Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Draugystė” Kortos reikšmė

Atvyksta pasikeitimai draugystės reikaluose. Būk mielas ir atviras šiuo metu su savimi ir savo draugais. Įvertink tikro draugo gydomąją naudą.

Tu keitiesi ne tik viduje, nes ir aplinkinis tavo gyvenimas taipogi keičiasi! Kažkur tarpe šių pasikeitimų yra ir tavo santykis su draugais. Kogero tu bijai kad tu daugiau neturi bendrų interesų su savo senaisiais draugais. arba galbūt tu nustebsi jei sutiksi naujų draugų su kuriais išgyvensi artimus ryšius.

Pasikeitimai draugystėje yra natūralūs, ir tavo angelai prašo tavęs įteikti tavo draugystę jiems. Žinok kad Dievas ir angelai stebi tavo draugus. Per šiuos pereinamuosius laikus, draugai tau padės su meile viskame. Korta ženklina, kad tu esi pasiruošęs priimti naujas draugystes su žmonėmis, kurie atitinka tavo pomėgius ir ambicijas.

Draugystė (Angelų kortos reikšmė)

Spauskite čia jeigu norite atversti kitą kortą.

Add Comment