Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Angelas Sargas” Kortos reikšmė

 

Tavo angelai sargai nori kad tu žinotum kaip stipriai šiuo metu jie tave myli. Tavo angelų meilė yra visiškai besąlyginė ir viską apimanti. Tu esi ne vienas. Ištraukei šią kortą, kaip meilės laišką, nuo tavo angelų sargų, kurie nori, kad tu žinotum, “Mes esame čia pat. Mes niekada tavęs nepalikome ir niekada negalėtumėme palikti.” Tavo angelai sargai sako, kad nusipelnai pagalbos ir dėmesio. Nėra nieko, apie ka galėjai mąstydamas, sakydamas, ar darydamas atstumti save nuo Dieviškųjų pagalbininkų. Angelai niekada tavęs neteisia ir neapleidžia už padarytas klaidas. Papraščiausiai jie yra čia tam, kad tave paremtų ir tu galėtum augti dvasioje bei padėti kitiems.

Angelas sargas (angelų kortos)

Spauskite čia jeigu norite atversti kitą kortą.

Add Comment