Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Auklėjimas” Kortos reikšmė

Mes visi privalome būti auklėjami, tiek savęs tiek ir iš kitų. Auklėti, vadinasi rūpintis, maitinti, ar puoselėti. Auklėjimas yra priėmimas, susitaikymas su tuo kas yra. Tikras auklėjimas išlaiko erdvę įvairiems tikriems jausmams: skausmui, baimei, sielvartui, pykčiui, taipogi džiaugsmui, nuostabai, ir jauduliui. Save auklėti, vadinasi naudotis visais jausmais, kurie tavyje tik kyla. Ir visais kurie kyla tavo partneryje. Tavo ryžtas tiesiog sėdėti kartu, ir vienas kitą emociniais laikais paremti, gali veikti kaip gilus gydymas. Auklėjimas – kaip medus, kuris turi jėga transformuoti citriną į troškulį malšinantį gėrimą. Kuomet visa tai atliekame dirbtinai, transformacija neateina. Ji ateina, kuomet neapsimetinėjame ir nevaidiname užuojautos vienas kito giliausioms realybėms.
Auklėjimas
Spauskite čia jeigu norite atversti kitą santykių kortą.

Add Comment