Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Idėjos ir Įkvėpimas” Kortos reikšmė

Atkreipk dėmesį į naujas mintis ir įdėjas kurios ateina pas tave. Jos yra bendros kūrybos su Dievu didingos sėklos.

Dievas kalbasi su tavimi per mintis, ir ši korta parodo, jog angelai nori, kad tu tai pastebėtum ir sektumei paskui įdėjas, kurias gavai pastaruoju metu. Kad kelias taptų nušviestas, tavo mintys tampa atsakymu į meldas, todėl tavęs yra prašoma nenuvertinti jų net ir paprasčiausioje vaizduotėje.

Ištraukiant šią kortą, angelai siekia suteikti tau pasitikėjimo savimi. Tu esi galintis priimti tiek nuostabių įdėjų kiek betkoks kitas Dievo vaikas. Tai įmanoma nes visos nuostabios įdėjos atsiranda iš Dieviškojo Dievo proto. Tu gali priimti tiek nuostabių įdėjų, kiek ir bet koks kitas Dievo vaikas. Tai įmanoma, nes visos nuostabios įdėjos atsiranda iš Dieviškojo proto. Kadangi dievas yra visur esantis, visur besireiškiantis, Dievas yra ir tavyje. Taigi, Dievo protas nuolat pasiunčia tiesiai į tavo protą naujas mintis ir įdėjas!

Idėjos ir Įkvėpimas (Angelų kortos reikšmė)

Spauskite čia jeigu norite atversti kitą kortą.

Add Comment