. Gauti mokslininkų pribraukytą Jūsų parašytą mokslinį darbą reiškia, kad Jūsų pastangos moks¬lo srityje nebus tinkamai įvertintos. Kalbėtis sapne su mokslininku – daug pasieksi¬te moksle. Mokslininką išvaryti – patirsite didelę skriaudą. Jei pats esate mokslininkas ir skaitote paskaitą auditorijoje, o Jūsų atidžiai klausosi daug žmonių, Jūsų pasiekimai bus Įvertinti, o idėjoms pritarta.

Add Comment