Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

(3) “Laivas” Kortos reikšmė

Pagrinde tai permainos ir kelionė, klausimai su užsieniu ir turtais. Kortoje dažniausiai matyti burlaivis ar modernesnis laivas, skrodžiantis jūros bangas. Šis laivelis jau savaime kelią jaudulį net tuomet, jei juo niekuomet ir neplaukėte. Tai pasipriešinimo srovei simbolis. Kaip senaisiais laikais žmogus kirsdavo vandenynus maža burine valtele, taip nūdienos gyvenime dažnai apsiginkluojame viltimi, žiniomis ar mokėjimu, o kartais neturėdami nieko.

Pasąmonėje laivas pakankamai geras ženklas. Nuplaukiantį – sėkmė, kaip kad ją paruošė ir išplukdė, o štai atplaukiantis laivas netikėtai džiuginanti sėkmė, kaip kad tiksli atvykimo sekundė nėra žinoma net jei laukiama. Pats plaukimas – permainos.

Tradiciškai laivas tai teigiamų permainų korta. Naujos, geros perspektyvos darbe, santykiuose, sėkmė reikaluose ir versle, žodžiu pasisekimas. Tikėkite, ši korta suteikia vilties reikalams pakrypti į gerąją pusę, kad ir būtų šiuo metu ne kokia. Kartais rodo atsirasiančio kažką naujo jūsų gyvenime. Interpretuojant korta siejama su užsieniu, kelionėmis ir tolimais kraštais. Kelionės gali būti ir paprastos ir artimos, kaip išvykos ar persikėlimai. Atminkite, jog kelionės gali būti vidinės, tai meditacija ir malda. Būdama davasinio pasaulio apibrėžimo vietoje gali reikšti dvasinius ieškojimus.

Šalia negerų kortų Laivas parodo nesėkmes ir permainas į blogesnę pusę, vilties netekimą.

Laivas

Su KARSTU, DALGIU, KRYŽIUMI gali reikšti nelaimę ar net mirtį
    NAMU – ilgalaikę išvyką, emigraciją, gyvenamosios vietos pakeitimą
    ŠUNIMI – draugo atvykimą
    LAIŠKU – dokumentus susietus su išvyka
    KALNU – jūsų kelyje yra kliūčių, kurias reikės įveikti
    ŽVAIGŽDĖMIS – klausiančiojo gyvenime atsiras kažkas naujo
    DEBESIMIS – nauji ir rizikingi projektai, pavojingos naujos pažintys
    INKARU – perspėjimas, galbūt laikas “išmesti inkarą”, t.y. baigti blaškytis, tolimesnė veikla ar bendravimas tikėtina jog neveiksmingi

Add Comment