Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

(4) “Namas” Kortos reikšmė

Namas – stabilumas, tvirtumas, šeima, problemos namuose jei šalia blogos kortos. Kortoje matyti namas. Tai savojo ‘aš’ simbolis. Froidas savo analizės teorijoje namą sieja su žmogaus kūnu (stogas – galva,protas; veidas – fasadas, rūsys – pasąmonė, nesąmoningi instinktai; laiptai – ryšys tarp įvairių lygių ir pan. Pasiūlydamas savo pacientams nupiešti namą, galėdavo daryti tam tikras išvadas. Tai vieta, kur žmogus jaučiasi saugus, pailsi nuo darbų, atsipalaiduoja. Kaip bebūtų už tai jis turi sumokėti, atiduoti tam tikrą duoklę. Jų tvarkymui skiria daug lėšų, pastangų ir pinigų. Kiekvienas stengiasi gyventi kuo patogiau, gražiau, geriau.

Pasąmonėje namai – dažniausiai geras ženklas. Statyti juos – laimė meilėje, ištikimi bendradarbiai; tuščias – lūkesčiai nepasiteisina; paliktas – pelnas; griauti namus tolygu ginčytis su kaimynais.

Pranašavime NAMAS simbolizuoja nuosavybę – butą, nuosavą namą, žemės ar sodo sklypą ir pan. Platesne prasme šeimą, giminę, tautą o kartu ir stabilumą, patikimumą, šeimos tradicijas. Klausiančiajam ši korta palanki ir pranašauja sėkmę, gerą reikalų baigtį. Tikima, jog namas sumažina blogų kortų įtaką greta.

Ši korta gali reikšti, kad klausiantysis visur jaučiasi kaip namie. Praeities pozicijoje esanti korta kalba apie tai, kad didelę įtaką sprendimui turi tėvai, šeimos tradicijos.
Jei ši korta ateities pozicijoje – didesnė “savų namų” arba asmeninių poreikių įtaka.

Namas

Su MOTERIMI (BLANKA) – moters simbolis visada siejamas su namais, todėl šis derinys gali reikšti sėkmę, šeimyninę laimę arba santuoką
    LAIVU – ar GANDRU – išvyką arba persikraustymą, naujus namus
    LAPE – intrigas šeimoje arba giminėje
    KALNU – uždarą gyvenimo būdą (mano namai – mano tvirtovė)
    DALGIU – išėjimą iš šeimos
    ŽIEDU – šeimynines pareigas
    LAIŠKU ar RAITELIU – dokumentus arba žinią iš namų ar tėvynės

Add Comment